Pääkirjoitus: Etätyöstä on tullut uusi normaali

Mikä muuttuu yhteiskunnassa – mitkä investoinnit tulisi arvioida uudestaan?

TEKSTI: MATTI HOLOPAINEN

Etätyöstä on keskusteltu jo pitkään, ainakin koko 2000-luku. Aamun uutisissa 22.2 viestitettiin Suomen olevan edelläkävijä etätyön käytössä. Korona-aika on vauhdittanut siirtymää etätyöhön aiemmasta lineaarista muutoksesta eksponentiaaliseksi. Maaseudun tulevaisuus – media aikoo siirtyä pysyvästi etätyömalliin. On luonnollista, että yhä useampi toimija tulee siirtymään kokonaan tai merkittäviltä osin etätyöhön. Uskon, että etätyömahdollisuus kerrannaisvaikutuksineen tulee olemaan suomalaisen yhteiskunnan keskeinen globaali kilpailutekijä.

Etätyö mahdollistaa asumisen ja työnteon yhdistämisen siellä, missä elämänlaatu koetaan parhaaksi. Se voi olla kaupungissa tai maaseudulla. Muutos tuo näkyväksi paikallisten lähipalveluja merkityksen ja tarpeen kehittää niitä vastaamaan asukkaiden tarpeita yhä paremmin. Etätyö mahdollistaa vapaa-ajan asumisen ja työajan asumisen yhdistämisen. Julkiseen keskusteluun on tuotu tarve pohtia henkilön verotuksen jakamista usean kunnan kesken. Paikallista työtä ja tuloja kuntiin julkisten lähipalvelujen järjestämiseksi sekä mahdollisuuksia luoda elinkelpoisia yksityisiä palveluja.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa