Maankäytön lainsäädäntö uudistuu

TEKSTI: SAKARI HAULOS
Maankäyttöä koskevassa lainsäädännössä on odotettavissa merkittäviä muutoksia lähitulevaisuudessa. Valtioneuvoston hiljattain julkaiseman lainsäädäntösuunnitelman mukaan seuraavan vuoden kuluessa hallitus tulee antamaan eduskunnalle muun muassa ehdotukset lunastuslain uudistamiseksi, kaavoitus- ja rakentamislaiksi, kaivoslain muuttamiseksi, luonnonsuojelulaiksi ja laiksi rakennetun ympäristön valtakunnallisesta rekisteristä ja tietoalustasta.

Lunastuslain uudistaminen

Lunastuslain uudistamisessa kysymys on nykyisen lain muuttamisesta. Uudistusta oikeusministeriön toimeksiannosta valmistellut työryhmä kerkesi luovuttaa ehdotuksensa jo Sipilän hallituksen oikeusministerille Antti Häkkäselle juuri ennen hallituksen kompastumista sote-kuvioon. Työryhmän tavoitteena oli arvioida lunastuslain korvauksen määräämisen perusteiden ja korvausmenettelyä koskevan sääntelyn ajantasaisuus sekä tarkistaa lunastuslakia sen varmistamiseksi, että perustuslaista johtuva täyden korvauksen vaatimus täyttyy ja maanomistajien tasapuolinen kohtelu toteutuu kaikissa lunastustoimituksissa.

Työryhmä ehdotti muun muassa korvauksen arviointia koskevien säännösten muuttamista siten, että ne vastaisivat kiinteistöarviointialan kehitystä ja kansainvälisten arviointistandardien (IVS) mukaista terminologiaa. Kohteenkorvauksen perusteena olisi nykyisen käyvän hinnan sijaan markkina-arvo, ja arviointimenetelmien eli lähestymistapojen käyttö jäisi valittavaksi tilanteeseen parhaiten sopivaksi. Tällä ei sinänsä olisi vaikutusta korvaustasoihin. Sen sijaan korvaustasoihin olisi vaikutusta arvonleikkaussäännöstön poistamisella, asuntotakuun laajentamisella ja yleisellä korotusprosentilla.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa