YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
HUOM. Uusimmat lehdet ovat Maankäyttö DIGIssä.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 3/2016
(Ilmestyi 07.10.2016)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

  Lataa PDF-tiedosto
  (4 151 kB)

 

 

5 Ari Laitala
ASUNTOMARKKINAA AMMATTIKUNTANÄKÖKULMASTA
  
  
  Tämäkin systeemi toimii yhtä pitkäjänteisesti kuin ns. pyramidihuijaukset; siis juuri niin kauan kuin järjestelmään syötetään uutta rahaa.
6 Pekka Lehtonen
KARI RANTALAINEN - MAANMITTAUSALAN MONIOTTELIJA
  
  
  Vanhan ajattelun mukaan tehdään pitkä työura samassa työpaikassa. Nykyään korostetaan tarvetta asennoitua siihen, että työ ja työantajat voivat vaihtua pitkin matkaa. Vaikka tuntuukin siltä, että Kari Rantalainen olisi työskennellyt vanhan mallin mukaan, keskustelu osoittaa, että hän on pitkin uraansa liikkunut nykymallin mukaan eri tehtävissä ja työnantajillakin – mutta toisaalta koko ajan maanmittauksen ytimessä.
  Avainsanat: Maanmittauslaitos, Maanmittausarkisto, lainhuuto- ja kiinnitysarkisto, sähköinen arkisto, skannaus, ARKKI
10 Hannu HyyppäMarika AhlavuoJuho-Pekka Virtanen
KYMMENEN HAASTETTA RAKENNUS- JA KIINTEISTÖALAN DIGITALISOINTIIN
  
  
  Voivatko koulutukseen tehtävät nopeat päivitykset, näkyväksi tehdyt tietovirrat ja valtion kärkihankkeisiin kohdennettu panostus toimia T&K-yhteistyöratkaisujen vauhdittajina? Miten saadaan uutta digitaalista arvonluontia esitettyyn kymmeneen esimerkkiin?
  Avainsanat: kaupunkimalli, lisätty todellisuus, tietomalli, robottiauto, esineiden internet, pellillistäminen
14 Markku Markkula
RAUTATIEN RAJAAMISTOIMITUS KORVAUSTOIMITUKSENA MAHDOLLISEKSI
  
  
  Eduskunta ehti vahvistaa vielä ennen kesälomia maantie- ja ratalakeihin merkittäviä muutoksia, joilla osaltaan on lisäksi maantie- ja ratatoimitusten suorittamista edistävä vaikutus, ks. HE 49/2016 vp. Lunastaja voidaan aikaisempaa useammin velvoittaa kustantamaan sivutoimenpiteenä tilusjärjestely maantie- tai ratatoimituksen yhteydessä. Ensisijainen keino kuitenkin on järjestellä tilukset uuden, merkittävän infrastruktuurihankkeen yhteydessä hankeuusjaolla, josta on erikseen säädetty kiinteistönmuodostamislaissa.
16 VOI VOI JA AI AI! (JARRUMIES)
  
  
17 Maarit Nordmark
ELEFANTTI VEROTTAJAN TASKUSSA
  
  
18 Marika AhlavuoHannu HyyppäTuomas TurppaMatti KurkelaJuho-Pekka Virtanen
3D-VIRTUAALITAPAHTUMAT KIINTEISTÖJEN ELÄVÖITTÄJINÄ
  
  
  Elokuussa Helsingin juhlaviikkojen Taiteiden yössä Lapinlahden mielisairaalan vanha rakennus toimi tapahtumapaikkana ääni- ja valoinstallaatiolle.
  Avainsanat: ääni-installaatio, laserkeilaus, 3D-media, Lapinlahden mielisairaala, Taiteiden yö
22 Raimo Koivistoinen
KARTTA KÄDESSÄ ON KOURIINTUNTUVA APU (HÄRKÄÄ SARVISTA)
  
  
23 Vesa Tompuri
GEOTEKNISTEN MITTAUSTEN AUTOMATISOINTI LUO TURVAA JA SÄÄSTÖJÄ
  
  
  Maaperän ominaisuudet ovat jokaisessa rakennuskohteessa ainutlaatuiset. Paraskin suunnitelma on siksi aina epätarkka. Tämän epätarkkuuden seurauksia voi hallita asentamalla maarakenteeseen sen liikkeitä automaattisesti mittaavat anturit. Tekniikan tohtori Sami Ylösen ja diplomi-insinööri Antti Ryhäsen perustama FinMeas Oy on noussut tällä erikoisalalla maailman kapeaan kärkeen.
  Avainsanat: geotekniikka, ympäristömittaus, maaperän mittaus
26 Jürgen Grönfors
TYÖASEMA (MAANMITTAUSTA TALLENTAMASSA)
  
  
27 Jürgen Grönfors
MAANMITTARIKSI JA ASUINPAIKKA (MAANKÄYTTÖ 120 VUOTTA SITTEN)
  
  
28 Kjell TuominenMikko SippoHannu Korpela
UAV-LIDAR – KARTOITTAJAN UNELMA VAI PAINAJAINEN?
  
  
  Kevyet, automaattisesti ohjautuvat helikopterit ja lennokit, joihin on asennettu kamera, ovat olleet viime vuosien hittituote kaikkialla maailmassa. Nyt markkinoille on tullut laitteita, jotka on varustettu hinnaltaan edullisilla laserkeilaimilla. Nämä niin sanotut teollisuuskeilaimet valmistetaan suurina sarjoina ja niiden pääasiallinen käyttötarkoitus on jokin muu kuin maanmittaus. Olisiko tällainen järjestelmä oiva ratkaisu jokamiehen kartoitukseen? Mitä operointi edellyttää ja voiko tuloksiin luottaa? Sitä yritettiin selvittää testilennoilla, jotka tehtiin kesäkuun lopulla Maanmittauslaitoksen koemittauskentällä Kirkkonummen Sjökullassa.
  Avainsanat: UAV-keilaus, laserkeilain, teollisuuskeilain, testilento, pistepilvi
32 Tuuli Vanhanen
MAANTIEHANKKEESTA AIHEUTUVAN MELUHAITAN ARVIOINTI JA KORVAAMINEN KERROSTALOKIINTEISTÖILLÄ
  
  
  Yhä useammat maantiehankkeet koskettavat kerrostalokiinteistöjä aiheuttaen niille erilaisia immisiovaikutuksia. Maantietoimituksissa meluhaitan korvausarvioinnissa vastaan tulevat sietokynnykseen sekä korvauksensaajaan liittyvät kysymykset. Melun vaikutus omakotikiinteistön arvoon tunnetaan, mutta kerrostalokiinteistöjen osalta vakiintunutta korvauskäytäntöä ei ole.
  Avainsanat: meluhaitta, kerrostalokiinteistö, sietokynnys, korvauksensaaja, maantietoimitus, immissio
35 Jorma Härkönen
SUOMESSA TARVITAAN JÄRKEVÄMPÄÄ LOGISTIIKKA-ALUEIDEN KEHITTÄMISTÄ
  
  
  Logistiikan toimintaympäristö Suomessa muuttuu vauhdilla. Yksi eurooppalainen kehityssuunta, mikä alkaa koko ajan selvemmin näkyä meilläkin, ovat yhä suuremmat ja toiminnoiltaan monipuolisemmat logistiikka-alueet. Keski-Euroopassa näistä solmukohdista käytetään usein varsin kuvaavaa nimitystä ”Freight Village”, rahtikylä.
  Avainsanat: logistiikka, freight village, rahtikylä, solmukohta
37 Sampo Hatunen
SATAMA-ALUEELLA VUOKRAMAALLA SIJAITSEVAN RAKENNUKSEN LUNASTUSTOIMITUS (KESKUSTELUA / YLEISÖLTÄ)
  
  
  Avainsanat: lunastustoimitus
38 Markku Markkula
UUSIA SÄÄDÖKSIÄ
  
  
  Toimitusinsinöörin kelpoisuutta koskeva lakimuutos tulee voimaan 1.1.2017. Maanmittausalan AMK-insinöörin tutkinto on riittävä perustutkinto Maanmittauslaitoksen toimitusinsinöörin tehtäviin. Samalla on kumottu eräitä vanhoja tilusjärjestelysäädöksiä sekä pyritään lakkauttamaan historiallisia kiinteistörekisteriyksiköitä, joiden säilyttämiseen ei ole oikeudellisia perusteita. Yleisiin tarpeisiin erotettujen vanhojen kirkkojen ja hautausmaiden alueiden ym. lakkauttamisen lisäksi 1.1.2017 lähtien tavoitteena on KRL 2 §:ssä säädetystä kiinteistön laaduista vähitellen lakkauttaa erilliset vesijätöt, joita on erityisesti Pohjos-Savossa. Sähköisiin panttikirjoihin ollaan siirtymässä 1.6.2017 lukien. Paperisten panttikirjadokumenttien perusteella ei uusia lainoja enää voida myöntää kiinteistövakuuksia 1.1.2020 lukien. Rautatiealueiden rajaamistoimituksen ilman erillistä ratasuunnitelmaa tulevat mahdollisiksi 15.8.2016 lukien. 16.7.2016 tuli voimaan hallinnon yhteisistä sähköisten tukipalveluista.
44 SUOMEN SOTILASKARTOITUS 400 VUOTTA (JULKAISUJA / KIRJALLISUUTTA)
  
  
  Erkki-Sakari Harjun sotilaskartoituksen historiikin esittely.
  Avainsanat: sotilaskartoitus
47 Heikki Koskinen
METSÄPIRTIN POIKA OSSI TUOKKO 1938–2016 (IN MEMORIAM)
  
  

Takaisin Ylös