Maanmittauspäivät Paasitornissa 21.–22.3.2018

Maanmittauspäivät järjestettiin  54. kerran Helsingissä ­Paasitornissa. Päivät aloitettiin 21.3., joka on ­samalla maailmanlaajuinen ­maanmittareiden päivä, Global ­Surveyors day. Aloitusajankohta ei ollut sattumaa.

MAANMITTAUSPÄIVÄT on ollut eräänlaisella siirtymätaipaleella muutaman vuoden ajan. Sen jälkeen, kun maanmittaustoimistot lakkautettiin, ei ole enää ollut mahdollista järjestää päiviä vanhalla tavalla. Vastuu on päivien järjestelyissä selvästi maanmittaus-alan järjestöillä. Vielä viime vuonna järjestelyistä vastasi Maanmittauspäivien neuvottelukunta. Vuoden 2017 aikana tapahtui kuitenkin muutoksia, joiden seurauksena päätettiin lakkauttaa neuvottelukunta ja Maanmittauspäivien järjestelyvastuu siirrettiin Maankäyttö ry:lle. Yhdistyksen jäseninä on MIL ry sekä MAKLI ry, ja kun muut yhdistykset jäivät pois Maanmittauspäivien järjestelyistä ja samalla myös Maanmittauspäivien neuvottelukunnasta, ei ollut enää järkevää pyörittää toimintaa erillisen neuvottelukunnan kautta. Maankäyttö ry on luonteva kanava hoitaa MIL:n ja MAKLIn yhteisiä asioita, kuten Maankäyttö-lehteä ja nyt Maanmittauspäiviä. Järjestelytoimikunta koottiin MIL:n ja MAKLIn hallituksista, eli tapahtuman organisointi oli tältäkin osin puhtaasti järjestötoimintaa.

Maanmittauspäivillä haluttiin keskittyä hyvin vahvasti ammatillisiin asioihin, ja kerätyn palautteen perusteella siinä myös onnistuttiin. Tapahtumapaikka sai myös huippuarviot. Kokonaisarvioksi hyvän tai kiitettävän antoi peräti 94 % osallistuneista. Osallistujia päivillä oli 331 kpl, joista noin kolmannes tuli kunnista, yksi kolmannes Maanmittauslaitokselta ja yksi kolmannes muusta valtionhallinnosta ja yrityksistä.

Ohjelman kokoamisessa pyrittiin mahdollisimman hyvään kattavuuteen. Avajaisten jälkeen alkoi pyörimään teknistä ohjelmaa rinnakkain kolmesta eri aihepiiristä. Ensimmäisen päivän ohjelmakokonaisuudet olivat maankäyttö, rekisterinpito- ja toimitustuo-tanto sekä paikkatieto. Toisena päivänä oli näiden lisäksi aiheita arvioinnista sekä paikannuksesta.

Avajaisten avauspuheenvuoron esitti Maanmittauslaitoksen pääjohtaja Arvo Kokkonen. Häntä seurasi aina yhtä innostava puhuja, Turun yliopiston professori Esko Valtaoja. Kolmantena avajaisten puheenvuorona kuultiin Paikkatietokeskuksen professorin Juha Hyypän puheenvuoro mittausteknologioiden murroksesta.
Iltajuhla järjestettiin samassa paikassa kuin muukin ohjelma, mikä osoittautui hyväksi toimintatavaksi sekä vieraille että järjestäjille.

Ensi vuoden Maanmittauspäivät 2019 rakennetaan samalla järjestelytoimikunnalla ja pääosin samalla toimivaksi havaitulla konseptilla kuin tänäkin vuonna. Joutunemme miettimään hieman päivien rakennetta mm. eläkeläisten osalta, mutta muutoin palautteiden perusteella kaivataan vain pientä hienosäätöä. Paikkana on edelleen Helsingin Paasitorni ja ajankohta 27.–28.3.2019. Tervetuloa!

Paavo Häikiö
Maanmittauspäivät 2018 järjestelytoimikunnan puheenjohtaja

Maanmittauspäivien 2018 esitelmät ovat luettavissa osoitteessa www.maankaytto.fi/mmp2018.

Lue koko artikkeli pdf-muodossa:

 

Toimitus Author

Vastaa