YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
HUOM. Uusimmat lehdet ovat Maankäyttö DIGIssä.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 4/2013
(Ilmestyi 13.12.2013)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

  Lataa PDF-tiedosto
  (6 147 kB)

 

 

5 Ari Laitala
PITÄÄKÖ TUTKIMUSTA TUKEA?
  
  
  Tutkimuksen tekemistä ei pidä ottaa itsestään selvyytenä. Vaikka vastikään julkaistun tiedebarometri 2013:n mukaan suomalaisen tieteen tasoa pidetäänkin korkeana ja tieteen kykyyn tuottaa luotettavia tuloksia uskotaan laajasti, tutkimuksen tekemisessä vallitsevat ankarat niukkuuden lait, vaikka reunaehdot vaihtelevatkin eri tutkimusalojen ja -laitosten kesken.
6 Arvo Vitikainen
KATOAAKO MAANMITTAUSALAN OPETUS AALTO-YLIOPISTOSTA
  
  
  Syksyllä 2013 Aalto-yliopiston tekniikan alan korkeakouluissa käynnistyivät uusimuotoiset kandidaattiohjelmat. Jos opiskelija haluaa vastaisuudessa diplomi-insinööriopinnoissa opiskelemaan joko kiinteistötaloutta tai maankäytönsuunnittelua ja liikennetekniikkaa, hänen on haettava opiskelemaan rakennettu ympäristö -nimistä kandipääainetta. Tahi mieliäkseen diplomi-insinööritasolla geoinformatiikan opiskelijaksi, hänen on hakeuduttava energia- ja yhdyskuntatekniikan kandipääaineeseen. Maanmittarikunnan keskuudessa on pohdittu poikkeuksellisen merkittävän ja kauaskantoisen uudistuksen konkreettisia vaikutuksia maanmittausalalla annettavaan koulutukseen ja ammattikunnan sisäiseen työnjakoon. On kysytty, koulutetaanko perinteisiä maanmittareita tulevaisuudessa lainkaan yliopistotasolla? Seuraavassa esityksessä tarkastellaan uutta tutkintorakennetta pääasiassa rakennettu ympäristö -hakukohteen näkökulmasta. Esitys pyrkii vastaamaan kysymykseen, onko tutkintouudistus maanmittausalan tulevaisuuden näkökulmasta uhka vai mahdollisuus.
  Avainsanat: koulutus, opiskelu, Aalto-yliopisto, DI-tutkinto
10 Matti Tuovinen
VARKAUDEN KOMMILAN PUUTALOKORTTELIT HAASTE MAANKÄYTÖLLE
  
  
  Teollisuusmiljöiden kupeeseen 1900-luvun alussa tehdyt puutaloalueet olivat Itä-Suomessa pienempiä ja harvinaisempia kuin rannikkoseuduilla. Silti niitä on säilynyt, kunnostettu, jopa suojeltu. Varkaudessa Pohjois-Savossa vanhan puutalomiljöön tulevaisuutta turvaa projekti, joka etsii uusia asukkaita ja yrittäjiä idyllisiin puutaloihin. Haastetta tuo kuitenkin sijainti Seveso II- direktiivin mukaisen kemikaalilaitoksen suoja-alueella.
  Avainsanat: puutalomiljöö, rakennussuojelu, suoja-alue, Seveso II, Varkaus
13 Ari Laitala
HAASTEENA PAREMPI SISÄILMA
  
  
  Maanmittarin koulutus antaa valmiuksia melkein mihin vaan, sanotaan. Poimimme haastatteluun vastavalmistuneen DI Anna Nummelinin, jolta halusimme kuulla, millaisen lähtökohdan kiinteistötalouden opinnot antavat sisäilmaongelmien ratkomiseen.
  Avainsanat: koulutus, kiinteistötalous, sisäilma
16 Ari Laitala
KIINALAINEN JUTTU
  
  
  Kiinalaisella jutulla tarkoitamme puhekielessä tapahtumaketjua, jossa yksinkertaiselta tuntuva asia alkaa mutkistua. Niin käy tällekin jutulle.
  Avainsanat: Shanghai, Aalto, Tongji, Kiina, kasautumisedut, tiheys
19 Pekka Lehtonen
MONEN MENON JA MANTEREEN MARKKU
  
  
  Laajan kokemuksensa perusteella Markku Villikalla on sanottavaa monista maanmittausta koskevista aiheista.
  Avainsanat: FIG, kansainvälisyys, järjestötoiminta, Villikka
25 ERHEITÄ JA VIRHEITÄ 2 (VETURIMIES)
  
  
28 Paavo Littow
KOKONAISVALTAISTA AJATTELUA TARVITAAN
  
  
  Täällä Pohjanmaalla maankohoamisen tunnemme. Se on päässyt Unescon maailmanperintölistalle. Sanotaan, että valtavat jäämassat painoivat Fennoskandian kohdalla maan kuoreen lommon, joka on yhä edelleen pikkuhiljaa oikenemassa. Muitakin selityksiä on.
  Avainsanat: Litorinameri, vesijättömaa, maankohoaminen
30 Eero Valtonen
ASUNTOJEN HINTOJEN KASVUN EHKÄISEMISESTÄ ASUNTOTUOTANTOA EDISTÄMÄLLÄ
  
  
  Asuntojen hintatasoa ja hintojen kasvua pidetään pääkaupunkiseudulla liian kovana, jopa niin kovana, ettei tavallisella keskituloisella perheellä välttämättä olisi kohta varaa asua ainakaan Helsingissä. Erilaisia rakenteellisia uudistuksia asuntomarkkinoille on esitettykin useaan otteeseen, mutta niitä on monenlaisia ja niiden vaikutukset erilaisia. Asuntotuotannon edistäminen näyttäytyy ehkä houkuttelevimpana näistä vaihtoehdoista.
  Avainsanat: asuntojen tuotanto, asuntojen tarjonta, asuntojen hinta, kaavoitus, maapolitiikka, maankäytön suunnittelu, maankäyttöpolitiikka
36 Risto Peltola
LIIKENNEALUEIDEN ARVO: SUURI TUNTEMATON
  
  
  Mikä on liikennealueiden arvo Suomessa? Liikenneverkon merkityksen näkökulmasta arvo on hyvin suuri. Koska hyödyn saavat liikenneverkkoa käyttävät kiinteistöt, itse liikennealueiden arvo on epämääräinen. Artikkelissa ehdotetaan maan arvonnousun tehokkaampaa käyttöä väylähankkeiden rahoituksessa.
  Avainsanat: maan arvonnousu, liikennealueet, väylähankkeet
39 Hanna Lauhkonen
KIINTEISTÖTUNNUSJÄRJESTELMÄ UUDISTUU
  
  
  Maanmittauslaitos uudistaa kiinteistötunnusjärjestelmää siten, että kiinteistötunnus ei enää tulevaisuudessa kerro kiinteistön sijaintia. Järjestelmää muutetaan, jotta odotettavissa olevat suuret kuntaliitokset voidaan viedä kiinteistörekisteriin. Uudistus tulee voimaan helmikuussa 2014 ja sen jälkeen kiinteistötunnus ei enää muutu kuntaliitoksissa.
  Avainsanat: kiinteistötunnus, kiinteistörekisteri, kuntaliitos
42 Risto Peltola
SUPERKOMPENSAATIO: ARVIOINTIA KEHÄRADAN LUNASTUKSESSA MÄÄRÄTYISTÄ MAAPOHJAKORVAUKSISTA
  
  
  Tässä artikkelissa arvioin maaoikeuden antamaa tuomiota rautatieliikennealueen lunastuksessa Vantaalla koskien kehärataa Vantaankoskelta lentoaseman kautta Tikkurilaan. Kehäradan lunastustoimituksessa maaoikeus päätyi määräämään hyvin suuria maapohjakorvauksia liikennealueen lunastuksessa.
  Avainsanat: lunastuskorvaus, kehärata, maaoikeus, maapohjakorvaus, lunastustoimitus
44 Matti Holopainen
OIKEUS JA KOHTUUS – AHNEUS JA OMA ETU: KESTÄÄKÖ YHTEISKUNTA?
  
  
44 Markku Markkula
UUSIA SÄÄDÖKSIÄ
  
  
46 Kaarlo Kantola
M59-VUOSIKURSSI VIERAILI ROVANIEMELLÄ
  
  
  Vuosikurssi M59 aveceineen vieraili Rovaniemellä 6.–7.9.2013.
48 Raimo Koivistoinen
KUN LAIT EIVÄT KUULE TOISIAAN (HÄRKÄÄ SARVISTA)
  
  
  Osa kunnista kannattaa ja osa vastustaa kesäasunnon rekisteröimistä asuinpaikaksi.
50 Jürgen Grönfors
ICHC (MAANMITTAUSTA TALLENTAMASSA)
  
  
51 Jürgen Grönfors
MITTAUSTAPOJA JA JAKOJA (MAANKÄYTTÖ 120 VUOTTA SITTEN)
  
  
52 Pentti Kallio
TOPOGRAFIT KOKOONTUIVAT SORSANPESÄLLÄ
  
  
  Heinäkuun lopun viikonvaihteessa kokoontui Maanmittaushallituksen ex-topografeja sekä puolisoita sekä muita kiinnostuneita perinteisille Reunanvertauspäivilleen Seinäjoen Hotel Sorsanpesään.
53 RAKENNUSLUPIEN SÄHKÖINEN ASIOINTIKANAVA NEUVONTAPALVELUIDEN OSALTA NYT VALTAKUNNALLISESSA KÄYTÖSSÄ
  
  
  Lupapiste on valtakunnallinen asiointipalvelu, jossa voi hakea rakentamisen lupia, rakentamiseen liittyviä neuvoja ja hoitaa koko rakentamiseen liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti.
58 Juhani Päivänen
MAASTO KARTALLE – TOPOGRAFIT MUISTELEVAT (JULKAISUJA / KIRJALLISUUTTA)
  
  
  Esittelyssä Pentti Kallion toimittama Topografin taipaleelta III (Maanmittaushallituksen topografit ry:n historiikki 1993–2012).

Takaisin Ylös