Luontoperustaisia ratkaisuja ­kaupunkien haasteisiin ilmaston muuttuessa

Vuores on uusi asuinalue Tampereella. Se koostuu olemassa olevista ja kehittyvistä asuinkortteleista monipuolisten puistojen ympärillä. Kuva: © Tampereen kaupunki.

TEKSTI: ZARRIN FATIMA, LAURA WENDLING, VILLE RINTA-HIIRO, JOHANNES JERMAKKA JA MAARIT SÄRKILAHTI
Tutkimusten ­mukaan ­puolet maapallon ­ihmisistä asuu ­alueilla, joissa vedestä on ­puutetta.

Vuonna 2017 luonnonkatastrofit vaikuttivat 96 miljoonan ihmisen elämään (Burek ym. 2016; Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) 2018). Vuoteen 2050 mennessä lähes 20 % ihmisistä elää tulvariskin alueilla ja jopa 5,7 miljardia ihmistä elää alueilla, joissa on pulaa vedestä (United Nations World Water Assessment Program (WWAP) 2018). Vuoteen 2030 mennessä tarvitaan arviolta 6,7 miljardia Yhdysvaltain dollaria rahoittamaan vedenjakelun infrastruktuurin tarpeet ja vuoteen 2050 mennessä tämän summan uskotaan kasvavan 22,6 miljardiin dollariin, joka ylittää merkittävästi tälle sektorille virtaavan rahoituksen määrän (OECD 2018). Yhteisöt ympäri maapalloa ponnistelevat rakentaakseen luotettavan, turvallisen ja kestävän infrastruktuurin. Potentiaalinen ratkaisu voi olla luontoperustaisten järjestelmien integraatio rakennettuun infrastruktuuriin, jolloin voidaan tuottaa kustannustehokkaampia ja kestävämpiä palveluja (Browder ym. 2019).

 

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

 

Read article in English:

 

Toimitus Author

Vastaa