YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
HUOM. Uusimmat lehdet ovat Maankäyttö DIGIssä.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 4/2008
(Ilmestyi 12.12.2008)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

 

 

 

5 Pekka Lehtonen
MAANMITTAUKSEN ALUEELLISTAMISESSA ON SILTARUMPUPOLITIIKAN PIIRTEITä
  
  
  Itsetarkoituksellinen alueellistaminen palvelee puoluepoliittisia tarpeita mutta on yleisen edun vastaista.
  Avainsanat: alueellistaminen, maanmittauslaitos, venäläisten maanhankinta
6 Marjo Wallenius
ITäNAAPURI NAAPURINA
  
  
  Etelä-Karjalan kunnat ja kaupungit eivätkä pääosin alueen suuret maanomistajatkaan eivät halua rajoittaa kiinteistöjen myyntiä itänaapureille. Kuntien taholta toivottiin riittävää opastusta ja neuvontaa, jotta kiinteistökaupat ja rakentaminen onnistuisi parhain päin.
  Avainsanat: kiinteistökauppa, Venäjä
10 Henrik Ungern
VENäLäISET OSTAVAT SUOMEA,MUTTA VOIVATKO SUOMALAISET OSTAA VENäJää?
  
  
  Venäjän lähialueyhteistyö kantaa hedelmää. Viimeisin osoitus tästä ovat Venäjän, erityisesti Karjalan tasavallan, ja Suomen viranomaisten yhteiset kiinteistönkauppajulkaisut ”Kiinteistön hankinta Venäjällä” sekä ”Kiinteistön ja asunnon hankinta Suomessa”.
  Avainsanat: Kiinteistökauppa, Venäjä
14 Osmo Ahokas
KANNAKSEN TILUSJäRJESTELYT 1942-1944
  
  
  Karjalan kannaksen maanjako-olot oli jo 1930-luvulla todettu epätyydyttäviksi. Kun Kannas oli vallattu takaisin jatkosodassa, pyrittiin heti parantamaan tilannetta. Kuinkas sitten kävikään?
  Avainsanat: tilusjärjestelyt, Karjalan Kannas, sotahistoria, maanmittauksen historia
18 Tiina Hartman
VIHDIN IDEAPARK €“ MIKä SIINä ON NIIN VAIKEAA?
  
  
  Harvoin – jos koskaan – on kunnan kaavoitushanke saanut ministeritason aktiivisen vastustajan. Mistä oikein on kysymys? Mitä Vihtiin ollaan tekemässä? Tyrmätäänkö kunnan pitkäjänteinen kehitystyö julkisuudessa mielikuviin perustuen?
  Avainsanat: yhdyskuntasuunnittelu, Ideapark, Länsirata, pendelöinti, työpaikkaomavaraisuus, osayleiskaavoitus, yksityinen luonnonsuojelualue
22 Kirsi Koivula
FINANSSIKRIISI LUO KIINTEISTöVAKUUKSIEN ARVIOINNILLE LISää HAASTEITA
  
  
  Kiinteistörahoitussalalla viime vuosina tapahtunut kansainvälistyminen ja lisääntynyt säätely ovat lisänneet kiinteistövakuuksien arviointeihin kohdistuvia vaatimuksia, mutta nyt käynnissä oleva kriisi johtaa varmasti vielä suurempiin vaatimuksiin tulevaisuudessa.
  Avainsanat: kiinteistöarviointi, vakuusarviointi
24 Jouko LuotoReijo Mälkiä
SUOMALAISET MITTASIVAT GREAT ZIMBABWEN ARVOITUKSELLISILLA RAUNIOILLA
  
  
  Great Zimbabwe on rauniokaupunki Zimbabwessa. Tämä UNESCO:n maailmanperintökohde on Zimbabwen kansallismonumentti, josta koko maa on saanut nimensä. Mittaustekniikka Oy teki Finnidan rahoituksella vuosina 1993–94 fotogrammetrisen dokumentoinnin Great Zimbabwesta.
  Avainsanat: fotogrammetrinen mittaus, fotogrammetria, stereokuvaus, kehitysapu
28 PASILAN TOIMIPISTE ON KESKUSTALAISEN ALUEELLISTAMISPOLITIIKAN UHRI
  
  
  Uudenmaan maanmittaustoimiston Pasilan toimipisteen henkilöstö alueellistetaan – 375-vuotias Maanmittauslaitos unohti sitä organisoidessaan omat arvonsa, sanovat UUMA:n ”muuttolaatikot”. Alueellistamisesta ja Uudenmaan ja Hämeen maanmittautoimistojen yhdistämisestä käyttävät puheenvuoron toimiston Uudenmaan toimiston työntekijöiden lisäksi laitoksen johto.
  Avainsanat: alueellistaminen, Maanmittauslaitos
34 Markku Villikka
WORLD URBAN FORUM NANJINGISSA €“ MAAKYSYMYKSET KOROSTUVAT (FIG-UUTISIA)
  
  
  Avainsanat: FIG, UN-HABITAT, Worl Urban Forum, Nanjing
35 Ilkka Koponen
VALTION MAAPOLITIIKKA MAHDOLLISTAA KUNTIEN TASAPUOLISEN KOHTELUN
  
  
  VM ja Senaatti-kiinteistöt valottavat valtion maapolitiikkaa: Viimeistään nyt jälkiviisaatkin voivat todeta Tuusulan tehneen hyvät kaupat.
  Avainsanat: valtio, maapolitiikka, lunastus, asuntotuotanto, maankäyttö, kaavoitus
36 Heikki Laitakari
VALTION MAANOMISTUS
  
  
  VM ja Senaatti-kiinteistöt valottavat valtion maapolitiikkaa: Valtion tulisi pystyä kohtelemaan kuntia tasapuolisesti samoilla periaatteilla. Hyvä kysymys on, pitääkö valtio rinnastaa tavalliseen maanomistajaan.
  Avainsanat: valtio, maapolitiikka, lunastus, asuntotuotanto, maankäyttö, kaavoitus
39 Matti Holopainen
ONKO KUNNAN MAANKäYTöN TALOUS HALLINNASSA SUHDANTEIDEN HEIKENTYESSä?
  
  
  Avainsanat: rahoituskriisi
42 Pasi Kråknäs
TURUN SEUDUN YHTENäISTEN KOORDINAATISTOJEN GPS-RUNKOMITTAUS
  
  
  Destian Mittauspalvelut mittaa Turun seudun kunnille kokonaan uuden runkoverkon ja laatii koordinaatistomuunnokset, joiden avulla voidaan valmistella Turun seudun yhtenäisen koordinaatistojärjestelmän käyttöönottoa vuoden 2009 aikana.
  Avainsanat: GPS-runkomittaus, EUREF-FIN, koordinaatistomuunnos, runkoverkon uudistaminen
42 Markku Markkula
VESIJäTöN OMISTUKSESTA III €“ ERILLISET VESIJäTöT
  
  
  Maa- ja metsätalousministeriön kiinteistö- rekisterin perusparannusstrategian mukaan erilliset vesijätöt on muodostettava tiloiksi tai liitettävä viereisiin kiinteistöihin toimituksissa. Samalla on alueiden omistaja ratkaistava.
  Avainsanat: vesijättö, kiinteistötoimitus
47 Pekka Lehtonen
MAANMITTARISUKU RAKENTAA SUOMEA
  
  
  Juhani ja Tapio Tuuttilalla on uusjakoelämysten päällä syvällinen kokemus yhdyskuntien rakentamisessa pääkaupunkiseudusta Pohjois-Pohjanmaan perimmäisiin kyliin.
  Avainsanat: yhdyskuntasuunnittelu, maapolitiikka, uusjako, Tuuttila
53 Jutta Julkunen
SATA VUOTTA MAANMITTAUSOPETUSTA
  
  
  Teknillisen korkeakoulun maanmittausosaston satavuotishistoriateos kartoittaa alan opetuksen yhteiskunnallisia kytköksiä.
  Avainsanat: maanmittauksen historia, Teknillinen korkeakoulu, TKK, maanmittausosasto, koulutus
55 MUTTA MITEN ARVIOITIINKAAN VESIJäTöT NOOAN JäLKEEN? (VETURIMIES)
  
  
56 Antti Jakobsson
VERKOTTUMASSA (TääLLä ANTTI JAKOBSSON, PARIISI)
  
  
58 Markku Villikka
UUTTA PUHTIA YHDISTYSTOIMINTAAN (RAJALINJALLA)
  
  
60 MAANMITTAUKSEN 375-JUHLAVUOSI LOPPUSUORALLA
  
  
  Avainsanat: Maanmittauslaitos, 375
65 MAANMITTAUKSEN JUHLAHISTORIA VALMISTUNUT (JULKAISUJA / KIRJALLISUUTTA)
  
  
  Mikko Huhtamiehen maanmittauksen 375-juhlavuoden kunniaksi valmistunut historiateos Maan mitta – maanmittauksen historia Suomessa 1633–2008 arvioitavana.
65 EI MEIDäN PIHALLEMME! (JULKAISUJA / KIRJALLISUUTTA)
  
  
  Timo Kopomaan, Lasse Peltosen ja Tapio Litmasen toimittama nimby-ilmiötä käsittelevä "Ei meidän pihallemme!" -kirja esittelyssä.
  Avainsanat: nimby
66 MITäS ME PIENISTä (MAANMITTARITOIMISTO ÄYRäVäINEN & KRUGER)
  
  
72 Veijo Lievonen
MAANMITTAUSINSINööRI €“ UHANALAINEN LAJI (KESKUSTELUA / YLEISöLTä)
  
  
72 Pekka V. Virtanen
VIELä SIRKKA LIAKASTA (KESKUSTELUA / YLEISöLTä)
  
  
  Muistelus liittyen Kirsi Mäkisen Maankäytön numerossa 3/2008 olleeseen artikkeliin Sirkka Liakasta.
73 Sakari Nikander
YLITARKASTAJA KARL HENRIK (KALLE) GRANQVIST 1930€“2008 (IN MEMORIAM)
  
  
73 Lars KvarnströmLars BrömsSvante Astermo
IN MEMORIAM GöRAN JöNSSSON (IN MEMORIAM)
  
  

Takaisin Ylös