Lunastuslainsäädännön tarkistamista koskeva mietintö ei tyydytä kuntia

Lunastuslainsäädännön tarkistamista koskeva mietintö valmisteltiin päättyneellä hallituskaudella. Kuntasektori suhtautuu mietinnön tuloksiin kriittisesti.

Lunastuslainsäädännön tarkistamista koskeva mietintö valmisteltiin päättyneellä hallituskaudella. Kuntasektori suhtautuu mietinnön tuloksiin kriittisesti. Kunnat arvioivat, että tehtyjen lainsäädännön tarkistusehdotusten negatiiviset vaikutukset yhteiskunnan maankäyttöön, kuntalaisten palveluihin sekä elinkustannuksiin olisivat merkittävät ja pysyvät. Esitetyt lainsäädännön muutokset vaikeuttaisivat kuntien mahdollisuuksia suunnitella ja toteuttaa kestävää ja kustannustehokasta maankäyttöä sekä kunnan vastuulla olevaa palveluverkostoa. Mietinnössä esitettyjen muutosten vaikutusta kuntatalouteen ei ole selvitetty. Vapaaehtoinen kaupankäynti loppuisi, koska lunastaminen olisi myyjälle edullisempi vaihtoehto Mietinnössä esitetyt muutokset tulisivat vaikeuttamaan kuntien raakamaan hankintaa sekä kaavoittamattomilla että kaavoitetuilla alueilla. Lunastaminen olisi lunastuksen kohteelle aina vapaaehtoista kauppaa edullisempi vaihtoehto, koska lunastuskorvaus olisi markkinahintaa korkeampi. Vapaaehtoisen kaupankäynnin asemasta jouduttaisiin enenevässä määrin turvautumaan lunastamiseen mikä ei liene ollut valmistelun tavoitteena.

Lue koko artikkeli pdf-muodossa:

 

Toimitus Author

Vastaa