YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
HUOM. Uusimmat lehdet ovat Maankäyttö DIGIssä.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 4/2022
(Ilmestyi 07.12.2022)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

 

 

 

3 Ari Laitala
ENTISTÄ MOBIILIMPI, SOSIAALISEMPI JA AJANKOHTAISEMPI MAANKÄYTTÖ
  Sosiaalinen media – mitä se on? Ympäripyöreästi muotoiltuna se on kaikkia niitä sosiaalisen median palveluja, joissa kuka vaan voi ryhtyä sisällöntuottajaksi ja julkaistakin suhteellisen vapaasti melkein mitä vaan
  Avainsanat: Maankäyttö, sosiaalinen media, blogi, Instagram, joukkoviestin
4 Helka-Marja Kohonen
MIKÄ SAARITONTISSA MAKSAA?
  Sipoon saariston kiinteistötoimituksia varten tehtiin vuonna 2016 Maanmittauslaitoksessa tutkimus saaritonttien hinnanmuodostuksesta. Tutkimuksen mukaan rantatontin hintaan saaressa vaikuttavat eniten sen sijainti ja saavutettavuus; yksittäisistä kohteen ominaisuuksista tärkeimmäksi nousi rannan laatu, sen soveltuvuus satamaksi.
  Avainsanat: maan hinta, rantatontit, saaritontit, hintatutkimus, hintasuhde, kauppahinnat
9 Sampo Hatunen
METSÄALUEIDEN HINNOITTELUN PERIAATTEET MURROKSESSA
  Metsäalueiden hinnat ja hintoihin vaikuttavat tekijät ovat viimeisen ­kymmenen vuoden aikana kokeneet suuria muutoksia.
  Avainsanat: metsäalue, hinnoittelu, kiinteistöarviointi, Maanmittauslaitoa, julkaisu nro 116, Metsän hinta Suomessa 2015–2016
12 Sakari Haulos
INFRAHANKKEIDEN ­HAITALLISET ­YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA ­NIIDEN ­KORVATTAVUUS
  Isoilla infrahankkeilla kuten tie-, rata- ja energiansiirtohankkeilla on lähikiinteistöjen kannalta haitallisia ­ympäristövaikutuksia. Lunastus­korvauksia ratkottaessa joudutaan arvioimaan ympäristövaikutusten ­haitallisuutta ja korvattavuutta sekä korvauskynnyksen ylittyessä ­korvauksen määrää. Arviointi on usein haasteellista, mutta myös ammatillisesti mielenkiintoista.
  Avainsanat: infrahanke, korvattavuus, korvaus, korvauskynnys, immissio, arvoimmissio, ympäristövaikutus
16 Ari Laitala
BVC – LENTOON LÄHDÖSSÄ?
  Perinteikäs kiinteistöarviointiin ­keskittyvä Baltic Valuation Conference (BVC) ­palasi ­alkuperäiseen konseptiinsa parin ­välivuoden jälkeen. Useimmat esitykset keskittyivät tälle kertaa lentokenttä­vaikutusten huomioimiseen kiinteistö­arvioinnissa.
  Avainsanat: kiinteistöarviointi, Potsdam, Baltic Valuation Conference, BVC, paras ja tuottavin käyttö, ilmaisenergia, ostoenergia, maalämpö, pohjavesi, arviointilausunto
19 Ville PaatsolaHannu KorpelaKalle Konttinen
FIG:N KONGRESSI VARSOVASSA
  FIG on kansainvälinen maanmittausalaan keskittyvä organisaatio, jolla on pitkä ­historia alan edistämisessä. Organisaatio on vähitellen laajentunut Euroopasta ­maailmanlaajuiseksi organisaatioksi.
  Avainsanat: FIG, kongressi, Varsova, Puola, sessio
22 Petri KangassaloPilvi Nummi
GREENTWINS – VIHERYMPÄRISTÖN ­DYNAAMISET MALLIT JA SOVELLUKSET VUOROVAIKUTTEISEEN SUUNNITTELUUN
  Kaupunkimalleissa ­viherympäristön mallit ovat jäljessä rakennetun ympäristön malleja. GreenTwins-hankkeen tavoitteena on korjata tämä puute ja tuoda viherympäristö osaksi Tallinnan ja Helsingin kaupunkitietomalleja ja kehittää niitä käyttäviä sovelluksia.
  Avainsanat: :kaupunkisuunnittelu, viherympäristö, 3D, viheraluesuunnittelu, pelimoottorit
26 Juhana Rautiainen
RAKENNETUN YMPÄRISTÖN TIETOJÄRJESTELMÄ VASTAA KASVAVIIN TIEDON SAATAVUUDEN JA DIGITAALISEN TURVALLISUUDEN VAATIMUKSIIN
  Ryhti-hankkeen avulla on historiallinen mahdollisuus ottaa iso harppaus eteenpäin tavassamme hallita, käyttää ja hyödyntää alueidenkäytön ja rakentamisen tietoja. Uusi yhdenmukaisempi toimintatapa on välttämätön, jotta kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatio voi edetä, ja jotta kunnat ja yritykset voivat kehittää omia palvelujaan. Entistä laadukkaamman tiedon avulla suunnitellaan terveellisiä ja turvallisia elinympäristöjä. Tiedon ja toimintatapojen yhtenäistäminen parantaa myös digitaalista turvallisuutta.
  Avainsanat: rakentaminen, kaavoitus, alueidenkäyttö, digitalisaatio, yhteentoimivuus
29 Hannu HyyppäMarika AhlavuoJuha HyyppäArttu JulinMatias IngmanPetri RönnholmMatti KurkelaAntero KukkoMika LindholmJanne MatilainenTeuvo HeimonenMatti Vaaja
ONKO RATKAISUJA ­AINEISTOJEN AVAAMISEEN? (NÄKÖKULMIA AVOIMIIN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN AINEISTOIHIN)
  Tämä artikkeli on jatkoa Maankäyttö-lehdessä 3/2022 ilmestyneeseen artikkeliin. Artikkelissa pohditaan eri näkökulmia ja mahdollisia ratkaisuja rakennetusta ympäristöstä tuotettujen aineistojen avaamiseksi. Aalto-yliopiston geoinformatiikkaryhmän, MeMo-instituutin, ­Metropolian ja Lapin ammattikorkeakoulun sekä Maanmittauslaitoksen Paikka­tietokeskuksen kirjoittajat omaavat vankan kokemuksen opettajina ja ­tutkijoina vaihtuvissa TKI-hankkeissa.
  Avainsanat: avoin data, ratkaisut, kannusteet, 3D, paikkatiedot, tiede, avoimuus, tulevaisuus
33 Matti Holopainen
JOUTUVATKO KUNNAT POLIITTISEN SOVUN MAKSAJIKSI, JOTTA HALLITUS PYSYISI PYSTYSSÄ?
  Eduskunnassa on parhaillaan valiokuntavaiheessa kaksi kuntasektorin näkökulmasta keskeistä ja merkittävää säädöstöä, Rakentamislaki ja Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä (RYTJ). Molempia hallituksen esityksiä on arvosteltu voimakkaasti lähes kaikilta suunnilta sekä lopputuloksen että valmistelun menettelytavan osalta.
  Avainsanat: avoin data, ratkaisut, kannusteet, 3D, paikkatiedot, tiede, avoimuus, tulevaisuus
34 Mikael StillVille Paatsola
MIL JA MAKLI YHDISTYVÄT
  Muutaman viikon päästä Suomen Maanmittausinsinöörien liitto ry (MIL) aloittaa 133. ­toimintavuotensa entistä laajempana yhdistyksenä. Maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistoteknisten Liitto MAKLI on loppusyksyn liittokokouksissaan päättänyt purkautua ja on suositellut jäseniään liittymään MIL:oon. MIL puolestaan muutti jäsenkriteerinsä jo huhtikuun kevätkokouksen sääntömuutoksella, jotta MAKLI:n nykyiset jäsenet voisivat liittyä jäseniksi.
  Avainsanat: MIL, MAKLI, yhdistyminen
35 ERÄÄN LUNASTUKSEN ANATOMIAA (VETURIMIES)
36 Ari Laitala
HIILINEUTRAALI TALOYHTIÖ, OSA 2
  Kaksiosainen artikkelin jälkimmäinen osa. Ensimmäinen osa julkaistiin Maankäytön numerossa 2/2022.
  Avainsanat: hiilineutraali, taloyhtiö, kasvihuonekaasuprotokolla, energia, vähäiilisyys, hiilineutraalius, kaupunkimalli, 3D, CO2, hiilidioksidi, Arene, laskuri
39 Jürgen Grönfors
MATEMATIIKKAA JA TAKSOJA (MAANKÄYTTÖ 120 VUOTTA SITTEN)
  Suomen maanmittari-yhdistyksen Aika­kauskirjaN vuoden 1902 numeroissa käsiteltyjä asioita.
40 Heikki Lahtinen
AJATUKSIA ASUNTOTYYPEISTÄ JA MAKROMUUTTUJISTA EUROOPPALAISESSA VERTAILUSSA - MEILLÄ HAAVEILLAAN LIIAN ­YKSIPUOLISESTA TULEVAISUUDESTA ILMAN SELKEITÄ PERUSTELUJA
  Maankäytön tehokkuutta ja ­yhdyskuntarakenteen tiiviyttä pitää tutkia tarkemmin eri näkökulmista ­päätöksenteon tueksi. Taustalla olevat ilmiöt ovat monisyisempiä ja tiivistäminen nähdään usein suppeasti vain väitettyjen positiivisten hyötyjen kautta. Makrotason tarkasteluissa on vaikea nähdä suoria perusteita tälle – tai ainakaan sille, että tiivistäminen olisi yksinomaan järkevää tehdä pistemäisillä korkeilla (vuokra)kerrostaloilla.
  Avainsanat: yksikkökoko, kysyntätuki, asuntokoko, makrotalous, asuntotyyppi
44 Markku Markkula
UUSIA SÄÄDÖKSIÄ
  Sitten Maankäytön nron 3/2022 jälkeen merkittäviä uusia lakeja ei ole saatu. Hallituskauden päättyessä kuitenkin eduskunnassa on vireillä useita lainmuutoshankkeita, joiden valmistumisesta kuitenkaan ennen kevään eduskuntavaaleja ei voida olla varmoja. Mielenkiintoisia ovat etenkin RYTJ-laki, luonnonsuojelulaki ja HTJ-lakien muutokset. Ympäristölliseen lainsäädäntöön usein liittyy haaste varsinaista toimintaa sääntelevien pykälien päällekkäisyydestä suojelulainsäädäntöön. Ohessa onkin nostettu esiin joitakin hallituksen esityksiä, jotka ovat paraikaa eduskunnassa.
46 Maarit Nordmark
HIILIDIOKSIDI­PANIIKKI
  Avainsanat: hiilidioksidi, nuoriso, ympäristömasennus, ekoterrorismi
49 UUTTA KIRJALLISUUTTA (JULKAISUJA / KIRJALLISUUTTA)
  Kari Silfverberg ja työryhmä (2022). Ilmastometsät – Metsät planeetan pelastajina sekä David Sim: Pehmeä kaupunki. Hyvän kaupunkielämän perusteet esittelyssä
  Avainsanat: Silfverberg, ilmastometsitys, Sim, kaupunkisuunnittelu
51 Kaarlo KoivistoPekka RaitanenSampo HatunenSakari Nikander
VÄINÖ MEURONEN 1935–2022 - MUISTOKIRJOITUS JA KAKSI MUISTELUSTA (IN MEMORIAM)

Takaisin Ylös