Kryptiset kauppahinta-aineistot

SIMO HANNELIUS
Maanmittauslaitos on ­kerännyt 1970-luvun lopulta alkaen ­tietoja kiinteistökaupoista. Niitä ­käytetään kauppa-arvomenetelmän ­soveltamiseksi ja menetelmien ­kehittämiseksi. ­Kauppahintojen aineistoja ­kokonaisuutena on käytetty valitettavan vähän tutkimuksissa ja hinta-analyyseissä niihin asetettuihin odotuksiin nähden. Metsätilakauppojen metsävaratiedot on kerätty neljästi koko maasta, ja ­viimeiseksi 2015–2016. ­Artikkelissa ­arvioidaan, mitä on jäänyt käteen ­menetelmien soveltamiseksi.

Maapakettilait 1970-luvulla

Neljäkymmentä vuotta sitten elettiin aktiivista maapolitiikan aikaa. Silloin laadittiin maapakettilait, mm. lunastus- ja maanhankintaoikeuslaki. Näiden soveltamiseen tarvittiin tietoa siitä, mitä vapailla markkinoilla kiinteistöistä maksetaan. Maanmittauslaitoksen lakisääteiseksi tehtäväksi tuli kauppahintatietojen kerääminen ja tilastojen julkaiseminen arvioinnin perusteeksi. Yksi tärkeä osa tässä oli Suomen Kiinteistöarviointiyhdistyksen perustaminen 1978. Sen jäseniksi hakeutuivat ja koottiin alan aktiivisimmat kiinteistöarvioinnin ammattilaiset ja tutkijat eri elinkeinoista.

Olin juuri tuolloin päässyt tutkijaksi Metsäntutkimuslaitokseen. Maanmittauslaitos halusi kokeilla ja testata Mikkelin läänissä kauppahintarekisterin ja tilaston laadintaa. Tulin tähän mukaan 1970-luvun lopulla ja sain käynnistetyksi ensimmäisen metsäkiinteistöjen kauppahinta-aineiston keruun (Hannelius 1982). Yksi osa työstä keskittyi arvioimaan metsätilojen kiinteistökauppojen (n=98) soveltuvuutta kauppa-arvomenetelmän käyttämiseksi. Toisin sanoen metsätilojen metsävaratiedot käytiin maastosta arvioimassa ja tarkistamassa kaupan edustavuus. Kauppa-arvomenetelmään ja sen aineistojen luotettavuuteen kiinnittivät arvioinnissa huomionsa myös alan silloiset johtavat kiinteistöarvioijat Jorma Kantola (1981) ja Pekka Virtanen (1989). Toisena ajatuksena oli käyttää Mikkelin läänin kauppahinta-aineistoa hyväksi metsäomaisuuden arviointimenetelmän kehittämiseksi.

Lue koko artikkeli pdf-muodossa:

 

Toimitus Author

Vastaa