YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
HUOM. Uusimmat lehdet ovat Maankäyttö DIGIssä.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 4/2023
(Ilmestyi 04.12.2023)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

 

 

 

3 Ari Laitala
TEKOäLY VOI TEHDä SINUSTA KORVAAMATTOMAN
  Avainsanat: kielimalli, tekoäly, GPT, tietomalli, plugin
4 Ari Tella
MAAPOHJAN KIINTEISTöVEROUUDISTUS
  Kiinteistöverotus on Suomessa jo vuosikymmeniä vanha instituutio, joka ­jakaa ­mielipiteitä. Kiinteistöverotus katsotaan tänä päivänä kuitenkin vakaaksi ja ­perustelluksi omaisuuden verotustavaksi, joka tarjoaa kunnille vakaan tulolähteen.
  Avainsanat: kiinteistövero, maapohja, massa-arviointi, kiinteistö, verotoimisto, kiinteistöverouudistus, hinta-alueet
8 Saija Toivonen
TYHJää TäYNNä VAI TäYNNä UUSIA MAHDOLLISUUKSIA? AUSTRALIALAISEN KONKARIPROFESSORIN TäRPIT VAJAAKäYTöN TALTUTTAMISEEN
  Tyhjiin ja vajaakäyttöisiin toimitiloihin voi törmätä tätä nykyä niin ­Helsingissä kuin ­Sydneyssäkin. Vajaakäytöstä on ­tullut ­kroonistuva vaiva, jota vahvistavista ­muutosvoimista ei ole puutetta. Huokailun ja käsien vääntelyn sijaan asiaan asialle voi yrittää tehdä jotakin. Sydneyn teknillisen yliopiston professori Sara Wilkinson tarttui ­haasteeseen ja kehitti tutkimushankkeessaan joukon ­apukeinoja.
  Avainsanat: vajaakäyttö, uusiokäyttö, Sara Wilkinson, co-working, Australia, T.W.A.T
11 Mirosława Czaplińska
BVC VARSOVASSA €“ ARVIOINNIN AIHEPIIRIT LAAJENEVAT
  33. Baltic Valuation Conference (BVC) järjestettiin 7.–9.9.2023 Puolan Varsovassa. Käsitellyt aiheet keskittyivät neljään teemaan, mutta paljon muustakin kuultiin.
  Avainsanat: kiinteistöarviointi, BVC, Baltic Valuation Conference, Varsova, ankkuriefekti, ilmastonmuutos, vastuullisuus
13 Peter Ache
UKRAINAN JA ISRAELIN SOTIEN VAIKUTUS KIINTEISTöJEMME HINTOIHIN
  Onko kyse sodasta vai turvattomuuden pelosta?
  Avainsanat: kiiinteistö, arvo, kriisi, kiinteistöarviointi, shokit, epävarmuus
16 Radosław Gaca
GPS - KIINTEISTöARVIOINNIN UUSI ETULINJA
  2000-luku on dynaamisen tiedon saavutettavuuden aikaa. Tämä koskee myös paikkatietoa.
  Avainsanat: kiinteistöarviointi, GIS, paikkatietojärjestelmä, paikannus, markkinamallinnus
18 Ãœlleke Eerik
MASSA-ARVIOINTI VIROSSA
  Vuonna 2022 Viron maanmittausvirasto suoritti maan massa-arvioinnin, jossa arvioitiin lähes 760 000 kiinteistöä.
  Avainsanat: massa-arviointi, arviointimalli, maaverotus, maanarvo, kiinteistörekisteri
20 Sakari Haulos
VESIVOIMA SUOMALAISESSA KIINTEISTöJäRJESTELMäSSä
  Vesivoimaa on hyödynnetty vuosisatoja. Vanhimmat laitokset ovat olleet jauho­myllyjä, mutta nykyisin vesivoimaa käytetään sähköenergian tuotantoon. ­Vesivoimalle on muotoutunut oma ­erityinen asemansa kiinteistöjärjestelmässä.
  Avainsanat: vesivoima, käyttöoikeus, kiinteistörekisteriyksikkö, vesialue, osakaskunta, rasite, erityinen etuus
24 Satu ElomaaTiia MikkonenAmina MokhtariUlla Mikkanen
OPINTO-OHJAUKSEN MERKITYS MAANMITTAUSALAN OSAAJAPULASSA
  Maanmittausalan suuri potentiaali ja laajat työllistymismahdollisuudet tulevat tutuiksi alan opiskelijoille niin opintojen, työharjoitteluiden kuin alan julkaisujenkin kautta. Toisaalta tutuiksi tulevat myös alaa koettelevat ongelmat, joista yksi on alan vähäisestä tunnettuudesta johtuva opiskelija- ja työntekijäpula.
  Avainsanat: maanmittausala, opinto-ohjaus, ammatinvalinta
26 Heikki Lahtinen
HAVAINTOJA TAVARAKULJETUS­JäRJESTELMäN KEHITYKSESTä 2011€“2022
  Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu edellyttää kokonaisvaltaista tarkastelua. Onko meillä liikkumisen ja maankäytön tarkastelu liian kapeaa asumistiheyteen ja kuluttajien liikkumiseen rajoittuvaa, vaikka tieliikenteen CO2-päästöistä yli 40 % jo syntyy kuorma- ja pakettiautoliikenteestä? Tavaraliikenteen ottaminen mukaan tarkasteluun avaa toisenlaisen näkökulman, ja tulevassa suunnittelussa meidän tuleekin huomioida paremmin myös rahtiliikenteen toteutuminen.
  Avainsanat: maankäyttö, liikenne, asuminen, päästöt, maantiekuljetukset, kuljetusmuodot
30 Matti Holopainen
HALLITUSOHJELMA KUNTIEN NäKöKULMASTA €“ LISää UUSIA TEHTäVIä VANHAAN MALLIIN VAIKO AIDOSTI HELPOTUSTA KUNTIEN RESURSSIPULAAN?
  Avainsanat: kunnat, hallitusohjelma, maankäyttö, kaavoitusmonopoli, asemakaava, maankäyttö, verotus
31 Henrik Haggrén
HIETALAHDEN SATAMAN KARTOITUS FOTOGRAMMETRISESTI - KASIMIR SINERVäN DIPLOMITYö 1910
  Teknillisen korkeakoulun maanmittausosaston kollegin 30.5.1910 pidetyssä kokouksessa hyväksyttiin neljä diplomityötä, joista yksi oli Kasimir Sinervän työ ”Hietalahden sataman kartoitus fotogrammetrisesti”. Polytekninen opisto oli muuttunut korkeakouluksi kahta vuotta aiemmin 1908, joten kyse oli ensimmäisistä maanmittarien suorittamista diplomitutkinnoista Suomessa.
  Avainsanat: Teknillinen korkeakoulu, fotogrammetria, diplomityö, kartoitus, tekniikan historia
34 Pasi LaurilaReino RuotsalainenMartin VermeerMauri Väisänen
SUURET SUOMALAISET GEODEETIT
  Maanmittaajat ovat olleet yli 400 vuotta kehittämässä suomalaisten elinoloja ja hallintoa.
  Avainsanat: geodeetti, geodesia, geodeettinen laitos, geoidi, aurinkopimennysmittaus
38 Maarit Nordmark
MAAILMA EI OLE ENää LITTEä
  Avainsanat: ympäristötietoisuus, RICS, ympäristöahdistus, hiilidioksidi
39 Jürgen Grönfors
LAPIN KOLMIOMITTAUS (MAANKäYTTö 120 VUOTTA SITTEN)
40 Jyri Artjoki
MAANMITTAUSALAN OPPIKIRJAT €“ NYKYTILA JA TULEVAISUUS
  Tämän kirjoitussarjan aiemmin julkaistussa (3/2023) ensimmäisessä osassa kävi ilmi, että maanmittausalan suomenkieliset oppikirjat alkoivat yleistyä pikkuhiljaa noin 1850–1880-lukujen kohdalla.
  Avainsanat: maanmittausalan opetus, maanmittaus, oppikirja
42 JäLKIVIISAUS ON AINA OLLUT SUURINTA VIISAUTTA €“ JA NIIN MYöS KIINTEISTöARVIOINNISSA (VETURIMIES)
  Avainsanat: kiinteistöarviointi, huijaus, Vantaa, Sipoo, Marja-rata
46 Kauko JuhamäkiMatti Holopainen
ARTO NUORA (1936€“2022) (IN MEMORIAM)
47 Petri LukinHanna Franssila
PEKKA NURMIKARI (1954€“2023) (IN MEMORIAM)
47 LIISA ROUHIAINEN (1960€“2023) (IN MEMORIAM)

Takaisin Ylös