Tekoälyä kaupunkisuunnitteluun

ARI LAITALA
Tekoäly levittäytyy pikkuhiljaa kaikille ­yhteiskunnan ja liiketoiminnan ­alueille, ­missä työtä ja päätöksiä olisi syytä ­tehdä enemmän dataan pohjautuen. Tähän asti älykkäät kaupungit ovat voineet ­kehittyä vain yhtä älykkäiksi kuin niiden ­luojansa. CHAOS-arkkitehti Natalia ­Rincónin ­haastattelun perusteella asiat voivat ­kuitenkin muuttua.

Natalia, olet toimitusjohtaja ja yksi CHAOS-arkkitehtien perustajista. Mitä muuta meidän tulisi tietää sinusta?
Olen arkkitehti ja tietokoneinsinööri. Teen parhaillaan väitöskirjaani Aalto-yliopistoon kaupunkisuunnittelusta. Olen myös Business Tampereen lähettiläs ja työ- ja elinkeinoministeriön kansainvälisten osaajien neuvonantajana ja varavaltuutettuna Tampereella sekä jäsenenä useassa kaupunkisuunnittelun työryhmässä. Urani varrella olen puhunut säännöllisesti konferensseissa aiheista kuten älykkäiden kaupunkien tulevaisuus, asukkaiden osallistuttaminen, tekoäly ja avoin data.

Väitetään, että startup-yrityksillä pitäisi olla hyvä tarina kerrottavanaan. Mikä on teidän?
Idea syntyi hiukan yli kaksi vuotta sitten. Työskenneltyäni monta vuotta arkkitehtina ja pidettyäni yhteyttä verkostoihin toimialan yrityksissä tuli selväksi, että tarvitaan ratkaisua, joka tarjoaisi data-analytiikkaan ja ennustamiseen liittyviä palveluja. Lopulta osallistuin Ultrahackiin, tekniikan alan hackathoniin Helsingissä, sitten Slushiin, missä idea jalostui ja käsitteellistyi.

Perustamanne yrityksen nimi on ”kaaos-arkkitehdit”. Millainen viesti nimeen sisältyy?
Yrityksen nimi voidaan tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin, yrityksen perustajajäsenet ovat ammatiltaan arkkitehtejä. Oli järkevää sisällyttää tämä sana nimeen. Ja koska me olemme korkean teknologian yritys, meidän pitäisi mainita sana arkkitehtuuri, koska sitä käytetään sellaisissa ilmaisuissa kuin IT-arkkitehtuuri tai ohjelmistoarkkitehtuuri. Joten voimme sanoa, että olemme kytkeneet varsinaisen kokemuksemme arkkitehtuurista ja kaupunkisuunnittelusta ja korostaneet samalla teknologista puoltamme.

Mottomme on ”Kaaoksesta kestäviin kaupunkeihin”. Kaupungit koostuvat monista elementeistä ja niiden välinen tasapaino on herkkä. Tavoitteemme on siis tuoda järkeä datakaaokseen ja rakentaa kestäviä tulevaisuuden kaupunkeja.

Lue koko haastattelu PDF-muodossa:

Parallel version in English:

 

Ari Laitala Author

Vastaa