YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
HUOM. Uusimmat lehdet ovat Maankäyttö DIGIssä.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 4/2021
(Ilmestyi 07.12.2021)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

 

 

 

3 Ari Laitala
MENNYT MAAILMA
  
  
  Puolentoista asteen juna meni jo, kuten kahdenkin asteen juna.
  Avainsanat: ilmastonmuutos, hiilineutraali, Glasgow, IPCC
4 Ari Laitala
ENERGIAJOHTAMINEN KIINTEISTöMARKKINOILLA
  
  
  Investoimalla kiinteistöjen ­ älykkäisiin energiaratkaisuihin ­voidaan saavuttaa tuottoja, jotka ylittävät selvästi tavanomaiset ­kiinteistösijoittamisen tuotot.
  Avainsanat: energiajohtaminen, kiinteistömarkkina, kiinteistösijoittaminen, energiamurros, kilpailuetu, tuotto
6 Maarit Nordmark
KIINTEISTöTOIMINTOJEN JOHTAMINEN TOIMEKSIANTONA
  
  
  Kiinteistötoimintojen johtaminen toimeksiantona on suhteellisen uusi konsulttipalvelu, joka alkoi kehittyä 1990-luvulla ja on nykyisin enemmän tai vähemmän tavallista - markkinasta riippuen.
  Avainsanat: kiinteistöjohtaminen, isännöinti, kiinteistörahasto, salkku, ympäristöjohtaminen, asset management, covid
10 Tea LönnrothPauliina KrigsholmTuulia PuustinenHeidi Falkenbach
TARJONNAN TIELLä VAI TUOJA? MAAPOLITIIKAN YHTEYS ASUNTOTARJONTAAN
  
  
  Maankäyttöpolitiikan yksi ­suurimmista haasteista on riittävän asuntotuotannon ­mahdollistaminen. Kaavoituksen kautta kunnat ­luovat perusedellytykset ­asuntotuotannon toteutumiselle, kun taas ­maapolitiikan avulla voidaan ­ohjata asuntotuotannon toteutumista ­haluttuun suuntaan.
  Avainsanat: maankäyttöpolitiikka, asuntotuotanto, kaavoitus, maapoliittiset keinot, vaikutusmekanismi
14 Sanna Tikkanen
HOIVAKIINTEISTöMARKKINA - VANHA, NUORI JA VETREä
  
  
  Hoivakiinteistöt ­muodostavat oman monimuotoisen ­segmenttinsä Suomen kiinteistö­markkinassa. Hoivamarkkina ­ymmärretään ja tuodaan selvästi esille ­osana ­yhteiskuntakiinteistöjen ­markkinaa, joka on noussut yhdeksi ­merkittävistä ­toimitilasijoitussektoreista.
  Avainsanat: hoivakiinteistöt, hoivakiinteistömarkkina, arviointimenetelmä, arviointistandardi, yhteiskuntakiinteistö
18 Raisa Harju
AUKTORISOITUJEN OSAAMISELLE ON KYSYNTää!
  
  
  Ensimmäiset kiinteistöarvioinnin auktorisoinnit on myönnetty 20 vuotta sitten! Mikä on muuttunut, mihin suuntaan tarve käyttää auktorisoitua arvioijaa on kehittynyt ja mitä seuraavaksi on luvassa?
  Avainsanat: kiinteistöarviointi, auktorisointi, auktorisointikoe, arvonmääritys, Keskuskauppakamari
20 Jamie Donovan
MAANVUOKRANVUOKRASOPIMUKSET JA KOHTUULLISUUS ASUNTOMARKKINOILLA
  
  
  Kohtuullisuutta arvioitaessa oikeustieteellinen pohdinta, ja miksei filosofinen keskustelukin, on paikallaan. Ensiksi tontinvuokran määräytymistä on kuitenkin hyvä tarkastella pragmaattisesti, riskien ja tuoton määräytymisen kautta. Kohtuullisuutta ei välttämättä määritä yksittäinen ehto, vaan kohtuuttomuus muodostuu summana useista tekijöistä, jotka erikseen tarkasteltaessa vaikuttavat varsin kohtuullisilta. Mikäli riskit ovat vain sopimusosapuolen yhdellä osapuolella, tulisi osapuolen saada korvausta ottamastaan riskistä.
  Avainsanat: maanvuokrasopimus, kohtuullisuus, asuntomarkkinat, vuokrasopimukset, kiinteistö, sijoitus
24 Heikki Lahtinen
RAKENTAMATTOMIEN KIINTEISTöJEN HINTOJEN KEHITYS - RIITTääKö ASEMAKAAVOITUKSEN NOPEUS TURVAAMAAN TONTTITARJONTAA?
  
  
  Rakentamattomien ­kiinteistöjen inflaatiokorjatut reaalihinnat ovat yleisesti ottaen kasvaneet ­viimeisen 30 vuoden aikana ­samaan suuntaan. Asemakaavoitettujen pientalo- sekä teollisuus- ja ­varastotonttien ­reaalihintojen nousu on ­kuitenkin ollut huomattavan nopeaa. ­Uskotaanko markkinoillakin, että näiden tarjonta ei enää kasva, kun nousevat hinnat on hyväksytty ? ja voiko tämä tarpeettomasti ja ­sisäsyntyisesti heikentää elinkeinoelämämme kilpailukykyä?
28 Juha HyyppäHannu HyyppäMarika AhlavuoEija HonkavaaraMatti VaajaMatti KurkelaAntero KukkoHarri Kaartinen
TIETEEN TILA JA TASO -RAPORTTI NOSTAA ESILLE MAANKäYTTöALAN HUIPPUJA
  
  
  Suomen Akatemian johtamana laadittu tuore Tieteen tila ja taso -raportti on julkaistu. Siinä käytetään top 10 -indeksiä kuvaamaan eniten viittauksia saaneiden tieteellisten julkaisujen suhteellista osuutta kaikista julkaisuista.
  Avainsanat: Suomen Tieteen tila ja taso, laserkeilaus, dronet, osaamiskeskittymä
30 Sakari Haulos
ENSIMMäISET TENOJOEN KALAKORVAUS­KYSYMYKSET SAIVAT ­RATKAISUNSA MAAOIKEUDESSA
  
  
  Maanmittausinsinöörin johdolla tehtävä lunastustoimitus on vakiintunut Suomessa ­menettelyksi ratkaista erilaisia ­maankäytöllisiä ja ympäristöllisiä korvauskysymyksiä. Yksi erikoisimmista tällaisista korvauskysymyksestä liittyy Tenojoen eräiden kalastusrajoitusten aiheuttamien menetysten korvaamiseen.
  Avainsanat: lunastuslaki, Tenojoki, kalastuskorvaus, kalapato, lunastustoimikunta, korvaustoimitus, suolakamalli, maaoikeus
34 Marika AhlavuoHannu HyyppäMatti KurkelaJuha Hyyppä
KEITTOKIRJALLINEN RESEPTEJä TUTKIMUS-, ­KEHITTäMIS- JA INNOVAATIOTOIMINNAN AVOIMUUTEEN JA OPPIMISEEN
  
  
  Aalto-yliopisto oli 11 ammattikorkea­koulun kanssa mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön kolmivuotisessa (2018?2021) hankkeessa, jossa avoimuutta kehitettiin eteenpäin teemalla ?Avoin TKI, oppiminen ja ekosysteemi?.
  Avainsanat: TKIO, avoimuus, ekosysteemi, oppiminen, keittokirja
37 Matti Holopainen
KUNTAYHTEISTYö ON AJANKOHTAISEMPAA KUIN KOSKAAN
  
  
  Avainsanat: kunnat, kuntayhteistyö, sote, digitalisaatio, data
38 Markku Markkula
UUSIA SääDöKSIä
  
  
40 Jürgen Grönfors
PREUSSIN MAANMITTARIT JA PULPETTI
  
  
  Suomen maanmittari-yhdistyksen Aika­kauskirjaN vuoden 1901 numeroissa käsiteltyjä asioita.
41 KARTTAMIESTä AINA TARVITAAN
  
  
  Avainsanat: kartta, kiinteistötoimitus, veturimies, pistetihennys
44 Markku Markkula
LAINSääDäNNöN UUDISTAMISESTA JOKIN AJATUS (KESKUSTELUA / YLEISöLTä)
  
  
  Avainsanat: lainsäädäntö, hallitus, politiikka
45 Timo Linkola
TUOMO SAKARI PELTOLA 1945-2021 - HUIPPUSUUNNISTAJA JA LAPIN YSTäVä (IN MEMORIAM)
  
  
46 Kyösti LaamanenArttu JulinEino Uikkanen
JUKKA HAKALA 1953-2021 (IN MEMORIAM)
  
  
47 Pentti Kallio
JORMA RANTALA 1934-2021 (IN MEMORIAM)
  
  

Takaisin Ylös