YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
HUOM. Uusimmat lehdet ovat Maankäyttö DIGIssä.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 4/2016
(Ilmestyi 09.12.2016)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

  Lataa PDF-tiedosto
  (4 558 kB)

 

 

5 Ari Laitala
AJANKOHTAISTA JURIDIIKASTA
  
  
  On helppo päätellä, että tämä on jälleen yksi seikka, joka on omiaan vähentämään halukkuutta osallistua yhteisen varallisuuden hoitoon, johon kipeästi tarvittaisiin ainakin ne osaavimmat toimijat.
  Avainsanat: juridiikka, kaavavalitus, kiskonta, vahingonkorvausvastuu, asunto-osakeyhtiölaki
6 Marika AhlavuoHannu HyyppäArttu JulinSatu Räty
"TEKNOLOGIAGEOILUA” PARHAIMMILLAAN: INTERGEO 2016
  
  
  Intergeo-tapahtuma on maailman johtavia tapahtumia geoinformaation, maanmittauksen, fotogrammetrian ja kaukokartoituksen alalla.
  Avainsanat: Intergeo, messutapahtuma, kansainvälisyys, teknologia
10 Susanna Kari
KÄVELIJÄKOKEMUKSESTA LISÄARVOA SUUNNITTELUUN
  
  
  Kävelemisessä on kyse paljon muustakin kuin askelten ottamisesta.
  Avainsanat: käveltävyys, hyötykävely, kävelijäkokemus, Otaniemi, pehmoGIS
14 Juha HyyppäHannu HyyppäAnttoni JaakkolaLeena MatikainenMarika AhlavuoJuho-Pekka Virtanen
AUTONOMISET AJONEUVOT JA LASERKEILAUS
  
  
  Autonomisten ajoneuvojen synnyttämät mahdollisuudet ja muutokset herättävät laajaa keskustelua yhteiskunnassa tällä hetkellä. Suomessa autonomista liikennettä on jo testattu käytännössä. Esimerkiksi robobussit tulivat kesän ja alkusyksyn aikana demokäyttöön Hernesaareen ja Otaniemeen. Demonstraatiot olivat osa SOHJOA-nimistä EAKR-hanketta, jossa partnereina ovat Metropolia, Aalto, FGI ja Tampereen teknillinen yliopisto. Laserkeilauksen huippuyksikkö asensi omat konenäkölaitteensa autonomisen pikkubussin eteen ja testasi nykytekniikan toimivuutta. Minkälaiseen tekniikkaan ajoneuvot perustuvat ja kuinka pitkällä kehitys oikeasti on?
  Avainsanat: autonominen ajoneuvo, robottiauto, teknologia, laserkeilaus, SOHJOA, EAKR
18 Ari Laitala
SISÄILMAONGELMAA HAKKEROIMASSA
  
  
  Hackathoneista on tullut mainstreamia, jota on tarjolla lähes viikoittain jossain päin Suomea. Mutta ovatko hackathonit vain ohjelmointitaitoisten nörttien ajanvietettä vai voisivatko viittäkymppiä käyvät löytää sieltä paikkansa? Päätin lähteä selvittämään asiaa – ja ottaa samalla kunnon loikan sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi :-)
  Avainsanat: hackathon, sisäilmaongelma
  Lisäaineistoa: http://www.maankaytto.fi/arkisto/mk416/mk416_extra_laitala.pdf
20 TUOMARIT JA INSINÖÖRIT (VETURIMIES)
  
  
21 Maarit Nordmark
KENELLE RAKENNAMME KAUPUNKIA
  
  
26 Teemu UlviMilla Mäenpää
VESIOMAISUUDEN HOITOON KANNATTAA PANOSTAA
  
  
  Suomen runsaat vesivarat ja monimuotoinen vesiluonto tarjoavat hyvän perustan monille taloudellisille toiminnoille ja ovat ihmisten hyvinvoinnin kannalta tärkeitä. Vesiin perustuva liiketoiminta ja virkistyskäyttö vaativat hyvässä tilassa olevia vesiä, joita käytetään kestävästi. Kaikkien vesien tila ei kuitenkaan ole hyvä, eikä hyvä tila välttämättä säily ilman hoitotoimenpiteitä.
  Avainsanat: vesistön hoito, vesitalous, vesialue, yhteisalue, vesiomaisuus, osakaskunnat, virkistyskäyttö
30 Jürgen Grönfors
BUSSOLI (MAANMITTAUSTA TALLENTAMASSA)
  
  
31 Jürgen Grönfors
JAUHETAAN JOHTOSÄÄNTÖÄ (MAANKÄYTTÖ 120 VUOTTA SITTEN)
  
  
32 Tuuli Vanhanen
MAANTIESTÄ AIHEUTUVAN MELUHAITAN VAIKUTUS KERROSTALOASUNNON ARVOON
  
  
  Meluhaitan korvausarvioinnissa huomioidaan melutason ohjearvojen lisäksi melutason muutos kiinteistöllä, sekä paikalliset olosuhteet. Sietokynnyksen ylittymisen jälkeen omakotikiinteistöjen arvonalenemisena on pidetty –1 %/dB, mutta kerrostalokiinteistöjen osalta vakiintunutta korvauskäytäntöä ei ole.
  Avainsanat: meluhaitta, kerrostaloasunto, meluvaikutus, hintatekijät
35 Raimo Koivistoinen
TUTTUJEN POLKUJEN TALLAAMISTA (HÄRKÄÄ SARVISTA)
  
  
36 Matti Holopainen
VALTA JA VASTUU TASAPAINOON PROSESSIEN VERKOSTOLLA
  
  
42 Kimmo Nevavuori
ALUEELLINEN YKSITYISTIETOIMITUS (KESKUSTELUA / YLEISÖLTÄ)
  
  
  Alueellista tietoimitusta koskeva lainkohta lisättiin yksityistielakiin vuoden 2001 alussa. Alkuaikoina kyseisiä toimituksia ei paljoakaan tehty. Viime aikoina toimituksia on kuitenkin ryhdytty ainakin Lounais-Suomessa suorittamaan laajemmin. Toimitukset ovat lähes poikkeuksetta tulleet vireille Maanmittauslaitoksen omasta määräyksestä ja toimitukset on tehty kokonaan valtion kustannuksella.
43 Aulis Tenkanen
VESIJÄTÖN LUNASTUS VAI JÄRJESTELY? (KESKUSTELUA / YLEISÖLTÄ)
  
  
  Avainsanat: vesijättö, lunastus, järjestely
43 Tuomas Lukkarinen
JUHANI ULJAS - 27.12.1926–10.10.2016 (IN MEMORIAM)
  
  

Takaisin Ylös