Elinikäinen oppiminen ja tietotyön murros

HANNU HYYPPÄ, MARIKA AHLAVUO, KAISA JAALAMA, ELINA YLIKOSKI
Viime vuosituhannen lopulla alkanut elinikäisen oppimisen eli jatkuvan oppimisen buumi kiihtyy edelleen. Megatrendit kuten ilmastonmuutos ja kehittyvä teknologia haastavat niin yritykset kuin työntekijät päivittämään osaamistana ja uudistamaan yhteistyötapoja. Oli kyseessä yritys tai julkishallinnon organisaatio, yhä useammin tarve omaan älykkääseen erikoistumiseen ohjaa toimintaa. Kiinnostus teknologiaan ja luova mielikuvitus voivat tukea läpi elämän kestävää uuden oppimista.

Megatrendit pakottavat reagoimaan osaamistarpeeseen

Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan megatrendit kuten teknologia, kaupungistuminen ja ilmastonmuutos tulevat mullistamaan useimpia aloja ja niiden osaamistarpeita. Muutoksen ytimessä ovat niin ikään automatisaatio, robotit ja tekoäly sekä jakamis- ja alustatalouden kehitys. Megatrendit pakottavat niin yritykset, kunnat ja kaupungit, yliopistot kuin korkeakoulutkin reagoimaan maailmalla tapahtuvaan muutokseen yhä no­peammin.
Jo 1990-luvulla TKK:n Täydennyskoulutuskeskus käynnisti kansainvälisen elinikäisen oppimisen hyvien käytänteiden ko­koa­misen Markku Markkulan johdolla. Vuonna 2018 Sitra ja OKM pohtivat elinikäisen oppimisen tulevaisuuden tahtotilaa ja ratkaisuja huomioiden teknologian kehittymisen ja megatrendien vaikutuksen osaamiseen. Sitra on muun muuassa perustanut ja käynnistänyt 2018 elinikäisen oppimisen kolmivuotisen avainalueen ”Osaamisen aika”. Siinä pyritään vastaamaan siihen, kuinka ja kuka tunnistaa nykyiset ja tulevat osaamistarpeet yksilön, työnantajan tai yhteiskunnan näkökulmasta? OKM myönsi 2018 yliopistoille ja korkeakouluille kymmenien miljoonien rahoituksen jatkuvan oppimisen koulutustarjonnan ja toimintamallien kehittämiseen. Rahoituksen painopistealueet ovat tekoälyosaaminen, robotiikka ja syventävä ICT-osaaminen, sosiaali- ja terveysalan uudistuva osaaminen, jatkuvan oppimisen uudet palvelukokonaisuudet, digitaalisuus ja alustat sekä työelämän metataidot. Lisäksi käynnistymässä on alueellisia, eri toimijoita yhdistäviä jatkuvan oppimisen palvelu- ja koulutuskokonaisuuksia.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

 

Toimitus Author

Vastaa