Lahden, Jyväskylän ja Kuopion seudun MAL-sopimuksen selvitystyö käynnistynyt

Ympäristöministeriö on käynnistänyt selvityksen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimusmenettelyn eli niin kutsutun MAL-sopimusmenettelyn laajentamisesta Lahden, Jyväskylän ja Kuopion seuduille. MAL-sopimuksilla pyritään lisäämään kaupunkien elinvoimaa ja torjumaan ilmastonmuutosta. MAL-sopimus koskee nykyisin vain Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun seutuja.
MAL-sopimus tehdään kaupunkiseutujen ja valtion kesken. Sopimuksessa kunnat sitoutuvat yhteistyöhön keskenään maankäytöQn, asumisen ja liikenteen alueilla ja samalla sopimuksen avulla on mahdollista saada myös valtio mukaan kehittämiseen.

Toimitus Author

Vastaa