Ketterät anturoinnit ­kiinteistöjen energiatehokkuuden ja ­sisäilmaston mittauksessa

TEKSTI: TAPIO PELTO
Kiinteistöjen olosuhdemittaukset ­tulevat näyttelemään­
­lisääntyvässä määrin ­tärkeää osaa kiinteistöjen ­energiatehokkuusvaatimusten ­kasvaessa. Energiatehokkuus­vaatimuksia tulee pystyä ­seuraamaan reaaliajassa ja sen ­lisäksi kattavasti koko kiinteistöstä.

Perinteiset automaatiojärjestelmät etenkin vanhoissa kiinteistössä mittaavat pahimmassa tapauksessa vain ulkoilman lämpötilaa sekä yhdestä huoneistosta huoneiston lämpötilaa. Lämmitysjärjestelmästäkin mitataan vain muutamasta pisteestä ja sekin yleisesti vain lämmönjakohuoneessa. Näillä lähtötiedoilla ei saada riittävästi tietoa energiatehokkuustoimien eteenpäin viemiseksi. Yksi ratkaisu ongelmaan on ketterät IoT (Internet of Things) -anturoinnit. Tämä voidaan tehdä helposti, nopeasti ja ilman kiinteistöjen automaatiojärjestelmiin tehtäviä muutoksia.

Mitä on Internet of things?

Mikä Internet of Things?
Internet of Things (IoT) tarkoittaa nettiin kytkettyjä esineitä, laitteita, koneita, kiinteistöjä tai jopa kokonaisia kaupunkeja, jotka keräävät antureiden avulla tietoa itsestään sekä toimintaympäristöstään. IoT:n ansiosta yritykset voivat ajatella liiketoimintaansa uudella tavalla sekä muodostaa uudenlaisia liiketoimintamalleja.

Yksinkertaisimmillaan IoT voi tarkoittaa esim. kerrostalokiinteistön eri huoneiden lämpötilojen, kosteuden ja ilmanpaineen mittaamista useasta huoneistosta samanaikaisesti. Tuloksista voidaan analysoida lämmityksen toimintaa, auringonvalon sekä tuulen vaikutusta kiinteistöön ja tiloissa asuvien ihmisten käyttäytymistä; kuinka kauan esim. tuuletetaan, pidetäänkö lämmityspattereita liian suurella jne. Tämäntyyppiset mittaukset voidaan tehdä helposti asentamatta järeitä mittalaitteita ja ilman, että huoneistoihin tarvitsee tehdä mitään teknisiä muutoksia mittaustapahtumaa ajatellen. Riittää, kun anturit viedään paikoilleen ja tieto mitattavista suureista välitetään eteenpäin.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa