Maanmittareiden YAMK-koulutus Metropoliassa

TEKSTI: AUNE RUMMUKAINEN
Metropoliassa järjestetään joka toinen vuosi, parittomina vuosina alkavana maanmittauksen YAMK-koulutusta. Koulutuksen sisältö vaihtuu eri toteutuskerroilla, kun sitä suunnataan eri kohderyhmille. Opiskelupaikkoja koulutuksessa on ollut 30.

Vuonna 2015 järjestettiin paikkatietopainotteinen toteutus ja 2017 alkaneen toteutuksen teemana oli tietomallinnus. Syksyllä 2019 alkaneen toteutuksen sisältö on monipuolinen, siinä on jokaiselle jotakin. Meneillään olevan toteutuksen opinnot ovat seuravanalaiset:
Kaikille yhteiset opinnot 15 op

 • tutkimusmetodiikka 5 op
 • tietomallinnus 10 op
  Ammattiopinnot 10 op ovat valittavissa näistä:
 • kiinteistöarvioinnin erityiskysymykset 10 op
 • muuttuva maankäytön suunnittelu 10 op
 • ekskursio 5 op
 • maanmittausalan henkilökohtainen harjoitustyö 5 op
 • modernit mittausmenetelmät 5 op
  Vapaasti valittavat opinnot 5 op
 • Metropolian YAMK-tarjonnasta tai muita ylemmän korkeakoulun tasoisia opintoja, nämä voidaan valita myös edellä olevista ammattiopinnoista.
  Opinnäytetyö 30 op.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa