YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
HUOM. Uusimmat lehdet ovat Maankäyttö DIGIssä.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 4/2007
(Ilmestyi 13.12.2007)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

  Lataa PDF-tiedosto
  (3 111 kB)

 

 

5 Pekka Lehtonen
VUOSIPäIVINä POHDITAAN TULEVAISUUTTA
  
  
  Maanmittausalan pienuus on heikkous ja vahvuus. Oikeilla mielikuvilla kyetään alan työntekijätarpeet tyydyttämään – jos viesti saadaan perille!
6 Pekka Lehtonen
HANNU PENTTILäN VANHAT JA UUDET HAASTEET: YMPäRISTö
  
  
  Ilmastonmuutoksen jarruttaminen on yhteistä Penttilän vanhoille ja tuleville tehtäville. Helsingin tuore apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä Pekka Lehtosen haastateltavana.
  Avainsanat: ympäristöpolitiikka, YTV, ilmastonmuutos, pääkaupunkiseutu, liikennehankkeet, kehyskunnat, asuntopula, maankäyttö
10 Pekka Lehtonen
KUNTIEN KIINNOSTUS RAAKAMAAN LUNASTAMISEEN LISääNTYNYT
  
  
  Maan lunastusasioita ympäristöministeriössä käsittelevä hallitussihteeri Jyrki Hurmeranta Pekka Lehtosen pikahaastattelussa.
  Avainsanat: lunastus, maankäyttö, yhdyskuntarakentaminen, raakamaan hankinta
12 Kari Hannus
KAAVOITUS JA MAAPOLITIIKKA ELINKEINOPOLITIIKAN VäLINEINä
  
  
  Kunnan toiminnassa kaavoitus ja maapolitiikka ovat perusta kaikelle toiminnalle. Asuminen, julkinen rakentaminen, liikennejärjestelyt ym. vaativat maapoliittisia toimia onnistuakseen. Aina ei kuitenkaan huomata, että kaavoitus ja maapolitiikka ovat kunnan tärkeintä käytännön elinkeinopolitiikkaa.
  Avainsanat: kaavoitus, elinkeinopolitiikka, Pori, kaupunkikeskustan kehittäminen
14 Henrik Ungern
KIRJAAMISASIOIDEN SIIRTO MAANMITTAUSLAITOKSEEN JäSENTää VIRANOMAISTEN ROOLIA
  
  
  Kun kiinteistörekisterin lisäksi myös lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäminen siirtyy tulevaisuudessa Maanmittauslaitokselle, vahvistuu laitoksen rooli keskeisenä perusrekisteriviranomaisena.
  Avainsanat: kirjaamisasiat, lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri, kiinteistötietojärjestelmä, lainhuuto, kiinnitys, KTJ
18 Heikki Virtanen
HUIPPUTARKKAA PAINOVOIMAN MITTAUSTA
  
  
  Geodeettisen laitoksen Metsähovin tutkimusasemalla havaitaan jatkuvasti painovoimassa tapahtuvia muutoksia suprajohtavalla gravimetrillä biljoonasosan tarkkuudella. Mihin tällaisia mittauksia oikein tarvitaan?
  Avainsanat: Metsähovin tutkimusasema, suprajohtava gravimetri, painovoima, painovoimamittaus, geodesia
20 Tauno Suominen
BAROKKIKIRKKO MALLINNETTIIN LATVIASSA LASERKEILAUKSELLA
  
  
  Seinäjoen ammattikorkeakoulu koordinoi vuonna 1742 valmistuneen latvialaisen Liepajan St. Trinitatis -barokkikirkon restaurointia. Koulun oppilaat osallistuvat konservointityöhön EU-hankkeessa, jota varten tarvittiin kirkon tarkat sisä- ja ulkomitat sekä kolmiulotteinen malli, mikä tuli Destia konsultoinnin paikkatietoyksikön tehtäväksi.
  Avainsanat: laserkeilaus, mallinnus, kolmiulotteinen maastomalli, mittaus, konservointi
23 Antti Vertanen
INSPIRE-DIREKTIIVIN TOIMEENPANOA VALMISTELLAAN MONELLA RINTAMALLA
  
  
  Kansallinen lainsäädäntö on mukautettava toukokuuhun 2009 mennessä ja muita direktiivin edellyttämiä toimenpiteitä on käynnistettävä vaiheittain lähivuosien aikana.
  Avainsanat: INSPIRE-direktiivi, paikkatieto, EU
26 Seppo Koponen
SUOMEN KIINTEISTöMARKKINAN KANSAINVäLISTYMINEN €“ MENESTYSTARINA VAI KANSALLISOMAISUUDEN REALISOINTI ULKOMAALAISILLE?
  
  
  Maamme kiinteistömarkkina on lyhyessä ajassa siirtynyt Euroopan reunalta osaksi globaalia sijoitus toimintaa. Kansainvälisten sijoittajien osuus muutamassa vuodessa moninkertaistuneesta kaupan volyymistä on jo yli puolet. Kova kysyntä on kohdistunut Helsingistä Rovaniemelle ja nostanut hintoja ennätyskorkealle.
  Avainsanat: kiinteistömarkkinat, kansainvälistyminen
30 Kirsi Mäkinen
MAANMITTAUSALAN TULEVAISUUS PUNTARISSA: TöITä RIITTää, MISTä TEKIJäT?
  
  
  Maanmittareille on töitä tulevaisuudessakin, kunhan vain alalle saadaan riittävästi hakijoita. Ammattikunnan tulevaisuutta pohdittiin Maanmittaushallinnon diplomi-insinöörit, MHDI ry:n 60-vuotisseminaarissa Tallinnassa.
  Avainsanat: Maanmittausala, tulevaisuus, opiskelu, MHDI
32 Kirsi Mäkinen
MUUTOSTEN TUULET VIEVäT VIROA VAUHDILLA
  
  
  Virossa on eletty uudelleen itsenäistymisen jälkeen nopeiden muutosten aikaa. Kehitys on ollut vauhdikasta myös maanmittausalalla. Runsaassa 15 vuodessa maahan on rakennettu toimiva kiinteistörekisteri, pistetty pystyyn kartantuotantojärjestelmä sekä kartta-aineistojen verkkopalvelut.
  Avainsanat: Viro, Viron maanmittauslaitos, Maa-amet, maareformi
34 Kauko ViitanenTuomo HeinonenHeidi Falkenbach
LUNASTUKSIA JA LUNASTUSKORVAUKSIA KäSITELLYT SEMINAARI HELSINGISSä (FIG-UUTISIA)
  
  
  FIG:n komissio 9 ( Valuation and Management of Real Estate) järjesti syyskuussa Helsingissä lunastuksia ja lunastuskorvauksia käsittelevän seminaarin.
  Avainsanat: FIG, komissio 9, lunastus, lunastuskorvaukset
40 Jürgen Grönfors
AIKANSA KUTAKIN (PääKAUPUNGIN HORISONTISTA)
  
  
41 Antti Kuparinen
SUOMEN GEODEETTIEN KERHO 70 VUOTTA
  
  
  Suomen Geodeettien Kerho perustettiin 27.11.1937 Helsingin Teknillisessä korkeakoulussa pidetyssä kokouksessa. Seuran sihteeri tarkastelee kerhon 70-vuotista historiaa.
  Avainsanat: Suomen Geodeettien Kerho, geodesia
43 Markku Villikka
MATKALLA TäHTIIN €“ MAANMITTARI VIIHDEMAAILMASSA (RAJALINJALLA)
  
  
44 Johan von Wendt
YHDYSMIESKOKOUS TANSKASSA KESäLLä 2007
  
  
  Tämän vuoden pohjoismainen yhdysmieskokous pidettiin Tanskassa Jyllannissa Silkeborgissa 28.–31.7.2007. Jokaisesta maasta osallistuu yhdysmies ja varayhdysmies sekä ammattilehden edustaja. Suomesta mukana olivat Hannu Ridell, yhdysmies, Johan von Wendt, varayhdysmies sekä Pekka Lehtonen, Maankäytön päätoimittaja.
  Avainsanat: yhdysmieskokous, Pohjoismaat, yhteistyö
46 Kaisa Harju
MIL HAASTEIDEN EDESSä
  
  
  Kaisa Harjun pitämä esitys MIL:n jäsenillassa 21.9.2007.
  Avainsanat: MIL, tulevaisuus
47 JOUTSENLAULU (VETURIMIES)
  
  
48 Aulis Tenkanen
VANHOJEN KERROSTALOASUNTOJEN KESKIHINTOJEN VERTAILUA ALUEITTAIN
  
  
  Vanhojen kerrostaloasuntojen keskihintojen vaihtelun tarkastelua tilastoanalyyttisen selitysmallin avulla.
  Avainsanat: asuntomarkkinat, keskihintojen vaihtelu, tilastoanalyysi
50 Hannu HyyppäMarika Ahlavuo
LASER SCANNING 2007 AND SILVILASER 2007 ESPOOSSA 12.€“14.9.2007
  
  
  Laserkeilaus on eniten kasvava tutkimusalue modernissa maanmittauksessa ja sen hyödyntämisessä. Kuluvan vuoden alan tapahtumien kuten Paikkatietomarkkinoiden sekä Kaukokartoituspäivien esityksistä useat sivusivat laserkeilausta. Suomi onkin laserkeilaustutkimuksen kärkimaita.
  Avainsanat: laserkeilaus, laser scanning, SilviLaser
57 Pekka Lehtonen
KARJALAN KARTAT JA NIIDEN TEKIJäT (JULKAISUJA / KIRJALLISUUTTA)
  
  
  Avainsanat: kartoitus, Karjala
57 Osmo Niemelä
OSMO AHOKKAAN UUSIN TEOS (JULKAISUJA / KIRJALLISUUTTA)
  
  
58 Hannu Ridell
NORJAN LIITTO NJKF TäYTTI 100 VUOTTA €“ JUHLAVUODEN SAAVUTUKSENA 700-SIVUINEN KIRJA (JULKAISUJA / KIRJALLISUUTTA)
  
  
  Avainsanat: NJKF
59 SULKAKYNäSTä HIIREEN -NäYTTELY TORNIONLAAKSON MAAKUNTAMUSEOSSA
  
  
63 Sakari Nikander
MUTTA EI KAI SENTääN KORKEIN SATUNNAISHINTA? (KESKUSTELUA / YLEISöLTä)
  
  
  Sakari Nikanderin puheenvuoro Maankäytön numeroissa 4/2006, 1/2007 ja 3/2007 käytyyn keskusteluun, jossa edellisen puheenvuoron käytti Veikko O. Hyvönen.
  Avainsanat: Försti, lunastus
65 Kaarlo Koivisto
APULAISPIIRI-INSINööRI CLAS LöFSTEDT 1922€“2007 (IN MEMORIAM)
  
  
65 Carl-Olof Ternryd
ERIK TOBé (IN MEMORIAM)
  
  

Takaisin Ylös