Donitseista muffineiksi – 30 vuotta kaupunkisuunnittelua

Donitseista muffineiksi – 30 vuotta kaupunkisuunnittelua
Harris-Kjisik Architects
Kjisik, Hennu – Nyholm, Charlotte – de Vocht, Sofia (toim.). Kustantaja: Rakennustieto Oy. Julkaistu: 2018. Kielet: englanti, suomi. Sivumäärä: 224. ISBN: 978-952-267-255-1.

Donitseista muffineiksi -kirjassa keskeisenä teemana on nimensä mukaisesti se, että kaupunkeja ei enää systemaattisesti laajenneta donitseina ulospäin esikaupunkialueille vaan niitä tiivistetään täydennysrakentamisen keinoin muffineiksi. Teos koostuu 19 erillisestä artikkelimaisesta kappaleesta, jotka kattavat suhteellisen laajasti kaupunkisuunnittelua ja siihen liittyviä kulttuureja menneiden ja tulevien vuosikymmenten maailmoissa.
Kirjoittajia on yhtä monta kuin artikkeleitakin eli melkoinen joukko asiantuntijoita edustamassa alan eri rooleja ja tahoja. Kirjoittajista suurin osa on suomalaisia, mutta myös kansainvälisyys näkyy jonkin verran kirjoittajien taustoissa ja itse artikkeliteksteissä: kaupunkisuunnittelun ja arkkitehtuurin case-esimerkkejä kertyy rivien mittaa useiden suomalaisten kohteiden lisäksi muualta Euroopasta sekä muista maanosista.

Artikkelit on teemoitettu Donitseista muffineiksi -teoksessa neljän eri pääotsikon alle. Ensimmäinen osa ”Arkkitehti työssään” käsittelee erityisesti kaupunkisuunnittelussa käytettyjä työkaluja ja menetelmiä. Osan artikkelien aiheina ovat mm. luova vastarinta, teknologian kehitys, pelillisyys, monialaisuus ja osallistuminen. Toisessa osassa ”Ruohonjuuritasolla” jatketaan esimerkiksi tyhjien tilojen väliaikaiskäyttömahdollisuuksien pohdinnalla sekä eri tahojen ja ihmisen ja maiseman vuorovaikutuksen mietteillä. ”Rakennuspalikat”-osassa kirjoittajat käsittelevät mm. korkeaa rakentamista, sairaaloiden integroimista kaupunkeihin ja Helsingin Guggenheim-museota. Viimeisen osan ”Kaupunki ilmiönä” -artikkeleissa kootaan ajatuksia mm. liikkumisesta ja liikenteestä. Lisäksi kaupunkisuunnittelureseptit täydentyvät mm. korvapuustityyppisellä kaupungilla.

Donitseista muffineiksi on artikkeleista koostuvan rakenteensa vuoksi tietyllä tavalla aikakauslehtimäinen: lukija voi pilkkoa lukukokemuksensa helposti osiin eikä teosta oikeastaan tarvitse lukea perinteisessä järjestyksessä etukannesta takakanteen. Lisäksi teoksen esipuhe tiivistää kunkin artikkelin näkökulman, minkä avulla lukija voi navigoida eri artikkelien välillä halutessaan. Teoksen kielinä ovat suomi ja englanti niin, että kunkin artikkelin voi lukea valitsemallaan kielellä.

Donitseista muffineiksi -kirja tarjoaa lukijalleen mielenkiintoisen katsauksen kaupunkisuunnittelun näkökulmiin ja puheenaiheisiin. Siksi se sopii hyvin ajatusten herättäjäksi ja keskustelun avaajaksi alalla toimivien lisäksi myös muille kaupungeista ja arkkitehtuurista kiinnostuneille.

Susanna Kari

 

Lue artikkelin pdf-versio:

 

Susanna Kari Author

Vastaa