YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
HUOM. Uusimmat lehdet ovat Maankäyttö DIGIssä.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 4/2006
(Ilmestyi 15.12.2006)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

  Lataa PDF-tiedosto
  (5 827 kB)

 

 

5 Pekka Lehtonen
RAAKAMAAN HINTA ON LUONTEELTAAN POLIITTINEN
  
  
  Raakamaan hintaan vaikuttaa keskeisesti kunnan poliittinen tahto. Siispä raakamaan hinta olisikin määrättävä poliittisesti mutta valtakunnan tasolla.
  Avainsanat: maapolitiikka, raakamaa
6 Pekka Lehtonen
KIINTEISTÖBISNESYRITYKSEN STRATEGIA: KASVU JA KANSAINVÄLISTYMINEN
  
  
  Kuluvana syksynä sekä Huoneistokeskus että SKV siirtyivät saman sijoittajan omistajayhtiölle, Realia Goupille. Molemmat yritykset jatkavat keskittyen omiin asiakasryhmiinsä omilla liiketoimintakonsepteillaan. Realia Groupin toimitusjohtaja Risto Kyhälä Pekka Lehtosen haastateltavana.
  Avainsanat: kiinteistöbusiness, kiinteistövälitys
9 Markku Poutanen
SUOMEN UUSI KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000
  
  
  Suomeen on luotu uusi korkeusjärjestelmä. Mitä uusi järjestelmä merkitsee käyttäjän kannalta vai onko se vain yksi uusi järjestelmä monenkirjavien korkeusjärjestelmien joukkoon?
  Avainsanat: N2000, N60, korkeusjärjestelmä, maannousu, vaaitus
13 Juha Tiihonen
MERIKARTOITUSTIETOJEN KÄYTTÖ LAAJENEE
  
  
  Merikartoitustietoja on perinteisesti käytetty painettujen merikarttojen tuottamiseen. Sen lisäksi aineistoja on hyödynnetty viranomaisten sisäisessä toiminnassa. Maailma kuitenkin muuttuu ja uusia käyttötarpeita ja sovellusmahdollisuuksia nousee jatkuvasti esiin. Yhteiskunnan ja kansalaisten toimintaa tukeva aineistopalvelu nähdään nyt tärkeänä julkishallinnon tehtävänä, johon myös panostetaan.
  Avainsanat: aineistopalvelu, merikartoitus, merenmittaus, merikartta
16 Petri LukinHelka-Marja KohonenMatti Santaharju
KATSAUS 2000-LUVUN RAAKAMAAKAUPPOIHIN JA RAAKAMAAN HINTAAN UUDELLAMAALLA
  
  
  Pääministeri Matti Vanhanen arvioi äskettäin nettipäiväkirjassaan, ettei raakamaa maksa edes kahta euroa neliöltä. Vanhanen ei ole ilmeisesti viime aikoina päivittänyt raakamaan hintatietojaan, muttei hän täysin väärässäkään ollut. Alle kahden euron neliöhinnalla saisi raakamaata ainakin Hyvinkäältä ja Lohjalta.
  Avainsanat: raakamaa, hintasuhde, maan hinta, maapolitiikka, maanhankinta
20 Maisu PalovaaraJuha Immonen
TORNATOR – PITKÄT PERINTEET METSÄALALLA
  
  
  Tornatorin juuret ovat vuodessa 1887, jolloin Lahteen perustettiin lankarullatehdas. 1900-luvun alkupuolella yhtiö keskittyi enenevässä määrin metsäteollisuuteen ja kasvatti myös metsäomaisuuttaan. Vuonna 1932 Tornatorin osake-enemmistö siirtyi Enso-Gutzeit Osakeyhtiön omistukseen. Nykyinen Tornator Oy syntyi Stora Enso Oyj:n yhtiöittäessä metsäomaisuutensa heinäkuussa 2002.
  Avainsanat: metsäyhtiö, tilarekisteri, metsäteollisuus, GPS, metsäkartta
22 Paavo Littow
KAAVOITUS ENNEN MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKIA
  
  
  Kaavoitus on jälleen tullut ajankohtaiseksi asiaksi. Lähtökohtana on ollut kasvukeskusten tonttipula ja korkeaksi kohonnut hintataso. Syitä on etsitty: kaavoituksen hitaus, vuonna 2000 voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslaki, tonttikysynnän keskittyminen jne. Seuraavassa käsittelen, miten kaavoitus oli järjestetty ennen nykyistä maankäyttö- ja rakennuslakia. Löytyisikö vanhasta mallia? Esimerkit ovat Oulun läänistä.
  Avainsanat: kaavoitus, tonttipula, maapolitiikka, maankäyttö, rakennuslaki
25 Jürgen Grönfors
KIRJAAMINEN JA ULKOISTAMINEN (PÄÄKAUPUNGIN HORISONTISTA)
  
  
26 Pekka Lehtonen
KAIKKI KIINTEISTÖN TIEDOT KTJ:STA?
  
  
  Kiinteistötiedot voi saada kätevästi yhdestä paikasta: kiinteistörekisteriotteen, lainhuuto- ja rasitustodistuksen sekä rekisterikartan. Mutta onko siinä kylliksi, mihin nämä tiedot riittävät? Aune Rummukainen Maanmittauslaitoksesta Pekka Lehtosen haastateltavana.
  Avainsanat: KTJ, kiinteistötiedot, kiinteistötietojärjestelmä
27 Heikki Lantto
PAIKKATIETOTEKNOLOGIAA BARENTSIN ALUEELLE
  
  
  Neljän maan yhteisessä Barentsin alueen paikkatietoprojektissa on vaiheittain toteutettu alueen karttatieto kantoja, painettuja karttoja sekä Internet-pohjainen palvelujärjestelmä.
  Avainsanat: paikkatieto, Barents
30 Jyrki Hurmeranta
KHO LINJASI KUNNAN MAAPOLITIIKAN KEINOJEN SUHDETTA
  
  
  Kunnan maapolitiikan keinojen keskinäisestä suhteesta ei ole lakiteksteissä nimenomaista mainintaa ja koska asiasta on eräissä tapauksissa esiintynyt erilaisia käsityksiä, oli KHO:n selventävä ennakkopäätös tarpeen.
  Avainsanat: maapolitiikka, KHO, ennakkopäätös
32 Pentti Kallio
OODI TOPOGRAFEILLE – SUOMEN PERUSKARTAN MUISTOMERKKI KOLARIIN
  
  
  Yli-insinööri Hannu Kovalaisen idea toteutui, kun syyskuussa paljastettiin Kolarissa, Väylätien varressa hänen ja Hannu Tiaisen suunnittelema Suomen peruskartoituksen ensivaiheen päättymisestä kertova muistolaatta.
  Avainsanat: topografia, topografi, muistomerkki, Kolari
34 Markku Villikka
KAIKKIEN AIKOJEN LAAJIN MAANMITTAUSKONGRESSI – FIG:N 23. KONGRESSI MÜNCHENISSÄ 8.-13.10.2006 (FIG-UUTISIA)
  
  
  Järjestyksessä 23. kansainvälisen maanmittausinsinöörien liiton FIG:n kongressi järjestettiin 8.–13. lokakuuta Münchenin kansainvälisessä kongressikeskuksessa. Tämä neljän vuoden välein järjestettävä kongressi kokosi ennätysyleisön lokakuiseksi viikoksi Baijerin pääkaupunkiin. FIG:n kongressiin osallistui noin 1 300 varsinaista osanottajaa sadasta maasta.
  Avainsanat: FIG, München
37 Teija TarvainenPekka TätiläMikko UimonenKauko Viitanen
KOMISSIOIDEN KUULUMISIA (FIG-UUTISIA)
  
  
  Komissioraportteja (3., 5., 7. ja 9. komissio) FIG:n Münchenin kongressista.
  Avainsanat: FIG, komissiot, München
39 Markku Villikka
AIKAA AJATELLA? (RAJALINJALLA)
  
  
40 Olavi Ujanen
UUSI TEKNIIKKA MUOKKAA KIINTOPISTEIDEN MITTAUSTA JA TIETOPALVELUA TAMPEREELLA
  
  
  Maastoon on rakennettu ja mitattu vuosisatojen ajan kiintopisteitä jotka toimivat erilaisten maastomittauksien lähtöpisteinä. Tässä artikkelissa tuodaan esille kiintopisteiden ja koordinaattien mittaamiseen sekä niiden hyödyntämiseen liittyviä, sinänsä pieniä mutta käyttäjiä helpottavia tekniikoita ja menetelmiä.
  Avainsanat: kiintopiste, mittaus, tietopalvelu, maastoonmittaus
44 YKSITYISTÄÄ VAI EI, SIINÄPÄ KYSYMYS (VETURIMIES)
  
  
56 Vesa Walamies
KAIKKI OVAT EREHTYVÄISIÄ (MAANMITTARI(A) NAURATTAA)
  
  
56 Vesa Walamies
TURHIA EI KANNATA KYSELLÄ (MAANMITTARI(A) NAURATTAA)
  
  
64 Aarne Kärkkäinen
MUTKAINEN TIE AMMATTIIN
  
  
69 Sakari Nikander
ERÄÄN LUNASTUKSEN TARKASTELUA (KESKUSTELUA / YLEISÖLTÄ)
  
  
  Puheenvuoro liittyen 16.10.2006 esitettyyn MOT-ohjelmaan, joka koski erään espoolaisen pariskunnan häätämistä kodistaan.
70 Vesa Majamaa
KML:N KORVAUSJÄRJESTELMÄ EI POIKKEA LUNASTUSLAISTA (KESKUSTELUA / YLEISÖLTÄ)
  
  
  Ympäristöoikeuden professori Vesa Majamaan kommentti Nikanderin puheenvuoroon koskien MOT:n ohjelmaa.
70 Olavi Merjanaho
LAURI MATILAN MUISTOKSI (IN MEMORIAM)
  
  
71 Ville-Veikko Valjus
SAVON MUANMITTARI ON POISSA: PAULI VALJUS (IN MEMORIAM)
  
  
71 Osmo Niemelä
KARTOGRAFI JA KOTISEUTUNEUVOS TAISTO SAARENTAUS (IN MEMORIAM)
  
  
72 Markus Kiuru
PENTTI HOPPU (IN MEMORIAM)
  
  

Takaisin Ylös