YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
HUOM. Uusimmat lehdet ovat Maankäyttö DIGIssä.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 3/2018
(Ilmestyi 08.10.2018)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

  Lataa PDF-tiedosto
  (4 944 kB)

 

 

5 Karin Kolis
KUNTIEN MAAPOLITIIKKA €“ RYöSTöRETKI VAI YHTEISTä HYVää RAKENTAMASSA?
  
  
  Kuntien maapolitiikka on aiheena erityisen ajankohtainen, koska maankäyttö- ja rakennuslain uudistus on lähtenyt liikkeelle.
  Avainsanat: maapolitiikka, maankäyttölaki, rakennuslaki, lunastus
6 Liina MarttilaKirsi Forss
TUTKIMUS AVAA KARTTAPOHJAISTEN OSALLISTUMISMENETELMIEN ROOLIA NYKYPäIVäN SUUNNITTELUSSA
  
  
  Karttapohjaisten osallistumismenetelmien avulla voidaan tuottaa uutta tietoa, joka perustuu kansalaisten kokemuksiin ja näkemyksiin. Tällaista paikkaan sidottua tietoa on viime aikoina hyödynnetty etenkin yleis- ja asemakaavoituksessa ja yhä enemmän myös liikenne-, viheralue- ja luonnonvarojen käytön suunnittelussa.
  Avainsanat: karttakysely, karttapohjainen osallistumismenetelmä, kaupunkisuunnittelu, osallistuminen, vaikuttaminen
9 Aino Keitaanniemi
KATTAVAA TIETOMALLIAINEISTOA MINUUTEISSA
  
  
  Mobiililaserkeilainten soveltuvuutta BIM-tietomallinnukseen testattiin tuoreessa diplomityössä.
  Avainsanat: laserkeilaus, mobiililaserkeilaus, BIM
12 Martti Pietikäinen
FIG:N KONGRESSI ISTANBULISSA 6.€“11.5.2018
  
  
  FIG:n Istanbulissa järjestetty kongressi kokosi yhteen 2 320 maanmittausalan osallistujaa 90 maasta ja valitsi järjestön uudeksi puheenjohtajaksi Rudolf Staigerin Saksasta.
  Avainsanat: FIG, maanmittaus, kongressi, kansainvälisyys, Istanbul
14 Ari Laitala
BALTIC VALUATION CONFERENCE BALTTIEN SYDäNMAILLA
  
  
  Vuotuinen BVC-konferenssi kokosi itämerenmaiden arvioijia 6.–8.9.2018 kuvankauniiseen Riikaan. Konferenssin pääteemaksi oli valikoitunut meilläkin lakiuudistuksen myötä hyvin ajankohtainen korvausarviointi. Alkavan Rail Baltica -hankkeen myötä joudutaan maanomistusoloja järjestelemään Baltian maissa uusiksi jopa tuhansien kiinteistöjen osalta.
  Avainsanat: BVC, Baltic Valueation Conference, kiinteistöarviointi, Baltia
17 Matti RantanenErkki-Sakari Harju
SAKSA JA SUOMEN SOTILASKARTOITUS
  
  
  Suomen itsenäistymisen alkuvuosina yhteistoiminta Saksan kanssa ja saksalainen vaikutus oli merkittävää. Saksa osallistui Suomen hallituksen joukkojen tukemiseen sisällissodassa ja oli mukana keskeisenä toimijana, kun itsenäisen Suomen sotilaskartoitusta käynnistettiin.
  Avainsanat: sotilaskartoitus, itsenäistyminen, sisällissota, historia, Saksa
24 Aune Rummukainen
KIINTEISTöALAN MAANMITTARIKSI METROPOLIASTA
  
  
  Maankäyttö-lehdessä 2/2018 ja sen nettiekstrassa on käyty kiinnostavaa keskustelua maanmittareiden kiinteistöalan opetuksesta. Kiinteistötekniikkaa opetetaan maanmittareille myös ammattikorkeakouluissa.
  Avainsanat: kiinteistötekniikka, koulutus, opetus, Metropolia, maanmittaustekniikka, ammattikorkeakoulu
26 Ville Mourujärvi
HYY YHTYMä ON POIKKEUKSELLINEN KIINTEISTöOMISTAJA JA -SIJOITTAJA SUOMESSA
  
  
  HYY Yhtymä on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kiinteistöomaisuuden varainhoitaja, jonka omistaa lähes 27 000 yliopisto-opiskelijaa. Toimintaa ohjaavia arvoja ovat vastuullisuus ja pitkäjänteisyys. HYY Yhtymälle kiinteistöliiketoiminnassa on kyse pitkän aikavälin kannattavasta kasvusta ja arvonlisäyksestä. Näin ollen liiketoiminnan kulmakivet seisovat terveellä pohjalla.
  Avainsanat: HYY, HYY Yhtymä, kiinteistöomaisuus, kiinteistöliiketoiminta, Lyyra-hanke
29 Ari LaitalaJukka Korri
YLIJääMäLäMPö YHDYSKUNTIEN VäHäHIILISYYSRATKAISUNA
  
  
  Kuten tunnettua, huomattava osa – noin 35 % – Suomen kasvihuonepäästöistä aiheutuu rakennuksissa käytetystä energiasta. Pääosaa näyttelee rakennusten lämmittämiseen vaadittava energia ja sen tuottaminen. Lähes huomiotta on jäänyt suuren mittakaavan mahdollisuus päästöjen pienentämiseksi: teollisten ylijäämälämpöjen laajamittainen hyödyntäminen.
  Avainsanat: ylijäämälämpö, jätelämpö, hukkalämpö, uusiolämpö, lämmöntuotanto, ilmastonmuutos, hyödyntäminen, EnergiaVäylä
32 Jürgen Grönfors
SKANNERI MUSEOON (MAANMITTAUSTA TALLENTAMASSA)
  
  
33 Jürgen Grönfors
SääSTäVäISYYTTä JA OPPIOHJELMAN MUUTOKSIA (MAANKäYTTö 120 VUOTTA SITTEN)
  
  
34 Pentti Kallio
TOPOGRAFIEN REUNANVERTAUSPäIVäT SEINäJOELLA
  
  
  Topografit paikkatietojärjestelmän perustekijöinä.
  Avainsanat: topografia, Reunanvertauspäivät, järjestötoiminta, Maanmittaushallituksen topografit ry
35 Maarit Nordmark
PYYKILLä
  
  
37 Raimo Koivistoinen
KATSO LUONTOA JA HUOMAA (HäRKää SARVISTA)
  
  
38 Markku Markkula
UUSIA SääDöKSIä
  
  
  Kolmiulotteisten kiinteistöjen muodostamista koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.1.2018 lukien. Samalla tarkistettiin kiinteistönmuodostamis-, kiinteistörekisteri- sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksia. Uuden yksityistielain lisäksi 1.1.2019 tulevat voimaan muiden ohella kiinteistönmuodostamislain, yhteismetsälain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muutokset. Tielautakuntien toiminta lakkaa 1.1.2020 alkuun mennessä. Maantielain nimi on muuttunut 1.8.2018 lukien laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä. Ruokavirastosta on annettu uusi laki. Lisäksi tieliikennelaki on uudistettu.
40 KVANTTIMEKANIIKKAA KIINTEISTöARVIOINTIIN (JARRUMIES)
  
  
45 Ari EkroosHeidi FalkenbachSeppo JunnilaKirsikka RiekkinenKauko Viitanen
KIINTEISTöTALOUDEN MAISTERIOHJELMA AALTO-YLIOPISTOSSA (KESKUSTELUA / YLEISöLTä)
  
  
  Avainsanat: kiinteistötalous, kiinteistötekniikka, opetus, Aalto-yliopisto
46 Sakari Nikander
TRANSVERSAALISKAALASTA (KESKUSTELUA / YLEISöLTä)
  
  
  Avainsanat: transversaaliskaala, kenttämittaus, historia
46 Heikki Lahtinen
KAUPUNKIEN KEHITYKSESSä TULEE ANTAA MAHDOLLISUUS MYöS PIENTEN YRITYSTEN SIJOITTUMISELLE (KESKUSTELUA / YLEISöLTä)
  
  
  Avainsanat: liikennepolitiikka, logistiikka
46 Toivo Kivipelto
TIMO LUOMA-AHO 1935€“2018 (IN MEMORIAM)
  
  
47 Matti V. Repo
VEIKKO O. HYVöNEN 1929€“2018 - MAA- JA VESIOIKEUDEN OSAAJA (IN MEMORIAM)
  
  
47 Pekka Raitanen
HARRI LEPPäNEN €“ VIENTIHANKKEIDEN VETURI 1935€“2018 (IN MEMORIAM)
  
  
48 MAANKäYTTö 3/2018 (ENGLISH RESUME)
  
  

Takaisin Ylös