Mitä jos Suomessa käy ”Notre Damet”

Laserkeilauksen huippuyksikkö on ­suomalainen tutkimus­yksikkö, ­jossa on kulttuuri­perinnön ­keräämisen ja ­digiarkistointiin soveltuvaa ­kansainvälisesti arvostettua osaamista. Kuva: © MML, Antero Kukko ja Risto Kaijaluoto (Pienoiskuva: © Hannu Hyyppä ja Antero Kukko).

TEKSTI: MARIKA AHLAVUO, HANNU HYYPPÄ, ANTERO KUKKO, HARRI KAARTINEN JA JUHA HYYPPÄ
Notre Damen katedraalin tulipalo Pariisissa ennen pääsiäistä 15.4.2019 herätti huolta niistä uhkista, jotka vaanivat niin kansainvälisiä kuin kotimaisia kulttuurikohteita. Useimmissa kulttuurikohteissa ei ole erityistä datasuojelupolitiikkaa siitä, miten ulkoisien uhkien riskiä voidaan vähentää tai niihin voitaisiin varautua. Luonnonkatastrofit, kuten tulvat, maanjäristykset ja tulipalot sekä sota ovat pyyhkäisseet historiamme aikana maailmankartalta useamman kulttuurikohteen. Suomessa on huippuosaamista digitaaliseen rakennetun ympäristön dokumentointiin ja mallintamiseen, joiden avulla voidaan vaurioituneita tai kokonaan tuhoutuneita kohteita restauroida, rakentaa uudelleen tai esittää virtuaalisesti.

Voisiko Suomi olla kulttuuriperinnön 3D-tallentamisen ja korjausrakentamisen turvallisuuden edelläkävijä?

Suomessa on aloitettu tulitöiden turvallisuuskoulutus vakuutusyhtiöiden aloitteesta 1980-luvun lopussa. Kokonaisuudessaan on toteutettu 1,7 miljoonaa koulutusta 30 vuodessa. Tämän jälkeen tulitöiden osuus suurpalojen syttymissyynä on pienentynyt 40 %:sta 5 %:iin. Vuotuisten vahingonkorvausten määrä on laskenut n. 14 M€:sta 2,5 M€:oon”, kertoo riskienhallintapäällikkö Jussi Rahikainen Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta. Koulutuksesta huolimatta vahinko- ja vahingonteonriski on kuitenkin aina olemassa. Suomessa on nykyään hyvä tutkimukseen pohjautuva osaaminen 3D-mittauksessa ja -mallinnuksessa, minkä avulla voidaan varautua ainakin siihen, että haluttu kohde olisi mittatarkasti entisöitävissä. Mittatarkkoja malleja voidaan hyödyntää myös kohteen uudelleen rakentamisessa erilaisten katastrofien jälkeen. Porvoon tuomiokirkon, Kiihtelysvaaran, Ylivieskan ja Tyrvään kirkkojen tulipalot tuhosivat arvokasta kulttuuriperintöämme. Ranskan Notre Damen lisäksi tuli tuhosi vuosi sitten Brasilian Kansallismuseon. Tarkkojen virtuaalimallien avulla näitäkin kohteita ja niiden esineistöä olisi voitu säilyttää jälkipolville. Työprosessin hallinta on edellytys parhaan hyötyarvon saamiseksi mittausaineistosta.

Lue koko artikkeli pdf-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa