YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
HUOM. Uusimmat lehdet ovat Maankäyttö DIGIssä.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 3/2013
(Ilmestyi 04.10.2013)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

  Lataa PDF-tiedosto
  (6 739 kB)

 

 

5 Ari Laitala
HOMEPILKUISTA KASVOI HÄPEÄTAHRA • AJATUKSIA OHJAAVA TEKEMINEN
  
  
  Avainsanat: EUE, home-ongelma, korjausvelka
6 Pekka Lehtonen
NUOREN MAANMITTARIN TARINA
  
  
  Salli huolehtii yhteisistä alueista ja asioista. Uudenmaan Maanmittariklubin puheenjohtaja Salli-Maija Lahtinen Pekka Lehtosen haastateltavana.
  Avainsanat: Uudenmaan Maanmittariklubi, osakasluettelot
10 David PalmerAnna Arial
ENSIMMÄISET KANSAINVÄLISET OHJEISTOT MAA- JA LUONNONVARAOIKEUKSIEN HYVÄÄN HALLINTAAN
  
  
  YK:n hyväksymät ohjeistot maa- ja luonnonvaraoikeuksien hyvästä hallinnasta tukevat maanmittareiden toimintaa.
  Avainsanat: maa- ja luonnonvaraoikeudet, FAO
13 HYNTTYYT YHTEEN (JARRUMIES)
  
  
14 Kaarlo Kantola
PORONSARVIKAAVA JA LEX ROVANIEMI: ROVANIEMEN JÄLLEENRAKENNUSAIKA
  
  
  Rovaniemen kauppala tuhottiin perusteellisesti Lapin sodassa. Tuho oli täydellisin, mitä mikään kaupunkimainen asutuskeskus on kokenut Suomen itsenäisyyden aikana. Vain luovutetun Karjalan alueelta löytyy samaa suuruusluokkaa olevaa hävitystä. Yli 90 prosenttia kauppalan rakennuskannasta paloi maan tasalle lokakuussa 1944.
  Avainsanat: Rovaniemen kauppala, jälleenrakennusaika, Poronsarvi-asemakaava, Lex Rovaniemi, pakkolunastuslaki, Alvar Aalto
20 Hannu HyyppäMarika AhlavuoMarkku MarkkulaLars MiikkiJuha HyyppäPentti Launonen
MONIALAISESTI RATKAISUJA KAUPUNGISTUMISEEN (EUE – AJATUKSIA OHJAAVA TEKEMINEN)
  
  
  Kaupungistumisen haasteena on saada aikaan parempaa vähemmällä ja päästä lähemmäksi kestävää ja ihmiskeskeistä palveluyhteiskuntaa. Toisaalta ratkaisuja pyritään luomaan yhdessä kaikkien alueen toimijoiden kanssa. Tämä tapahtuu hyödyntäen eri osapuolten osaamista ja näkemyksiä verkostomaisesti ja tiivistämällä yhteistyötä sekä avoimuutta osin kasvavan digitaalisuuden sekä uudenlaisten yhteiskehittelyja demonstraatioalustojen avulla.
  Avainsanat: EUE, kaupungistuminen, monialaisuus
23 Kari MikkeläLars MiikkiHannu HyyppäJuho-Pekka VirtanenMarika Ahlavuo
TILAT YHTEISKÄYTTÖÖN – URBAN MILL (EUE – AJATUKSIA OHJAAVA TEKEMINEN)
  
  
  Maailmalla leviää ilmiö, jossa yhden teeman ympärille rakentuneet osaajayhteisöt jakavat yhteistä tilaa. Nämä tilat verkottuvat keskenään ja niiden välistä yhteistyötä tuetaan tietotekniikalla. Näissä yhteisöissä voivat kohdata eri alojen yliopisto-, yritys- ja julkisosaajat, jolloin toiminta rakentaa siltaa teorian ja käytännön välille. Aallon Design Factory (2008) ja Startup Sauna (2010) ovat jo tällaisia globaalistikin tunnettuja omien alojensa roolimalleja. Urban Mill aikoo jatkaa tätä perinnettä kaupunkiinnovaatioiden teemalla.
  Avainsanat: EUE, Urban Mill, tilojen yhteiskäyttö
26 Hannu HyyppäJuho-Pekka VirtanenMarika AhlavuoTommi HollströmJuha HyyppäMarkku MarkkulaLingli ZhuMarkus Holopainen
OSALLISTUMINEN UUSIKSI 3D-VIRTUAALIMAAILMOILLA (EUE – AJATUKSIA OHJAAVA TEKEMINEN)
  
  
  Eurooppalaisen digitaaliagendan tavoitteena on hyödyntää nykyaikaisen tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuudet kestävän kehityksen, sosiaalisen osallisuuden ja työllisyyden edistämisessä. Tätä kautta Suomella on tavoitteena olla merkittävä toimija EU 2020 -strategian tavoitteiden toteuttamisessa. Suomi on tietomallintamisen osalta maailman johtavia maita ja tavoitteena onkin kehittää virtuaalisuutta ja alueellista tietomallintamista kansainvälisille markkinoille.
  Avainsanat: EUE, 3D-virtuaalimaailma
28 Juho-Pekka VirtanenHannu HyyppäMarika AhlavuoTommi HollströmJuha HyyppäMarkku MarkkulaMatti KurkelaKauko ViitanenLingli ZhuJussi Lehtinen
RAKENNETUN YMPÄRISTÖN SUUNNITTELUUN MITTATARKKAA VIRTUAALISUUTTA (EUE – AJATUKSIA OHJAAVA TEKEMINEN)
  
  
  Tulevaisuuden 3D-wikipedia luo uudenlaisen lähestymistavan aluesuunnitteluun. Rakennetun ympäristön suunnittelijat, virkamiehet ja asukkaat pääsevät tulevaisuudessa nopeampaan dialogiin virtuaalimaailmassa. Yhteisen tietämyksen hallinnan avulla virtuaalimaailma tarjoaa jaetun alustan, joka luo arvoa monialaiselle rakennetun ympäristön suunnittelulle, käyttäjälähtöisten liiketoimintojen kehittämiselle ja tulevaisuuden kiinteistöalalle.

(Mainittujen lisäksi kirjoittajina myös Tapani Honkanen ja Markus Holopainen.)

  Avainsanat: EUE, virtuaalimaailma, mittatarkka virtuaalimalli, 3D-wikipedia
31 Matti KurkelaJuho-Pekka VirtanenHannu HyyppäMarika AhlavuoPetri Rönnholm
VISUALISOINTI, MUOTOILU JA MAANMITTAUSOSAAMINEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN SUUNNITTELUSSA (EUE – AJATUKSIA OHJAAVA TEKEMINEN)
  
  
  Uudenlainen kaupunkikehittäminen vaatii muotoilu- ja mittausosaamisen yhdistämistä. Mutta taipuuko muotoilija mittausosaamisen hyödyntäjäksi ja onko mittausosaaminen hyödyllistä muotoilijalle kaupunkikehittämisessä. Kuinka luova taideala taipuu insinöörikulttuurissa?
  Avainsanat: EUE, visualisointi, muotoilu
34 Marika AhlavuoHannu HyyppäMarkku MarkkulaJuha Hyyppä
VALTTINA KANSAINVÄLISYYS (EUE – AJATUKSIA OHJAAVA TEKEMINEN)
  
  
  Kansainvälisyys on arjessamme. Se on muotoutunut osin digitalisoitumisen ja osin EU:n myötä nykyisiin uomiinsa. Jatkuvat yhteydet verkostoihin on mahdollistettu jopa älypuhelimella 24/7. Yrityksille kansainvälisten asiantuntijoiden verkosto tuo kilpailuetua ja päivittää kansainvälistä osaamista. Kansainvälisiä huippuosaajia voidaan hyödyntää laajemminkin alueellisesti heidän osaamistaan määrätietoisesti yhteisöllistämällä.
  Avainsanat: EUE, kansainvälisyys
40 Matti Holopainen
KUNNAN DATAN AVAAMINEN JA RAHOITUS: KUNTIEN PAIKKATIETOPALVELUSTA RATKAISUJA KUNNILLE, VALTIOLLE JA YRITYKSILLE
  
  
42 Kaarina Vartiainen
HARAVA – KEKSELIÄS VAIKUTTAMISEN VÄLINE
  
  
  Kansalaisten mielipiteiden ja ajatusten huomioiminen on noussut merkittäväksi teemaksi rakennetun ympäristön suunnitteluprosesseissa. Esimerkiksi julkisen hallinnon hankkeissa kansalaisten kuulemisen entistä tehokkaammalle järjestämiselle on ollut suurta tilausta. Ympäristöministeriössä ryhdyttiinkin keväällä 2011 määrittelytyöhön, jonka hedelmänä kypsyi karttapohjainen kyselypalvelu Harava valmistuen kesällä 2013.
  Avainsanat: Harava, kyselypalvelu, kansalaisten kuuleminen, osallistuminen
44 Jürgen Grönfors
PIIRTOLAITE CAMERA CLARA (MAANMITTAUSTA TALLENTAMASSA)
  
  
45 Jürgen Grönfors
RAJANKÄYNTIÄ JA KIRJALLISUUTTA (MAANKÄYTTÖ 120 VUOTTA SITTEN)
  
  
46 Markku Markkula
UUSIA SÄÄDÖKSIÄ
  
  
  Tasavallan presidentti vahvisti 23.8.2013 muun muassa lain sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (622/2013). Suurin osa kiinteistön luovutuksista voidaan jatkossa tehdä sähköisesti Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä asiointijärjestelmässä. Vastaavasti kiinnityshakemukset voidaan tehdä sähköisesti ja sähköiset panttikirjat ottaa käyttöön. Vahvistetut lait tulevat voimaan 1.11.2013. Eräisiin luovutuksiin ja kiinnityshakemuksiin säännöksiä sovelletaan kuitenkin vasta 1.3.2015 lukien.
47 Erkki-Sakari Harju
KARTOGRAFIAN HISTORIAN KANSAINVÄLINEN KONFERENSSI HELSINGISSÄ
  
  
  Avainsanat: kartografia, konferenssi, ICHC
50 KIRSI VIRRANTAUS ICA:N KUNNIAJÄSENEKSI
  
  
53 Raimo Koivistoinen
OMA TUPA, OMA LUPA (HÄRKÄÄ SARVISTA)
  
  
54 Göran ErikssonJuha TalvitieMarkku Villikka
CARL-OLOF TERNRYD 25.6.1928–8.7.2013 (IN MEMORIAM)
  
  

Takaisin Ylös