HYY Yhtymä on poikkeuksellinen ­kiinteistöomistaja ja -sijoittaja Suomessa

VILLE MOURUJÄRVI
HYY Yhtymä on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kiinteistöomaisuuden varainhoitaja, jonka omistaa lähes 27 000 yliopisto-opiskelijaa. Toimintaa ohjaavia arvoja ovat vastuullisuus ja pitkäjänteisyys. HYY Yhtymälle kiinteistöliiketoiminnassa on kyse pitkän aikavälin kannattavasta kasvusta ja arvonlisäyksestä. Näin ollen liiketoiminnan kulmakivet seisovat terveellä pohjalla.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (lyh. HYY) on Helsingin yliopistossa alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden jäsen- ja järjestöpalveluiden tuottaja, joka juhlii tänä vuonna 150-vuotispäiväänsä. Sen toiminta jakaantuu käytännössä kahteen osaan: ylioppilaskunnan tuottamaan opiskelijatoimintaan ja HYY Yhtymän harjoittamaan yritys- ja sijoitustoimintaan.
Opiskelijatoiminnan piirissä toimii lähes 250 järjestöä, jotka tarjoavat jäsenillensä tukea, yhteisöllisyyttä ja palveluita. HYY tukee järjestöjä jakamalla näille taloudellisia avustuksia, tiloja, neuvontaa sekä koulutusta. Opiskelijatoiminnalla pyritään edistämään jäsentensä pyrkimyksiä ja tavoitteita, jotka vaihtelevat poliittisesta vaikuttamisesta järjestötoiminnan tukemiseen sekä yhteisöllisyyden kehittämiseen.

Aktiivisen opiskelijatoiminnan lisäksi HYY on kartuttanut itselleen merkittävän kiinteistöomaisuuden, mikä tekee siitä yhden varakkaimmista ylioppilaskunnista maailmassa. Tänä päivänä ylioppilaskunnan kiinteistövarallisuutta hallinnoidaan HYY Yhtymässä yhdessä finanssisijoitus-, majoitus- ja ravintolaliiketoiminnan kanssa. Kiinteistöliiketoiminnassa HYY Yhtymä keskittyy nykykiinteistöjen kehittämiseen, ylläpitoon ja vuokraamiseen, mutta on samalla mukana myös muun muassa tontinluovutuskilpailuiden mahdollistamissa uudishankkeissa.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

 

Toimitus Author

Vastaa