YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
HUOM. Uusimmat lehdet ovat Maankäyttö DIGIssä.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 4/2010
(Ilmestyi 10.12.2010)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

  Lataa PDF-tiedosto
  (5 748 kB)

 

 

5 Arvo Vitikainen
KUKA VASTAA MAANMITTAUSALAN KOULUTUKSEN KOORDINOINNISTA?
  
  
  Meidän itsemme pitäisi rakentaa maanmittausalalle kokonaisvaltainen koulutuspoliittinen strategia.
  Avainsanat: Maanmittausalan koulutus, koulutus, Aalto-yliopisto, ammattikorkeakoulu
6 Arvo KokkonenJorma Turunen
KIINTEISTÖKAUPPAA KÄYDÄÄN TULEVAISUUDESSA VERKOSSA
  
  
  Sähköinen kiinteistökauppa on kohta arkipäivää. Muutaman vuoden kuluttua voi kiinteistökaupan hoitaa jopa omalta kotisohvalta käsin – paperitta.
  Avainsanat: UKIR, kiinteistökauppa, sähköinen kiinteistökauppa
8 Henrik Ungern
KIRJAAMISPROSESSI TÄYDESSÄ VAUHDISSA – KOHTI UUSIA HAASTEITA
  
  
  Uuden kirjaamisjärjestelmän suunnittelu ja kehittäminen etenevät huimaa vauhtia. Oikeusministeriössä on valmisteltu lakiesitys sähköisen kiinteistönkaupan, panttauksen ja kirjaamismenettelyn käsittävästä muutoksesta maakaareen.
  Avainsanat: kirjaamisjärjestelmä, kirjaamisasiat, kirjaamisprosessi, Maanmittauslaitos
11 Pekka Lehtonen
TERRASOLID TOIMII MAAILMANLAAJUISESTI
  
  
  Terrasolid Oy aloitti alan tuotekehityksen kaukonäköisesti jo 1990-luvulla, jolloin laserkeilaustekniikka oli vielä alkuvaiheissaan.
  Avainsanat: Terrasolid, laserdata, laserskannaus, yritys, tiedonkeruu, tiedon käsittely
14 Nina Heiska
MAALASERKEILAIMET OVAT KEHITTYNEET GEODEETTISIKSI MITTAUSLAITTEIKSI
  
  
  Maalaserkeilaimet ovat kehittyneet hyvää vauhtia viimeisten vuosien aikana ja niiden käyttö erilaisissa mittaustehtävissä on lisääntynyt. Samalla laitteiden ja ohjelmistojen käytön koulutus on hiljalleen alkanut eri oppilaitoksissa. Näin ollen on aika luoda katsaus laiteteknologiaan sekä alan koulutukseen Suomessa.
  Avainsanat: laserkeilain, maalaserkeilaimet, laserkeilaus, laserskannaus, mittaustekniikka
18 Esa Wikman
TAKYMETRI – MITTAUSTYÖKALU MONEEN KÄYTTÖÖN
  
  
  Teknisiä uudistuksia on takymetreihin tullut jatkuvasti lisää, ja tässä artikkelissa on tarkoitus hieman selventää näiden uudistusten tekniikoita ja käyttökohteita.
  Avainsanat: takymetri, etäisyydenmittaus, geodesia
21 Leena Rossi
JYVÄSKYLÄN KYMPPI-OHJELMA YLITTÄÄ RAJAT
  
  
  Tekesin ja Kuntaliiton järjestämässä Tulevaisuuden kestävä kunta -kilpailussa Jyväskylä oli yksi palkinnon voittaneista. Voittajiksi seuloutuneet ehdotukset ovat aidosti innovatiivisia ja toteuttamiskelpoisia. Jyväskylän kehittämä maankäytön suunnittelutyökalu ja toimintamalli on Kymppiohjelma. Siitä kertoo Jyväskylän yleiskaavapäällikkö, arkkitehti Leena Rossi.
  Avainsanat: tonttituotanto, palveluverkot, paikkatietojärjestelmä, suunnittelun tukijärjestelmä
24 Matti Holopainen
RATKAISEEKO SÄHKÖINEN ASIOINTI KUNTIEN RESURSSIONGELMAT?
  
  
  Sähköisten asiointipalvelujen valmiuksia tulisi ryhtyä rakentamaan kunnissa erikseen tai yhdessä naapurikuntien kanssa.
  Avainsanat: sähköinen asiointi, kuntapolitiikka
26 Mikko Härö
UUSI LAKI RAKENNUSPERINNÖN SUOJELEMISEEN
  
  
  Vuoden 1985 rakennussuojelulaki on uudistettu laiksi rakennusperinnön suojelemisesta. Laissa on paljon vanhaa ja tuttua, kokonaisuudistukseen ei päästy. Lakia on silti kyetty terävöittämään ja selkeyttämään aiemmasta.
  Avainsanat: rakennussuojelu, ympäristön suojelu, kulttuurihistoriallinen suojelu, rakennusperinnön suojelu
28 Markku Tornberg
OIKEUSMINISTERIÖ UNOHTANUT LUNASTUSLAIN AJANTASAISTAMISEN
  
  
  Lunastuslain korvaussäännös ”käyvän hinnan mukainen täysi korvaus” tulee muuttaa muotoon ”korkeimman käyvän hinnan mukainen täysi korvaus”. Eduskunta on jo lausumissaan edellyttänyt tällaista pikaisesti tehtäväksi. Ruotsissa tuli elokuun alussa tällainen muutos voimaan. Suomessa oikeusministeriön vastuulla olevaan lunastuslakiin on tehty vain kosmeettisia muutoksia. Onko oikeusministeriö unohtanut koko lain?
  Avainsanat: unastuskorvaus, täysi korvaus, käypä hinta, korkein käypä hinta, lunastus
29 Arto Huhtala
ERISKUMMALLINEN PUOLUSTUSVOIMIEN PAKKOLUNASTUS POHJANMAALLA
  
  
  Puolustusvoimien ja Maanmittauslaitoksen toiminta Kokkolan Vattajan alueen pakkolunastusmenettelyssä herättää suurta tyrmistystä.
  Avainsanat: Vattaja, Puolustusvoimien pakkolunastus, lunastuskorvaus, jakokunta, rasiteoikeus, rakennuspaikka
32 MOOTTORITIE ON HALPA (MAANMITTARITOIMISTO ÄYRÄVÄINEN & KRUGER)
  
  
33 Markku Villikka
JOULULAHJAKSI HIMMELI VAI VIEMÄRI? (RAJALINJALLA)
  
  
  Löytyykö ratkaisu yhdyskuntarakenteen pulmiin himmelistä vai olkipaalista eli voiko kielikuvilla ohjata taajamarakenteen muodostumista?
34 Martin VermeerMikko Takalo
MAANMITTAUS ON MITTAAMISTA! (MAANMITTAUSALAN KOULUTUS)
  
  
  Otaniemen maanmittarit ovat jo vuosikymmeniä olleet mukana kartoittamassa Suomea kunta kerrallaan. Aalto-yliopiston geodesian professori Martin Vermeer ja korkeudenmäärityksen asiantuntija Mikko Takalo antavat persoonallisen kuvan geodesian maastoharjoituksista ja niiden järjestämisestä.
  Avainsanat: geodesia, maanmittaus, TKK, Aalto-yliopisto, maastoharjoitukset, EUREF-FIN
37 Marika AhlavuoHannu Hyyppä
TULEVAISUUDEN ELINEHTO: TIEDON, TAIDON JA OSAAMISEN VÄLITTÄMINEN (MAANMITTAUSALAN KOULUTUS)
  
  
  Kuinka yksilöiden osaaminen saadaan jalostumaan ja välittymään maanmittausalan ja muiden alojen tiedon tarvitsijoiden kesken? Mikä on maanmittausalan kriittinen osaaminen ja mitkä ovat osaamis- ja koulutustarpeet? Kuinka tunnistetaan uudenaikainen osaaminen?
  Avainsanat: maanmittausalan koulutus, osaamisen kehittäminen, osaaminen
41 Veijo Lievonen
YLEMPIAMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO MAANMITTAUSALALLE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULUSTA (MAANMITTAUSALAN KOULUTUS)
  
  
  Koulutus pyrkii antamaan osaamisen maanmittausalan vaativimpiin tehtäviin eli toimimaan ns. vaativissa maanmittaustoimituksissa toimitusinsinöörinä, kiinteistöinsinöörinä ja geodeettina.
  Avainsanat: maanmittausalan koulutus, ammattikorkeakoulu
42 Jaakko Sirkjärvi
MAANMITTAUKSEN KOULUTUSRAKENNE UUDISTUI (MAANMITTAUSALAN KOULUTUS)
  
  
  Miksi ylempi ammattikorkeakoulututkinto-ohjelma aloitettiin maanmittausalalla, mihin sillä tähdätään? Vastaajina koulutuspäällikkö Vesa Rope ja opiskelija Matias Kallio.
  Avainsanat: maanmittausalan koulutus, ammattikorkeakoulu
46 Markku Villikka
FIG:N HALLINTO VAIHTUI KÖÖPENHAMINASSA (FIG-UUTISIA)
  
  
  Eräs aikakausi vaihtui marraskuun 26. päivänä Kööpenhaminassa pidetyssä vaihtokouksessa, jossa Kansainvälistä maanmittariliittoa viimeiset neljä vuotta johtanut tanskalainen Stig Enemark luovutti presidentin käädyt malesialaiselle CheeHai Teolle, josta näin tuli FIG yli 130-vuotisen historian ensimmäinen aasialainen johtaja. Vaihtokouksen juhlaesitelmän piti FIG:n kunniapresidentti Juha Talvitie.
48 Raimo Koivistoinen
KEKSITÄÄN LISÄÄ RUUTIA (HÄRKÄÄ SARVISTA)
  
  
  Vapaus, Tasa-arvoisuus, Veljeys! Mutta miten päästään teonsanoihin?
50 Jürgen Grönfors
MITTOJA (MAANMITTAUSTA TALLENTAMASSA)
  
  
52 RAJOJA TAIVAASTA (VETURIMIES)
  
  
57 KUSTAA III:LLE VALMISTETTU TIEKARTASTO SUOMESTA – ARKISTOLÖYTÖ RUOTSIN SOTA-ARKISTOSTA (JULKAISUJA / KIRJALLISUUTTA)
  
  
  Esittelyssä Erkki-Sakari Harjun ja Jussi T. Lappalainen n toimittajama Kuninkaan tiekartasto Suomesta 1790.
  Avainsanat: Kuninkaan tiekartasto Suomesta 1790
57 Antti Kuparinen
ALEKSANDER JÄRNEFELT – MYÖS GEODEETTI JA TOPOGRAFIKUNNANJOHTAJA (JULKAISUJA / KIRJALLISUUTTA)
  
  
  Jouni Yrjänän ja Teemu Keskisarjan toimittama "Aleksander Järnefelt. Kenraali ja suomalaisuustaistelija" esittelyssä.
58 Vesa Walamies
TUOMARIN TEHTÄVISSÄ (SATTUMUKSIA)
  
  
64 Jukka Artimo
HILPAS LYYTIKÄINEN 1920–2010 (IN MEMORIAM)
  
  
65 Yrjö Teeriaho
VEIKKO NURMI 1920–2010 (IN MEMORIAM)
  
  

Takaisin Ylös