YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
HUOM. Uusimmat lehdet ovat Maankäyttö DIGIssä.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 4/2019
(Ilmestyi 09.12.2019)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

  Lataa PDF-tiedosto
  (3 095 kB)

 

 

3 Ari Laitala
2010-LUKU MUUTTI MAANKÄYTTÖÄ - YLLÄTTÄVÄN VÄHÄN
  
  
  Avainsanat: media, printti, Maankäyttö, www, ansaintalogiikka
4 Marika AhlavuoHannu Hyyppä
INSINÖÖRIOSAAMINEN ESILLÄ NÄYTTELYISSÄ - VUOROVAIKUTUSTA MONIALAISEN TUOTTAMISEN KEINOIN
  
  
  Näyttelyissä tutustutaan tilaan koottuun kokonaisuuteen rennosti, osana muuta yleisöä. Parhaimmillaan näyttelykokemus virkistää ja innostaa katsomaan tuttua ja tarinallistettua ympäristöä tai ilmiötä uusin silmin.
  Avainsanat: näyttelyt, tuottaminen, digiaika, tiedon näkyvöittäminen
9 Raimo Koivistoinen
PITÄÄKÖ OLLA HUOLISSAAN? (HÄRKÄÄ SARVISTA)
  
  
  Ihmiset ovat huolissaan monista asioista. Minusta tuntuu siltä, että huolien määrä ei ole vähenemässä vaan päinvastoin lisääntymässä. Voimakas tekninen kehitys ei ole parantanut tilannetta vaan tuonut yhä uusia huolen aiheita.
10 Sakari JäppinenJuha NurmiSatu Taskinen
HAJANAISUUDESTA YHTEENTOIMIVUUTEEN ? YMPÄRISTÖMINISTERIÖ KIRITTÄÄ RAKENNETUN YMPÄRISTÖN DIGITALISAATIOTA
  
  
  Maankäytön suunnittelu ja rakentaminen siirtyvät seuraavan vuosikymmenen aikana digitaaliselle pohjalle. Kansalliset linjaukset rakennetun ympäristön digitalisaatiolle luodaan nyt.
  Avainsanat: ympäristöministeriö, maankäyttö, digitalisaatio, maankäyttöpäätös, paikkatieto, tiekartta
13 Maarit Nordmark
PÄÄTÖNTÄ PÄÄTÖSVALTAA
  
  
  Avainsanat: kunnallispolitiikka, maanmittari, kaavoitus, rakennuslupa, lautakunta
14 Marika AhlavuoHannu HyyppäElina Ylikoski
NÄKÖKULMIA ASIAKKUUKSIEN JOHTAMISEEN KOULUTUS- JA TUTKIMUSORGANISAATIOISSA
  
  
  Yrityselämän asiakkuudet poikkeavat melkoisesti yliopistojen ja tutkimusta tekevien organisaatioiden vastaavista. Asiakkuuksien hallinta ja niiden arvon johtaminen ovat täsmentyneet yliopistoissa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kun asiakkaat on tunnistettu organisaation tärkeimmäksi pääomaksi, voidaan asiakkuuksia johtamalla ja huomioimalla asiakkaiden tarpeet päästä totuttua parempaan tulokseen.
  Avainsanat: asiakkuus, kumppanuus, ekosysteemi, johtaminen
18 Laura Sariola
ILMASTOTAVOITTEET VELVOITTAVAT MYÖS OLEMASSA OLEVAA KIINTEISTÖKANTAA TOIMENPITEISIIN
  
  
  Rakennustietosäätiö RTS sr julkaisi 24.10.2019 uudet RTS-ympäristö­luokituksen kriteerit olemassa oleville palvelu- ja toimitila­kiinteistöille. Tilaisuudessa ympäristöministeriön yliarkkitehti Harri Hakaste kertoi, että Suomen tavoitteena on olla johtava kierto­talousmaa 2025 ja hiilineutraali 2045. Hiilineutraaliustavoitteisiin pääseminen edellyttää toimen­piteitä myös olemassa olevassa kiinteistökannassa.
  Avainsanat: ympäristöluokitus, ympäristösertifiointi, kiinteistökanta, vastuullisuus
20 Saija Toivonen
UUDET ARVIOINTITERMIT TULIVAT! OSAATKO NE JO?
  
  
  Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys SKAY julkaisi elokuun alussa suomennoksen Kansainvälisistä arviointistandardeista IVS 2017. Uuteen, suomenkieliseen termistöön tutustuttamiseksi SKAY järjesti 24.9.2019 koulutuksen, jossa kerrattiin myös standardin sisältöä käytännön arviointityössä.
  Avainsanat: Kiinteistöarviointi, arviointimentelmä, lähestymistapa, koulutus, SKAY, standardi, arviointistandardi, IVS
24 Markku Markkula
UUSIA SÄÄDÖKSIÄ
  
  
  Uuden eduskunnan aikana on annettu vähän uusia lakeja tai alemman ta-son sääntelyä. Hallituksen lainsäädäntösuunnitelma elokuuhun 2020 asti on päivätty 19.9.2019. Suunnitelma sisältää muun ohella kiinteistönmuo-dostamislain muutoksen, joka annettaisiin eduskunnalle kesäkuussa 2020 sekä maantielain, ratalain ja yksityistielain teknisiä muutoksia. Ns. enklaa-vilakia pannaan ajantasalle hallituksen esityksellä HE 61/2019 vp., joka on vastikään annettu eduskunnalle. Muutokset tässäkin ovat teknisiä.
26 Ari Laitala
RAKENNETUN YMPÄRISTÖN TIEDEPITCHAUS KIINNOSTI JÄLLEEN
  
  
  Avainsanat: RYTS, science slam, pitchaus
27 MISTER V, NOLOJEN TILANTEIDEN MIES (VETURIMIES)
  
  
28 Heikki Lahtinen
LOGISTIIKAN RATKAISUT KIERTOTALOUDEN MAHDOLLISTAJANA ? HUOMIOITA YRITYSALUEIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN
  
  
  Logistiikalla on suuri rooli tulevaisuuden kiertotaloudessa. Kannattaisiko meidän kehittää tulevaisuuden kiertotalouspuistoja käsi kädessä logistiikka-alueiden kanssa ja yhdistää niitä joiltakin osin? Toimitusketjun hallinnan ratkaisut tulevat mahdollistamaan perinteistä kierrätystä korkeamman jalostusasteen kiertotalouden; näemmekö me kiertotalouden vielä liian suppeasti myös yritysalueita suunnitellessamme?
  Avainsanat: Logistiikka, kiertotalous, aluesuunnittelu, logistiikkakeskus, energia, kiertotalouspuisto, kilpailukyky
33 Jürgen Grönfors
YHTEISEN PAIKAN JAKO (MAANKÄYTTÖ 120 VUOTTA SITTEN)
  
  
34 Lea MustonenSusan Heikkilä
ENERGIARATKAISUT VOIVAT VAIKUTTAA MYÖS KAAVOITUKSEEN
  
  
  Lämmitys- ja energiaratkaisut ovat ajankohtaisempia kuin koskaan. Niitä miettivät tavalliset ihmiset oman asumisensa kannalta sekä yhteiskunnalliset toimijat aina hallitusta myöten, sillä Suomi sitoutunut ilmastomuutoksen hillitsemisen ohjelmaan.
  Avainsanat: energia, kaavoitus, jakamistalous, aurinkopaneeli, biokattila
38 KARTASTA PAIKKATIETOON
  
  
  Kartasta paikkatietoon. Digitaalisaation kehitys Maanmittauslaitoksessa ja Merenkulkulaitoksessa 1960-2000.

Takaisin Ylös