Kunnan maa- ja metsätalousmaat hyötykäyttöön

Hämeenlinnan kaupungin Suomen valtiolle tilusjärjestelyyn myymät peltolohkot korostettuna Tuuloksessa. Pirstaleisen peltoalueen järjestely helpottuu, kun alueella on suunnittelun käytössä vaihtomaita Kuva: Kimmo Sulonen.

TEKSTI: KIMMO SULONEN JA KALLE KONTTINEN
Kunnan maapolitiikkaan liittyy usein voimakas tarve asemakaavoitettujen keskusta-alueiden ja niiden ­läheisyydessä olevien potentiaalisten maiden ­kehittämiselle.

Kuntien maavarannon tilanne kuitenkin vaihtelee ja monilla saattaa olla maavarantoa alueilla, joiden kehittäminen edellä mainittuihin tarpeisiin ei ole mahdollista. Tällaisia maita on saattanut tulla kunnalle historiallisesti erilaisista syistä, kuten vaihdolla, lahjoituksella tai suoralla ostolla. Näitä maita saatetaan käyttää mm. vaihtomaina sellaisille kohteille, jotka paremmin soveltuvat kunnan käyttöön. Muuten maat ovat usein vähäisellä käytöllä tai ne on vuokrattu esimerkiksi maatalouskäyttöön.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa