YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
HUOM. Uusimmat lehdet ovat Maankäyttö DIGIssä.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 3/2021
(Ilmestyi 04.10.2021)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

 

 

 

3 Ari Laitala
TAKAISIN TOIMISTOON - VAIKO SITTENKääN?
  
  
  Lukuisten kehitys- ja tutkimusprojektienbkohteena olevan etäläsnäolon edistyessäbotetaan jälleen uusia digiloikkia.
  Avainsanat: toimisto, toimitila, tilatarve, covid-19, digitalisaatio, etätyö, etäläsnäolo
4 Pauliina KrigsholmTuulia PuustinenTea LönnrothHeidi FalkenbachAri EkroosMartti HäkkänenJeremias KortelainenNoora LuomalaSalla RausmaaMia Toivanen
MAAPOLITIIKAN NYKYTILA YKSISSä KANSISSA
  
  
  Maapolitiikkaa ­käsitteleviä ­suomenkielisiä tutkimuksia on ilmestynyt vain ­harvakseltaan viime vuosina. Ennen ­kaikkea on ­puuttunut ­suomalaista ­maapolitiikan ­kenttää kokonaisvaltaisesti ­kuvaava ­julkaisu. Kesäkuussa 2021 julkaistu tutkimusraportti "Maapolitiikan nykytila ja tulevaisuus: Keinot, ­vaikuttavuus, avoimuus ja hyväksyttävyys" vastaa osaltaan tähän tarpeeseen.
  Avainsanat: maapolitiikka, maankäyttösopimus, tutkimus, kaavoitus, lainsäädäntö
8 Ari Laitala
KUKA OTTAISI HOITAAKSEEN VäHäHIILISEN KIINTEISTöNPIDON?
  
  
  Kiinteistönpito on ­kiinteistön asianmukaisesta ­kunnosta ja käytettävyydestä ­huolehtimista. Vähitellen sen pitäisi tapahtua ­hiilineutraalisti, kuten kaiken muunkin. Miten ja miksi se voisi tapahtua?
  Avainsanat: vähähiilinen kiinteistönpito, kiinteistönpito
10 Aino Keitaanniemi
TIETOMALLINNUKSEN TULEVAISUUS TEKNOLOGIAN KAUTTA
  
  
  Teknologiayritykset kehittävät kiihtyvällä tahdilla uusia ja työtä helpottavia laitteita tietomallinnukseen. Yksi teknologia auttaa tietyssä tehtävässä ja toinen toisessa. Onko tulevaisuudessa vain yksi järjestelmä, joka toteuttaa kaiken puolestamme? Tätä pohdimme Geotrim Oy:n asiantuntijoiden voimin.
  Avainsanat: tietomallinnus, drooni, sensori, tietomallinnus, pistepilvi
14 Marika AhlavuoPirjo AunioHannu HyyppäJuha Hyyppä
VAIKUTTAAKO LIIKKUMINEN PIENTEN LASTEN MATEMAATTISIIN TAITOIHIN?
  
  
  Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan Active Numeracy (Matemaattiset oppimisvaikeudet ja liikkuminen) -tutkimusryhmä tutkii matemaattisten taitojen kehitystä ja niissä ilmeneviä oppimisvaikeuksia. Tutkimusryhmä on ottanut strategisia askeleita kohti monitieteisyyttä muodostuen nyt erityisopetuksen, kasvatustieteen, psykologian ja liikuntatieteiden sekä laser- ja anturiteknologian tutkijoista. Yhtenä ryhmän tavoitteena on saada eri alan ammattilaiset täydentämään toistensa osaamista. Sen toisena tavoitteena on löytää keinoja tunnistaa ja tukea sellaisia lapsia, joilla on matemaattisten taitojen oppimisessa vaikeuksia. Yhteistyötä tiivistettiin Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen ja Aalto-yliopiston sekä Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen kanssa vuonna 2020.
  Avainsanat: matematiikka, oppiminen, liikunta, paikannus
18 Tuulia PuustinenPauliina KrigsholmTea LönnrothHeidi FalkenbachAri Ekroos
MAAPOLITIIKAN AVOIMUUS JA HYVäKSYTTäVYYS - TUTKIMUSTULOKSIA SUOMEN KUNNISTA
  
  
  Valtioneuvoston kanslian tutkimustoiminnan rahoittaman, Aalto-yliopiston yhteistyössä Owal Group Oy:n kanssa toteuttaman "Maapolitiikan nykytila ja tulevaisuus: Keinot, vaikuttavuus, avoimuus ja hyväksyttävyys" -tutkimushankkeen keskeisimpiä tuloksia on esitelty tämän numeron sivuilla 4-7. Tässä artikkelissa kerrotaan tarkemmin tutkimuksen tuloksista ja havainnoista maapolitiikan avoimuuteen, tasapuolisuuteen sekä hyväksyttävyyteen liittyen.
  Avainsanat: maapolitiikka, avoimuus, hyväksyttävyys, tasapuolisuus
22 Liisa Kallela
HUONEISTOTIETOJäRJESTELMä KOKOAA TALOYHTIöIDEN JA OSAKEHUONEISTOJEN TIEDOT YHTEEN
  
  
  Suomessa on noin 90 000 asunto-osakeyhtiötä, 1,5 miljoonaa osake­huoneistoa ja niillä yli kaksi miljoonaa omistajaa. Näiden tietojen ­kerääminen sähköiseen rekisteriin ­käynnistyi vuonna 2019, kun valtakunnallinen ­huoneistotietojärjestelmä otettiin käyttöön.
  Avainsanat: huoneistotietojärjestelmä, asunto-osake, rekisteröinti, panttaus, isännöinti
25 Paavo Häikiö
HUONEISTOTIETOJäRJESTELMäN JATKOKEHITTäMINEN
  
  
  Tulevaisuudessa huoneistotietojärjestelmän tietosisältöä on tarkoitus kasvattaa. Jatkokehittämisessä keskitytään taloyhtiöiden hallinnollisen tiedon saatavuuden parantamiseen. Hankkeessa laaditaan yhteiset määrittelyt sekä rajapinnat taloyhtiöiden tiedoille, joita nyt jaellaan pääsääntöisesti isännöitsijäntodistuksella eri käyttötarkoituksiin.
  Avainsanat: huoneistotietojärjestelmä, asunto-osake, rekisteröinti, panttaus, isännöinti
27 Maarit Nordmark
KAUPUNKI VAI KYLäYHTEISöJEN VERKKO?
  
  
  Avainsanat: kaupunki, kaupunkisuunnittelu, Jane Jacobs, Ben Wilson, kaupungistuminen, Danderyd
30 Petri RönnholmHeidi FalkenbachAri EkroosOskari HarjunenHannu HyyppäSeppo JunnilaJussi NikanderMaaria NordmanAntti PalmujokiMiina Rautiainen
AALTO-YLIOPISTON KANDIDAATTIKOULUTUS UUDISTUU
  
  
  Kiinteistötalous ja geoinformatiikka saavat näkyvyyttä.
  Avainsanat: Aalto-yliopisto, kandidaattikoulutus, koulutusohjelma
31 Matti Holopainen
HALUAMMEKO RUOTSALAISEN ASUNTOPOLITIIKAN ONGELMAT SUOMEEN?
  
  
  Avainsanat: maapolitiikka, lunastuslaki, maanhankinta, lunastuskorvaus
32 Heikki Lahtinen
MONIPUOLISIA TEOLLISUUS- JA ­VARASTOTONTTEJA TARVITAAN MYöS JATKOSSA
  
  
  Logistiikan muuttuviin tarpeisiin tulee varautua alueita suunniteltaessa.
  Avainsanat: logistiikka, kaavoitus, teollisuustontit, varastotontit
35 Matti Toivonen
HYVäN KOMPENSAATION KRITEERIT
  
  
  Avainsanat: päästökompensaatiot, ilmastonmuutos
36 Jürgen Grönfors
WIIPURIN JäRJESTELYä JA OIKEUDEN MERKITTäVä PääTöS (MAANKäYTTö 120 VUOTTA SITTEN)
  
  
  Suomen maanmittari-yhdistyksen Aika­kauskirjaN vuoden 1901 numeroissa käsiteltyjä asioita.
41 Pekka Lehtonen
MäNTäN TORPAT SUKELTAA KIEHTOVASTI PAIKKAKUNNAN HISTORIAAN (JULKAISUJA / KIRJALLISUUTTA)
  
  
  Markku Pohjan kirja Pekka Lehtosen esittelyssä
43 Jyrki TeeriahoHannu Virolainen
YRJö (YKI) TEERIAHO 1930-2021 (IN MEMORIAM)
  
  
43 Esa Ilonen
REINO SILLANPää 1937-2021 (IN MEMORIAM)
  
  

Takaisin Ylös