YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
HUOM. Uusimmat lehdet ovat Maankäyttö DIGIssä.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 4/2012
(Ilmestyi 11.12.2012)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

  Lataa PDF-tiedosto
  (9 120 kB)

 

 

5 Ari Laitala
NATIONAL TREASURE
  
  
  Maankäytön www-sivuilla kerrotaan, että ”Maankäyttö-lehti on ilmestynyt katkeamatta vuodesta 1892 ensin Suomen Maamittari-Yhdistyksen Aikakauskirjana ja sen jälkeen vuodesta 1954 Maanmittausinsinöörinä. Vuodesta 1975 lehden nimi on ollut Maankäyttö.”
  Avainsanat: Suomen Maamittari-Yhdistyksen Aikakauskirja, Maankäyttö-lehti, historia
7 Marika Ahlavuo – Hannu Hyyppä
LUONNONVARARISKIEN HALLINTAA TARKOILLA PAIKKATIETOMENETELMILLä
  
  
  Nyt on tarve avoimempaan tiedonkulkuun ilmastonmuutostutkimuksesta päättäjille ja kansalaisille.
  Avainsanat: ilmastonmuutos, riski, luonnonvarat, paikkatieto, GeoIT, myrsky, Metropolia, Aalto, Geodeettinen laitos, mobiili, 3D
10 Jaakko Kanerva
SAAKO RANNOILLE RAKENTAA?
  
  
  Suomessa on rantaviivaa noin 314 000 km, josta kaavoituksen piirissä on vain 20 prosenttia. Rakentamattomia rantoja on runsaasti, mutta suosituimpien vesistöjen rannat ovat rakentamisen johdosta käytännössä sulkeutuneita.
  Avainsanat: rakennusoikeus, rantojen rakentaminen, kaavoitus, MRL, maankäyttö- ja rakennuslaki, poikkeamislupa
14 Pekka Lehtonen
KIINTEISTöNMUODOSTUSTA EI YKSITYISTETä
  
  
  Maanmittauslaitos on uuden organisaatiomuutoksen kynnyksellä, kun uusi pääjohtaja astui virkaan. Maanmittaulaitoksen uusi pääjohtaja Arvo Kokkonen Pekka Lehtosen haastateltavana.
  Avainsanat: Maanmittauslaitos, pääjohtaja, Arvo Kokkonen
18 Juhana Hiironen
PELTOALUEIDEN TILUSRAKENNE PIRSTOUTUU VAUHDILLA
  
  
  Kun esihistoriallinen maanviljelijä on ensimmäistä kertaa ottanut luonnontilassa olleen maakappaleen maataloudelliseen käyttöön, on kyseisen maa-alueen täytynyt sopia viljelijän käyttötarkoituksiin viereisiä alueita paremmin. Nykyiset maanviljelijät eivät ole yhtä onnekkaassa asemassa kuin esihistorialliset kollegansa. Selvitäkseen alati kovenevassa kilpailussa, täytyy nykyisten maanviljelijöiden hankkia maansa sieltä, missä sitä on tarjolla. Nämä alueet eivät suinkaan ole käyttötarkoitukseensa parhaiten sopivia, saati viereisiä alueita parempia. Niillä täytyy kuitenkin pärjätä, ainakin uusjakoon saakka.
  Avainsanat: tilusrakenne, kiinteistörakenne, tilusjärjestely, uusjako, suurlohko, peltolohko, keskikoko, talouskeskusetäisyys
22 Pentti Ruokokoski
KAUKOKARTOITUKSEN UUDET TUULET
  
  
  Kaukokartoitus on menetelmä tulkita asioita ilmakuvista, jotka otetaan satelliiteista ja suurista kartoituslentokoneista. Tekniikan kehityksen myötä kuvaaminen on voimakkaasti muuttumassa. Maailmalla leviää UAV (Unmanned Aerial Vehicle) -buumi, jonka tarkoituksena on tyydyttää rajusti kasvavia kaukokartoitus- ja ympäristön seurantatarpeita. Lennokkikuumeessa on melkein unohtunut kustannustehokkain kuvausalusta – yksimoottoriset pienkoneet.
  Avainsanat: kaukokartoitus, seuranta, monitorointi, fotogrammetria, ortokuva, pienkone, digikamera, ilmakuvaus
25 KONSENSUS VAI KONFLIKTI? (VETURIMIES)
  
  
26 Harri Lusa
SEINäJOKI SIIRTYI UUTEEN KOORDINAATTI- JA KORKEUSJäRJESTELMääN
  
  
  Seinäjoen kaupunki siirtyy kartta- ja paikkatietotuotannossa uuden yleiseurooppalaisen standardin mukaisiin tasokoordinaatti- ja korkeusjärjestelmiin. Kartastotöissä käytetään 4.10.2012 alkaen valtionhallinnon suositusten mukaista ETRS89-koordinaattijärjestelmää. Käyttöön otetaan ETRS-GK23-tasokoordinaatisto ja N2000-korkeusjärjestelmä.
  Avainsanat: koordinaattijärjestelmä, korkeusjärjestelmä, Seinäjoki, ETRS-G23, N2000
30 Harri Hietanen
ESPOO EI VOI SUUNNITELLA UUDISRAKENTAMISTA MUUALLE KUIN RATOJEN VARTEEN
  
  
  Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Espoon kaupungin valituksen ja kumoaa kaupunginvaltuuston hyväksymän Hista–Siikajärvi–Nupuri-osayleiskaavan.
  Avainsanat: Espoo, Hista, osayleiskaava, korkein hallinto-oikeus, kaavoituskatsaus, VAT, ELY-keskus
32 Jürgen Grönfors
MITTAKAAVASTA TOISEEN (MAANMITTAUSTA TALLENTAMASSA)
  
  
33 Ari Laitala
KESKUSTELUA SUOMEN JA RUOTSIN KIELESTä (MAANKäYTTö 120 VUOTTA SITTEN)
  
  
  Päätoimittajan katsaus Maankäyttö-lehden 120-vuotisen historian alkuvaiheisiin, jolloin lehti ilmestyi nimellä Maamittari-Yhdistyksen Aikakauskirja. Kirjoitus aloittaa uuden kolumnin.
  Avainsanat: Maamittari-Yhdistyksen Aikakauskirja, Maankäyttö-lehti, historia, kielikeskustelu, kielikysymys
34 Pauliine Koskelo
€SUOMESSA ON SELVIYTYMISEN PERINNETT䀝
  
  
  Korkeimman oikeuden presidentin Pauliine Koskelon juhlapuhe Maanmittauslaitoksen 200-vuotisjuhlissa Finlandia-talossa.
  Avainsanat: Maanmittauslaitos, Maanmittauslaitos 200 vuotta, juhlapuhe
38 KUNTAVAALIT NOSTI ASUNTOJEN HINTOJA (MAANMITTARITOIMISTO ÄYRäVäINEN & KRUGER)
  
  
38 Matti Holopainen
JULKISHALLINNON TOIMINNAN TEHOSTAMINEN €“ TAVOITTEENA TOIMINNAN TEHOKKUUS ILMAN YKSITYISIä MONOPOLEJA?
  
  
40 Ari Laitala
POHJOISMAINEN MAANMITTARIKONGRESSI, 22. KERRAN
  
  
  Puolentoistasataa maanmittaria ja alan opiskelijaa kokoontui syyskuun 19.–22. Oslon Grand-hotelliin viettämään perinteikästä kongressiaan.
  Avainsanat: maanmittarikongressi, kongressipalkinto, yhdysmieskokous, Google, Norja, Oslo
42 Katri Isotalo
PääKAUPUNKISEUDUN PALVELUKARTTA PALKITTIIN BARCELONASSA
  
  
  Pääkaupunkiseudun Palvelukartta tarjoaa avointa tietoa niin päiväkodeista kuin patsaistakin. Käyttäjiä on jo puoli miljoonaa kuukaudessa.
  Avainsanat: Pääkaupunkiseudun Palvelukartta, paikkatieto, paikkatietopalvelu
46 KUNINKAAN KARTASTO ETELä-SUOMESTA 1776€“1805 (JULKAISUJA / KIRJALLISUUTTA)
  
  
  Erkki-Sakari Harjun uusin kartografiaa käsittelevä kirja esittelyssä
47 Väinö Ylikangas
TUNTEMATON TILUSJäRJESTELY (KESKUSTELUA / YLEISöLTä)
  
  
51 Raimo Koivistoinen
SIRPALEITA JA PIIKKEJä LIHASSANI (HäRKää SARVISTA)
  
  
52 Pekka Tätilä
MATTI VEIKKO NUMMENMAA 1927€“2012 (IN MEMORIAM)
  
  
53 Pekka Raitanen
MAANMITTAUSNEUVOS JORMA KANTOLA 26.9.1931€“22.9.2012 (IN MEMORIAM)
  
  
54 Merja Julin – Tapio Järvi
SEPPO LEHTO 9.9.1943€“31.8.2012 (IN MEMORIAM)
  
  
54 Antti Kuparinen
ARTO PARIKKA 30.4.1942€“18.9.2012 (IN MEMORIAM)
  
  

Takaisin Ylös