YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
HUOM. Uusimmat lehdet ovat Maankäyttö DIGIssä.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 3/2007
(Ilmestyi 10.09.2007)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

 

 

 

5 Pekka Lehtonen
KIRJAAMISASIAT LUONTEVA OSA MAANMITTAUSHALLINTOA
  
  
  Kirjaamisasioiden siirtäminen Maanmittauslaitokseen selkeyttää ja tehostaa hallintoa sekä yksinkertaistaa asiakaspalvelua mutta luo asiakaspalvelulle uusia haasteita.
  Avainsanat: kirjaamisjärjestelmä, KTJ, lainhuuto, Maanmittauslaitos
6 Pekka Lehtonen
OULUSSA LUOTTAMUSHENKILÖT KANTAVAT VASTUUNSA MAAPOLITIIKASSA
  
  
  Ammattipiireissä Oulu on tunnettu linjakkaasta maapolitiikan hoidosta. Muun muassa Maanmittausinsinöörien Liitto myönsi viime Maanmittauspäivillä tunnustuspalkintonsa tästä Oulun kaupungille. Pekka Lehtosen haastattelussa oululaiset luottamushenkilöt kertovat, miksi tässä on onnistuttu.
  Avainsanat: maapolitiikka, Oulu
10 Matti Holopainen
KUNTIEN YRITYSTUET JA MAAPOLITIIKKA
  
  
  Säädösten tarkoituksena on varmistaa se, että kiinteistöjen osto- tai myyntihinnat muodostuvat markkinaehtoisesti eikä niihin sisälly liian alhaisen myyntihinnan tai liian korkean ostohinnan muodossa yrityksille kanavoituvaa tukea, joka voi vääristää kilpailuolosuhteita markkinoilla.
  Avainsanat: EU, maapolitiikka, kiinteistökauppa, elinkeinotuki
13 Markku Poutanen
GEODESIAN UUDET AATTEET
  
  
  Geodesian viime vuosien mullistukset tuntuvat jopa jokapäiväisessä elämässä. Vieläkö muutokset jatkuvat ja mitä uutta lähivuosina on odotettavissa?
  Avainsanat: Geodesia, havaintojärjestelmät, koordinaatistot, satelliittipaikannus
16 Arvo Kokkonen
KIRJAAMISASIOIDEN SIIRTO MAANMITTAUSLAITOKSELLE VALMISTELUN ALLA
  
  
  Hallitusohjelman mukaan pääministeri Matti Vanhasen II hallitus parantaa kansalaisten oikeusturvaa ja oikeuden tasa-arvoista saatavuutta keskittämällä käräjäoikeuksien voimavaroja lainkäyttötehtäviin. Kiinteistöjen kirjaamisjärjestelmä uusitaan ja kirjaamisasiat siirretään Maanmittauslaitokselle. Maanmittauslaitos on käynnistänyt yhdessä oikeusministeriön kanssa projektin kirjaamis asioiden yksityiskohtaisen siirtosuunnitelman laatimiseksi (ns. KIRSU-projekti).
  Avainsanat: kirjaamisjärjestelmä, KTJ, lainhuuto, Maanmittauslaitos
20 Reijo Mälkiä
MITEN SELVITTÄÄ ASIAKKAAN TODELLISET ARVOSTUKSET
  
  
  Yksi menestyksellisen taloudellisen toiminnan avainkysymyksistä on, miten saada asiakas paljastamaan omat preferenssinsä, todelliset arvostuksensa. Paljonko asiakas olisi valmis todella maksamaan? On sitten kyse markkinoiden tarjoamasta hyödykkeestä tai julkisen vallan palvelusta, jota tähän saakka on tarjottu ehkä ilmaiseksi.
  Avainsanat: kiinteistöarviointi, Vickrey-huutokauppa, julkishyödyke, Disneyland-hinnoittelu
23 Mervi Laitinen
LASERKEILAUKSEN TESTIPROJEKTISTA ODOTETTUA TARKEMMAT TULOKSET
  
  
  Maamittauslaitoksen ilmakuvakeskuksen johtaja Juha Vilhomaa on tyytyväinen vastikään päättyneen laserkeilauksen testitöiden tuloksiin. Keilauksia tehtiin joulukuussa 2006 ja huhtikuussa 2007. Testistä saadut tulokset ovat pääosin ylittäneet odotukset.
  Avainsanat: laserkeilaus, Maanmittauslaitos
25 Jürgen Grönfors
TALOUDESTA, KIRJAAMISESTA JA SIPOOSTA (PÄÄKAUPUNGIN HORISONTISTA)
  
  
26 Arja SippolaHeli Kotilainen
KUUMA-KEHITYS- JA YMPÄRISTÖKUVA VISIOI ALUEELLE 240 000 ASUKASTA VUONNA 2030+
  
  
  KUUMA-alue on ainutlaatuinen yhdistelmä kaupunkikulttuuria, korkeatasoista osaamista sekä luonnonläheistä asumista kiinteänä osana Helsingin metropoli aluetta.
  Avainsanat: kehityskuva, maankäytön strateginen suunnittelu, yleiskaavayhteistyö, maankäytön rakennemalli, Kuuma-kunnat
30 Markku Villikka
FIG:N WORKING WEEK HONGKONGISSA 13.–17. TOUKOKUUTA 2007 (FIG-UUTISIA)
  
  
  Avainsanat: FIG, Hongkong, Working Week
34 Väinö Ylikangas
TILUSJÄRJESTELYTOIMINNAN OHJAUKSEN UUDISTAMINEN
  
  
  Tarpeet ja mahdollisuudet kehittää maaseutua tilusjärjestelykeinoin ovat monipuolistuneet ja lisääntyneet. Tilanteen hyväksikäyttämiseksi maaseudun kehittämisen ja tilusjärjestelytoiminnan yhteydet on nyt ajanmukaistettava.
  Avainsanat: tilusjärjestelyt, maaseudun kehittäminen, tilusjärjestelypolitiikka
36 Markku Villikka
TUNTEMATTOMILLE VESILLE (RAJALINJALLA)
  
  
38 Katja Ayres
UUDEN SUKUPOLVEN INTERNET-KARTTAPALVELU KÄYTTÖÖN TURUN SEUDULLA
  
  
39 MAANMITTARIKSI VAIKO EI (JARRUMIES)
  
  
44 Osmo Niemelä
LÄÄNINMAANMITTAUSINSINÖÖRI ERIK TOBÉ 100 VUOTTA
  
  
46 Kirsi Mäkinen
AIKAMATKA MAANMITTARIN SOTAVUOSIIN (JULKAISUJA / KIRJALLISUUTTA)
  
  
  Maiju Pettisen julkaisema omakustanne “Sama kaiku on askelten” Kirsi Mäkisen arvioitavana
52 Veikko O. Hyvönen
KORKEIN VAI MATALIN KÄYPÄ ARVO (KESKUSTELUA / YLEISÖLTÄ)
  
  
  Veikko O. Hyvösen puheenvuoro Maankäytön numerossa 4/2006 käytyyn keskusteluun tontinosan lunastamista ja arvioimista koskevassa asiassa.
  Avainsanat: tontin lunastaminen, käypä arvo
55 Pekka YlinenVesa Walamies
LÄÄNINMAANMITTAUSINSINÖÖRI YRJÖ RATIA 1917–2007 (IN MEMORIAM)
  
  
56 Aarne Kärkkäinen
PÄÄKAUPUNKIA RAKENTAMASSA
  
  
56 Antti Kuparinen
TAUNO TUOMINEN 1928–2007 (IN MEMORIAM)
  
  

Takaisin Ylös