YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
HUOM. Uusimmat lehdet ovat Maankäyttö DIGIssä.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 3/2011
(Ilmestyi 02.10.2011)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

  Lataa PDF-tiedosto
  (8 225 kB)

 

 

5 Asmo Leskinen
MUUTOSJOHTAMISEN TUULIA
  
  
  Muutosjohtaminen on enemmän ihmisten johtamista haluttuun suuntaan kuin asioiden ”junttaamista” väkipakolla.
6 Jarmo Vauhkonen
KAIKKI PIKKUKAUPUNKIEN JA KIRKONKYLIEN PUOLESTA
  
  
  Mikä on Mäntyharjun ja muiden kuntakeskusten (kirkonkylien) tulevaisuus.
  Avainsanat: maakuntakaava, maakuntaohjelma, kirkonkylien kehittäminen, maaseutupolitiikka
11 Ã…sa Nystedt
EKOLOGISTA KAUPUNKISUUNNITTELUA PIETARIIN
  
  
  Energiatehokas korjausrakentaminen on mahdollisuus suomalaisille yrityksille.
  Avainsanat: ekotehokas kaupunkisuunnittelu, energiatehokkuus, uusiutuva energia, ekologiset liikenneratkaisut, yhdyskuntasuunnittelu, Venäjä, ekologia
14 Raimo Koivistoinen
OULUSTA KESKI-SUOMEEN €“ ERKKI UOTILAN HAASTATTELU JA ARKISTOTUTKIMUKSIAKIN (TARINAA TAKSA-AJASTA)
  
  
  Taksamiehen tarina julkaistaan kolmessa osassa. Ensimmäisessä osassa (Maankäyttö 2/2011) käsiteltiin 1940–50-lukuja. Nyt 1960-lukua.
  Avainsanat: kiinteistönmuodostus, maanmittauksen historia, taksa-aika
18 Göran Eriksson
TARTON OBSERVATORION JUHLALLINEN UUDELLEENVIHKIMINEN
  
  
  Tartu Tähetorn, tähtitorni, on vuodesta 2005 ollut osa Struven meridiaanikaaren maailmanperintökohdetta.
  Avainsanat: Struven ketju, Struve, geodesia, maanmittauksen historia, Tarton tähtitorni
22 Pasi Laurila
TäHDäTYSTä MITTAUKSESTA PISTEPILVEEN
  
  
  Insinöörien työ liittyy tarkoituksenmukaisten ja työtä säästävien teknisten ja teknologisten keinojen tuntemukseen, kehittämiseen ja käyttötaitoon. Maanmittauksessa käytettävät mittauslaitteet ja -menetelmät kehittyvät ja automatisoituvat nopeasti. Tämä on lähtökohtaisesti myönteistä kehitystä. Työelämään valmentavalle koulutukselle tämä synnyttää haasteita, joihin vastaaminen ei ole kovin yksinkertaista.
  Avainsanat: mittausten automatisointi, mittausmenetelmien integraatio, maanmittausalan koulutus
25 Jussi Nikander
INTERNETIN PAIKKATIETOPALVELUT (KEHITTYVä PAIKKATIETOTEKNIIKKA)
  
  
  Paikkatietopalvelutinternetissä ovat nykyään jo arkipäivää. Ne on rakennettu saman palvelin-asiakasajattelun päälle kuin suurin osa muistakin verkon palveluista.
  Avainsanat: internet, internet-GIS, palvelinarkkitehtuuri, asiakas-palvelin, verkkopalvelu
27 Tuomo HeinonenJukka Pekka Tolvanen
SANSIBARIN MAAHALLINNON KEHITTäMINEN VAATII KäRSIVäLLISYYTTä (MAANMITTARIT MAAILMALLA)
  
  
  Suomen ulkoasiainministeriö on tukenut kehitysyhteistyövaroin Sansibarin maankäytön hallinnan kehittämistä jo vuodesta 1989. Lähes kaikki suomalaista maanmittausalan osaamista ulkomaille vieneet asiantuntijat ovatkin jo ehtineet työskennellä Sansibarilla tämän reilun kahdenkymmenen vuoden aikana. Tuloksia on saatu, mutta haastava työ jatkuu edelleen.
  Avainsanat: maankäyttö, maanhallinta, ympäristönsuojelu, kehitysapu
31 Timo Linkola
SUOMALAISET KARTOITTIVAT JA SUUNNITTELIVAT PUOLET LIBYAN KAUPUNGEISTA (MAANMITTARIT MAAILMALLA)
  
  
  Likimain puolta Libyan kaupungeista on 1980-luvun alusta tähän päivään asti rakennettu suomalaisten suunnitelmien mukaan. Suomalaiset kartoittajat ovat tehneet melkoisen osan Libyan kartoista.
  Avainsanat: Libya, maanmittausalan vienti, kaavoituksen vienti, Finnmap Oy, Devecon Oy
34 Pentti Onkalo
KIINTEISTöREKISTERIä KRIISIALUEILLA JA KEHITYSYHTEISTYöNä (MAANMITTARIT MAAILMALLA)
  
  
  Haluaisin artikkelilla kuvata, kuinka rikasta ja monipuolista työskentely kehitysmaissa voi olla. Voin rohkaista kaikkia maanmittareita kokeilemaan omia rajojaan ja parin vuoden komennusta ulkomailla.
  Avainsanat: maarekisteri, kehitysapu, kehitysyhteistyö, Kosovo, Pristina, Kambodsha, Kambodža, Sansibar
40 Matti Myllyniemi
METSäT UUDELLEEN MAASEUDUN TYöLLISTäJIKSI
  
  
  Metsän jokaisen metsikkökuvion hoitotoimet kannattaa tehdä ajallaan ja realisoida ajallaan tuottoja mieluummin kuin loputtomasti spekuloida kantohinnoilla hintapiikkejä ootellen.
  Avainsanat: metsätalous, metsäverotus, metsänhoito
43 Markku Villikka
LOPPUUKO KAAVOITUS VAI KAAVOITTAJAT? (RAJALINJALLA)
  
  
45 KUNTAREMONTIT, VAIKEATA ON (JARRUMIES)
  
  
49 Markku Markkula
UUSIA SääDöKSIä
  
  
51 Matti Holopainen
KUNNAT JA MAANKäYTTö YHTEISKUNNAN TALOUSHAASTEEM KESKIöSSä - TAAS KERRAN
  
  
52 Markku Villikka
ENNäTYSOSANOTTO MARRAKECHIN KONFERENSSISSA TODISTI KULTTUURIEN KOHTAAMISTA (FIG-UUTISIA)
  
  
  Kansainvälisen maanmittausinsinöörien liiton konferenssi pidettiin tänä vuonna ennätysyleisön edessä Marrakechissa Marokossa 18.–22. toukokuuta. Working Week houkutteli paikalle yhteensä 1 500 osanottajaa 90 maasta. Osanottajamäärä sekä teknisessä ohjelmassa olleet yli 450 esitelmää olivat ennätyksiä FIG:n vuosittaisissa konferensseissa.
54 Jürgen Grönfors
UNIVERSAL-REPARATURGERäT (MAANMITTAUSTA TALLENTAMASSA)
  
  
55 Pentti Kallio
REUNANVERTAA JAT AULANGOLLA
  
  
56 Tore Granskog
YHDYSMIESKOKOUS 2011
  
  
59 Markku Markkula
SATTUMUKSIA
  
  
65 Timo Linkola
KONSULTTINA LIBYASSA (JULKAISUJA / KIRJALLISUUTTA)
  
  
  Harri Leppäsen kirjan Gaddafin kunnailla esittely.
  Avainsanat: Harri Leppänen, Gaddafi, Libya, kehitysyhteistyö, Devecon Oy
65 Raimo Koivistoinen
VALTAKUNNANSUUNNITTELUA JA SILTARUMPUPOLITIIKKAA (HäRKää SARVISTA)
  
  
66 Sakari Nikander
HIEMAN LAAJEMMIN LOHTAJAN LUNASTUKSESTA (KESKUSTELUA / YLEISöLTä)
  
  
  Karhin Yhteisalueiden (jäljempänä jakokunta) puheenjohtaja Arto Huhtala kirjoitti Maankäytössä 4/2010 kärkevästi puolustusvoimien käyttämän Lohtajan Vattajan ampuma- ja harjoitusalueen lunastustoimituksesta. Sakari Haulos kommentoi kirjoitusta Maankäytössä 1/2011 ja Huhtala taas puolestaan hänen kirjoitustaan seuraavassa Maankäytössä. Nyt maaoikeusinsinööri emeritus Sakari Nikander analysoi maaoikeuden päätöstä.
68 Terhi Pöllänen
JUHANI HOLMA 6.1.1931€“2.6.2011 (IN MEMORIAM)
  
  
68 Päivi KähkönenVesa Walamies
ASKO KäHKöNEN 23.9.1941€“2.4.2011 (IN MEMORIAM)
  
  
69 Markku Teräsmaa
AARO LOUHELA 7.8.1932€“16.5.2011 (IN MEMORIAM)
  
  
69 Pauli Karvinen
MAANMITTAUSNEUVOS MARTTI SIRO 16.9.1923€“24.6.2011 (IN MEMORIAM)
  
  
70 Pekka Raitanen
KEIJO ANTTI VALDEMAR TETRI 23.5.1928€“7.7.2011 (IN MEMORIAM)
  
  

Takaisin Ylös