YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
HUOM. Uusimmat lehdet ovat Maankäyttö DIGIssä.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 4/2020
(Ilmestyi 07.12.2020)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

 

 

 

3 Ari Laitala
DIGIKSI MENI - MAANKäYTTöKIN
  
  
4 Marika AhlavuoHannu HyyppäHenrik Haggrén
PITäISIKö MAAILMAN NäYTTää ERILAISELTA RAKENNETUN YMPäRISTöN TOHTORIN SILMIN?
  
  
  Vielä vuosituhannen vaihteessa tohtoriksi opiskelevat tekivät väitöskirjansa pääsääntöisesti työnsä ohessa. Väitöskirjan aihe saattoi poiketa paljonkin omasta päivätyöstä. Nykyisin suurella osalla tohtorikoulutettavista väitöskirjaopinnot ja koulutus sujuvat osana väitöskirjan aihealueeseen liittyvää työpäivää. Muutos entiseen on merkittävä. Yliopistoilla on paine tuottaa moniosaavia tohtoreita ja näin tukea yhteiskunnan kehittymistä. Tohtorikoulutettavat saavat myös koulutusta mm. ennakoinnista, verkostoitumisesta, projektien hallinnasta, osaamispääomasta ja immateriaalioikeuksista.
  Avainsanat: tohtorikoulutus, Aalto-yliopisto, rakennettu ympäristö, arviointi, ura
8 ONKO VAI EIKö OLE, SIINäPä KYSYMYS (VETURIMIES)
  
  
  Avainsanat: veneenpito-oikeus, maaoikeus, maanjako-oikeus, KKO
9 Aune Rummukainen
OPISKELU KORONA-AIKANA
  
  
  Maanmittareiden opetus Metropolian ammattikorkeakoulussa aloitettiin tänä syksynä koronan kajossa.
  Avainsanat: Korona, Metropolia, etäopiskelu, Myllypuron kampus, desinfiointi, Zoom, Kahoot, käsidesi
12 Katariina Penttilä
KUNTASEKTORIN KIINTEISTöKANNAN ENERGIATEHOKKUUSPERUSTEINEN SALKUTUS ESCO-PALVELUJEN HYöDYNTäMISEKSI
  
  
  Uusiutuva energia ja ­energiatehokkuus ovat läsnä kaikkialla. Kokeiluja ­tehdään kunnissa ja yrityksissä. ­Jokainen ­kolmannen asteen oppilaitos ja ­tutkimusinstituutti on jollain tapaa ­tekemisissä tulevaisuuden energia­ratkaisujen kanssa. Tahtotila on ­yhteinen, mutta toteutuksen esteenä on usein raha.
  Avainsanat: energiatehokkuus, kiinteistö, rakennusala, kunta, ammattikorkeakoulu, HAMK, ESCO, investointi, salkutus, kiinteistösalkku, CO2, energiatehokkuussopimus, HINKU
16 Haidar Medallal
OIKEIN AJOITETUILLA KORJAUSINVESTOINNEILLA VOIDAAN VAIKUTTAA KIINTEISTöN ARVOON
  
  
  Ulkomaiset sijoittajat näkevät Suomen kiinteistömarkkinan entistä houkuttelevampana kiinteistöjen arvostustasojen noustessa Yhdysvalloissa ja Euroopan keskeisillä markkinoilla korkeiksi. Tähän houkuttelevuuteen on vaikuttanut osaltaan myös Suomen lainsäädäntö ja säännökset sekä liiketoimintaympäristön vakaus.
  Avainsanat: korjaustarve, korjausinvestoinnit, ylläpitokulut, vuokratuotot, markkina-arvo
18 Maaria Nordman
MAANNOUSU SUOMEN RANNIKOILLA
  
  
  Maannousu on mielenkiintoinen ilmiö, jonka vaikutus alavalla Pohjanmaan rannikolla näkyy jo ihmisiän aikana.
  Avainsanat: maannousu, merenkurkku, jääkausi, maailmanperintökohde
20 Mikael Still
RANTARAITTILUNASTUS RUOTSALAISITTAIN - RUOTSISSA(KAAN) TONTIN KAIKKI NELIöT EIVäT OLE SAMANARVOISIA
  
  
  Ruotsin Maankäyttö-lehteä ­vastaavassa Samhällsbyggaren-julkaisussa oli ­numerossa 1/2020 mielenkiintoinen juttu eräästä oikeustapauksesta. Tapaus koski pääosin korvauksen ­määrää, kun ­rantarakennuspaikasta lunastettiin koko ranta ­yleiseksi ­alueeksi kunnan omistukseen. ­ Tapaus vastaa siis Suomessakin ­tyypillistä ?rantaraittilunastusta?.
  Avainsanat: lunastus, korvaus, rantaraitti, marginaaliarvo
24 Tuulia PuustinenPauliina KrigsholmTea LönnrothHeidi FalkenbachElias Oikarinen
MAANKäYTTöPOLITIIKALLA KESTäVää KAUPUNKIKEHITYSTä
  
  
  Tämä artikkeli käynnistää moniosaisen juttusarjan, jossa tullaan esittelemään ­seuraavan puolentoista vuoden ajan Smartland.fi-tutkimushankkeen tuloksia kuntien maankäyttö­politiikan keinoista ja vaikutuksista kestävän kaupunkikehityksen näkökulmasta. ­Juttusarjassa Aalto-yliopiston tutkijat esittelevät uusimpia tutkimustuloksia painottuen erityisesti maankäyttöpolitiikan vaikutuksiin asuntomarkkinoilla, sekä maapolitiikan ­nykytilaan Suomessa.
  Avainsanat: maankäyttöpolitiikka, asuntotarjonta, Aalto-yliopisto, Rakennetun ympäristön laitos
26 Pentti Kallio
MMH:N TOPOGRAFIT HISTORIAAN
  
  
  ?Historiallinen kokous Seinäjoella: Maanmittaushallituksen topografit ry päätti purkaa yhdistyksensä?, twiittasi Maanmittauslaitoksen pääjohtaja Arvo Kokkonen 29.8. vierailtuaan yhdistyksen järjestämässä topografien tapaamistilaisuudessa, viimeisillä XX:nella Reunanvertauspäivillä.
  Avainsanat: topografit, Maanmittaushallitus, Reunanvertauspäivät, peruskartta, karttalehti
29 Jürgen Grönfors
RUOTSIN MAANMITTARIT (MAANKäYTTö 120 VUOTTA SITTEN)
  
  
31 Matti Holopainen
ONKO JULKISHALLINNON YHTEISTOIMINTA AITOA YHTEISTYöTä VAIKO VALLANKäYTTöä OMAN EDUN NIMISSä?
  
  
  Avainsanat: kuntalainen, kunnat, ministeriö, pandemia, lakisääteinen, vallankäyttö
32 Maarit Nordmark
MAANPARANNUSTA ? TAI AINAKIN KEHITYSTä
  
  
  Avainsanat: virus, koulutus, koronakriisi
33 Pekka Lehtonen
PEKKA V. VIRTANEN - HUUTAVAN ääNI ERääSSä MAASSA
  
  
  Maankäyttö julkaisee Pekka V. Virtasen muistoksi Pekka Lehtosen vuonna 2004 tekemän haastattelun.
  Avainsanat: Pekka V Virtanen
36 Susanna Kari
JOUSTAVAT TOIMITILAT TARINALLA KUORRUTETTUNA
  
  
  Ovatko erilaiset yhteiskäyttötilat ­vastaus työnteon muuttuviin tapoihin ja ­tyhjeneviin toimitiloihin? Esittelemme tässä artikkelissa kaksi kiinnostavaa ­esimerkkiä tilapalvelukonsepteista, joissa yhteisö ja sen luoma kulttuuri kohtaavat yksilölliset tilatarpeet.
  Avainsanat: kasvuyritykset, hub, coworking, käyttöaste, toimistohotelli
38 Ari Laitala
KYMMENESTUHANNESOSA
  
  
  Jos ilmakehästä otetaan keskimääräinen 10 000 molekyylin otos, on joukossa noin 4 kpl CO2-molekyyliä. Nykyinen tilanne olisi vielä juuri ja juuri hallittavissa järjellisin kustannuksin ja ilman peruuttamattomia muutoksia luonto- ja rakennetussa ympäristössä. Ilmakehän CO2-pitoisuus näyttää kuitenkin jatkavan kasvuaan ? koronastakin huolimatta. Jarrutus näyttää siis menevän pitkäksi, joten on aika ryhtyä kysymään, millä keinoin ryhdymme poistamaan hiilidioksidia ilmakehästä.
  Avainsanat: hiilidioksidi, CO2, Keeling curve, hiilinielu, Climeworks, kompensaatio, ppm
43 Hilkka LehtonenKauko ViitanenMervi Ilmonen
PEKKA V. VIRTANEN 1929-2020 - YHDYSKUNTASUUNNITTELUN JA MAAPOLITIIKAN VAIKUTTAJA (IN MEMORIAM)
  
  
  Avainsanat: Pekka V. Virtanen

Takaisin Ylös