Pääkirjoitus: Maanmittarin elinikäinen oppiminen

MARTTI PIETIKÄINEN

Osallistuin 22.–26.4.2019 FIG Working Weekiin Hanoissa Vietnamissa. Se oli hyvä tilaisuus myös verrata Suomea muihin maihin maanmittauksen laajalla sektorilla. Kuulumme monessa suhteessa kehittyneimpiin maihin. Osaamistamme kuvaa hyvin se, että konferenssin avauspuheen piti Mika-Petteri Törhönen Maailmanpankista teemasta ”Turvallinen maanomistus kaikille miehille ja naisille”. Maailmassa kahdella kolmesta urbaanissa ympäristössä asuvalla ei ole mahdollisuutta rekisteröidä maansa omistusta. Se on kuitenkin perusedellytys taloudelliselle toiminnalle ja köyhyyden poistamiselle. Toisessa ääripäässä Suomessa rekisterit ovat ajan tasalla ja koko kiinteistön kaupan, muodostamisen ja rekisteröinnin ketju on mahdollista tehdä digitaalisesti.

On myös asioita, joissa meillä saattaisi olla parannettavaa. Tarkastelen kahta aihetta, jotka ovat FIG:ssä hyvin esillä.

Ensimmäinen on maanmittarin eettiset ohjeet (Professional Ethics). MIL ja MAKLI ovat hyväksyneet CLGE:n laatimat Eurooppalaisten maanmittareiden eettiset säännöt (Code of Conduct). Tunnetko sinä tämän ohjeen sisällön? Ohje on tehty erityisesti varmistamaan yksityisen sektorin maanmittareiden palvelujen tasoa ja luottamusta työhön. Suomessa maanmittareiden työ on pääasiassa julkisella sektorilla, ja asiakkailla on yleensä hyvä luottamus työhömme. Mutta onko ammattietiikka meihin niin sisään kirjoitettu, ettei siihen tarvitse kiinnittää huomiota?

Etiikka tarkoittaa moraalia, sitä mikä on oikein ja väärin, millaisia ratkaisuja teemme jokapäiväisessä toiminnassamme. Toimimme tietysti aina lain mukaan, mutta lain soveltamisessa tulee eteen eettisiä valintoja. Olaus Petrin vanhoissa tuomarinohjeissa todetaan jopa, että ”mikä ei ole oikeus ja kohtuus, se ei saata olla lakikaan”. Eettisiä valintoja voi tulla eteen melko arkipäiväisen tuntuisissa asioissa. Esimerkiksi jos asiakas pyytää kiirehtimään asiaansa jonon ohi hyvästä syystä, millä periaatteella teet päätöksen? Eettisen toiminnan perustana ovat arvot. Ihmisen arvot ovat yksilön toiminnan perusta. Työnantajan asettamilla arvoilla tarkoitetaan toivottua asiaa tai päämäärää ja suotavaa käyttäytymistä. Tunnetko sinä omat arvosi, ja toimitko työnantajan arvojen mukaisesti?

Toinen aihe on täydennyskoulutus (Continuing Professional Development). Täydennyskoulutus on määritelmän mukaan ”aikaisempaa koulutusta tai pätevyyttä täydentävä ja ajanmukaistava koulutus”. Englantilaista termiä lähempänä voisi olla elinikäinen oppiminen, mistä oli esimerkkejä edellisessä Maankäytön numerossa 1/2019.

Monissa maissa maanmittaustoimituksia tekevät lisensioidut yksityisen sektorin maanmittarit. Silloin lisenssin edellytyksenä on usein tutkinnon lisäksi säännöllisesti, 3–5 vuoden välein, suoritettavat täydentävät opinnot. Meillä samalla tutkinnolla voi tehdä toimituksia vaikka koko työuran ajan. Useimmat meistä toki koettavat täydentää opintojaan, mutta ehkä meiltä puuttuu kannustimia. Työnantajillakaan ei ole enää resursseja kurssittaa ihmisiä samalla tavoin kuin ennen. Nyt tarvitaan tavoitteellista koulutusta kaikille jo pelkästään ammattitaidon ylläpitoon nopeasti muuttuvassa maailmassa. Jatkotutkintoihin tähtäävää koulutusta meillä on. Täydennyskoulutus on ollut tähän asti lähinnä työnantajan antaman koulutuksen varassa. Esimerkiksi Maanmittauslaitos antaa työntekijöilleen ajankohtaista koulutusta, ja on suunnitellut myös oppimispolkuja. Kaikilla ei ole kuitenkaan samoja mahdollisuuksia täydentää osaamistaan säännöllisesti.

Ongelma ei ole vain maanmittausalalla. Opetusministeriön työryhmä on miettimässä elinikäistä oppimista tämän vuoden loppuun mennessä. Väliraportissaan työryhmä ei löytänyt ratkaisua mm. rahoitukseen. Edellä mainitussa Eurooppalaisten maanmittareiden eettisissä säännöissä mainitaan: ”Eurooppalaiset maanmittarit pitävät yllä ja parantavat tietämystään ja ammattitaitoaan sekä tarpeen mukaan laajentavat osaamistaan sitä mukaa kuin kysyntää uusille palveluille ilmenee. He kehittävät asianmukaisesti ja jatkuvasti ammattitaitoaan koko työuransa ajan.” Korkeatasoista opetusta alaltamme Suomessa kyllä löytyy, mutta mistä löytyisi täydennyskoulutukselle malli?

FIG Working Week tarjosi kiinnostavia esityksiä ja papereita näistäkin kahdesta aiheesta. Materiaali löytyy verkosta osoitteesta fig.net/fig2019/.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

 

Toimitus Author

Vastaa