YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
HUOM. Uusimmat lehdet ovat Maankäyttö DIGIssä.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 3/2019
(Ilmestyi 07.10.2019)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

  Lataa PDF-tiedosto
  (4 521 kB)

 

 

3 Ari Laitala
ENERGIAMURROS ETENEE - KIINTEISTÖNOMISTAJAT NYT TARKKANA
  
  
4 Kimmo SulonenKalle Konttinen
KUNNAN MAA- JA METSÄTALOUSMAAT HYÖTYKÄYTTÖÖN
  
  
  Kunnan maapolitiikkaan liittyy usein voimakas tarve asemakaavoitettujen keskusta-alueiden ja niiden ­läheisyydessä olevien potentiaalisten maiden ­kehittämiselle.
  Avainsanat: maapolitiikka, tilusjärjestely, maavaranto, maaomaisuus, maatalousmaa, metsätalousmaa
6 Maarit Nordmark
HOIVAKIINTEISTÖT - HYVÄ SIJOITUS, MUTTA KENELLE?
  
  
8 Markku Tahkokorpi
AURINKOENERGIAN HYÖDYNTÄMISEN REUNAEHTOJA
  
  
  Aurinkoenergian hyödyntäminen on lisääntynyt ­maailmanlaajuisesti viime vuosina. Tämä on johtunut ensisijaisesti aurinkosähkön kustannustason ­laskusta, jonka ansiosta aurinkosähkö on jo monin paikoin halvin uusi sähkön tuotantomuoto. Viimeisimmät huutokauppahinnat laitosmittakaavan aurinko­sähkövoimaloille ovat jo olleet alle 2 eurosenttiä/kWh. Aurinkolämmössä ei ole nähty vastaavaa kehitystä, sillä suhteellinen kasvu on ollut pienempää korkeamman lähtötason takia. Kustannusten lasku on ­kuitenkin havaittavissa myös aurinkolämpöratkaisuissa. Ilmaston­muutoksen hillintä on lisännyt motivaatiota myös aurinkolämmön kasvavalle hyödyntämiselle.
  Avainsanat: aurinkoenergia, lämpöenergia, sähköenergia
11 Matti Holopainen
KUNTIEN KAAVAMONOPOLI JA TOIMIVA ­KUNTAKAAVOITUS TÄSTÄ ETEENPÄIN
  
  
12 Eero Valtonen
MITEN EDISTÄÄ OMAISUUDENSUOJAA AKTIIVISTA MAAPOLITIIKKAA HARJOITETTAESSA
  
  
  Aktiivisella maapolitiikalla, jossa kunta hankkii kehitettävän maan, kaavoittaa alueen, rakentaa tontteja palvelevan infrastruktuurin ja myy tai vuokraa tontit kiinteistökehittäjille rakennettaviksi, on varsin vahva kannatus Suomessa. Esimerkiksi Kuntaliitto korostaa kunnille suunnatussa Maapolitiikan oppaassaan aktiivisen maapolitiikan tärkeyttä muun muassa kunnan omistaman maan kaavoituksen joutuisuuden, maanomistajien tasapuolisen kohtelun, arvonleikkauksen, yhdyskuntarakentamisen kustannusten kattamisen ja kaavojen toteuttamisen näkökulmista.
  Avainsanat: maapolitiikka, infrastruktuuri, pakkolunastus, kaavoitus, arvonleikkaus, omaisuudensuoja, maankäyttösopimus, omaisuudensuoja
15 Raimo Koivistoinen
KAPPALE KAUHEINTA SUOMEA (HÄRKÄÄ SARVISTA)
  
  
16 Ari Laitala
KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN MATKASSA
  
  
  Kiinteistönvälitysala näyttää muuttuneen vuosikymmenessä melkoisesti. Alalle on tullut uudentyyppistä yritystoimintaa, uusia osaamisvaatimuksia ja digipalvelujen merkitys näyttää tulevaisuudessa edelleenkin kasvavan. Myös alan koulutustarjonta on monipuolistunut ja tarjolla on esim. AMK-tasoisia tutkintoja.
  Avainsanat: kiinteistönvälitys, kiinteistönvälittäjä, digitalisaatio, asuntomarkkinat
18 Marika AhlavuoHannu Hyyppä
TARVITAANKO RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ALALLA OSAAMISPÄÄOMAN JOHTAMISTA?
  
  
  Osaamispääoman johtamisessa on huomioitava organisaation henkilö-, rakenne- ja suhdepääoma. Ihmisten ja organisaation toiminnan johtaminen vaatii jatkuvaa tiedon ?päivittämistä?, vastuiden uudenlaista jakamista ja nykyistä ketterämpää sekä monialaisempaa toimintaa ja tiimiä. Osaamispääoman johtamisen vieminen onnistuneesti osaksi organisaation toimintaa vaatii osallistuvaa johtamista ja tietojohtamisnäkökulmaa, johon johdolla ei aina riitä aika tai halu. Maailman kompleksisuus ja alati huomioitava monialaisuus sekä digitaalisuus asettavat lisäksi uudenlaisia vaatimuksia osaamiselle ja sen kautta tehtäville ratkaisuille ja tulkinnoille.
  Avainsanat: osaamispääoma, osaaminen, johtaminen, motivointi, aineeton pääoma
21 Pia MäkiläMikael Still
KIINTEISTÖN OMISTUSOIKEUDEN ULOTTUVUUS JA KORVAUSKÄYTÄNTÖ MAANALAISTEN TILOJEN LUNASTUKSISSA KANSAINVÄLISESTI
  
  
  Suomessa kiinteistön voidaan ­katsoa ­ulottuvan oikeudellisesti ­rajoittamattomasti kohti maapallon ydintä. Kiinteistön taloudellista arvoa ­mietittäessä on oleellista se, ­kuinka syvälle ­maanpinnan alapuolelle ­kiinteistön omistaja voi ­tosiasiallisesti kiinteistöään hyödyntää.
  Avainsanat: maanalainen, lunastus, korvaus, omistusoikeus, ulottuvuus
  Läs artikeln på svenska: Artikelns namn på svenska
24 Ari Laitala
ONKO MINISTÄ MEGAKSI?
  
  
  Miniasunnot osuvat monen trendin ­risteyskohtaan: ainakin ekologisuuden, ­minimalismin ja kohtuuhintaisen asumisen. Myös suurempaa yksityisyyttä tai yhteisöllisyyttä kaipaaville miniasunnot tarjoavat uudentyyppisen vaihtoehdon. Onko käsillä siis isommankin trendin ainekset?
  Avainsanat: minikoti, miniasunto, omistusasuminen, tiny house, elinkaarikustannus, omistusasuminen, siirtolapuutarha, talovaunu, ryhmäpuutarha
27 Hannu HyyppäMarika AhlavuoMatti KurkelaJuha Hyyppä
AVOIMUUDELLA TIETO KÄYTTÖÖN?
  
  
  Aalto-yliopisto on 11 ­ammattikorkeakoulun ­kanssa mukana opetus- ja kulttuuri­ministeriön kolmi­vuotisessa (2018?2020) hankkeessa, jossa avoimuutta kehitetään eteenpäin ­teemalla ?Avoin TKI, oppiminen ja ­ekosysteemi?. Hanke jatkaa avoimen ­tieteen linjoilla ­pyrkien ­edistämään ­hankkeiden, tulosten, ­aineistojen ja ­toimintamallien avoimuutta sekä tulosten vaikuttavuutta. Koska nykyinen hallitus kannustaa yrityksiä myös aineettomiin investointeihin, tulisi ymmärtää, mikä on avoimuuden rooli 2020-­luvun tutkimuksessa, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.
  Avainsanat: avoimuus, avoin TKI, IPR, julkaiseminen, T&K
30 Susanna Kari
MAAN MUUTOS, ILMASTONMUUTOS
  
  
  Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi uusimman raporttinsa elokuun alussa Genevessä. Raportti käsittelee aihetta, joka usein jää muun muassa fossiilisten polttoaineiden varjoon ilmastoasioista keskusteltaessa ? maankäytön ja ilmastonmuutoksen välistä yhteyttä.
  Avainsanat: IPCC, ilmastonmuutospaneeli, ilmastoraportti, maankäytön vaikutukset, ruokaturva
30 Ari Laitala
TUULIPUISTOSSA - OFFSHORE
  
  
  Sundar Pichai kävi tuomassa Googlen melko yllätyksettömät mutta toki kovin tervetulleet terveiset. Suomi on hyvä maa investoida paitsi palvelinkeskuksiin, myös tuulivoimaan. Lisää tuulivoimaa alkaa ripeästi nousta mm. Kainuuseen.
  Avainsanat: tuulivoima, tuulipuisto, tuulienergia, tuulimylly, tuulipuisto, energia, offshore, Google
  Read article in English:In the Wind Farm - Offshore
35 Jürgen Grönfors
JYVITYS (MAANKÄYTTÖ 120 VUOTTA SITTEN)
  
  
  Suomen maanmittari-yhdistyksen Aika­kauskirjaN vuoden 1899 numerossa käsiteltyjä asioita.
37 Yrjö Teeriaho
TAIDAMME JATKAA REUNOJEN VERTAAMISTA
  
  
  Maanmittaushallituksen Topografit ry ­järjesti ­perinneyhdistyksensä 19. Reunanvertauspäivät ­Jyväskylässä hotelli Alexandrassa 10.-11.8.2019.
43 Aulis Tenkanen
KUN MAAMME KESKUKSIA KEHITETÄÄN...
  
  
44 Hannu AarnioSuvi TuomiArvo Vitikainen
OSSI HEISKANEN 1926-2019 (IN MEMORIAM)
  
  

Takaisin Ylös