Missiona lisätä paikkatiedon merkityksen ymmärrystä

TEKSTI: SUSANNA KARI JA ARI LAITALA
GeoForum jatkaa Maanmittauslaitoksen aikaisemmin ylläpitämän Paikkatietoverkoston toimintaa.

Paikkatietoverkoston vuosikokouksessa joulukuussa 2020 hyväksyttiin esitys Paikkatietoverkoston tehtävien siirtämisestä GeoForumille. Paikkatietoverkostolla on ollut tärkeä rooli paikkatietoalan yhteistyön rakentumisessa ja INSPIRE-toimeenpanon kansallisen tason yhteistyössä.
GeoForum Finland ry:n toiminta käynnistyi virallisesti elokuussa 2020. Samaan aikaan yhdistyksen strategiaan 2020–2022 muotoutui visioksi olla vahva ja tunnettu yhteisö, joka mahdollistaa laaja-alaisesti paikkatiedon tuottamat hyödyt.

Tavoitteena 1 500 ammattilaisen verkosto

GeoForum jatkaa Paikkatietoverkoston työtä alaa yhdistävänä kontaktiverkostona. Yhdistyksen tavoitteena on tuoda alan merkittävät sidosryhmät yhteen, olla alusta ja verkosto alan vuorovaikutukseen. GeoForum pyrkii mahdollistamaan alan osaamisen hyödyntämisen ja kehittämisen yli hallinto- ja toimialarajojen kaikkialla Suomessa niin, että päällekkäisen tekemisen tarve vähenee.

Paikkatietoverkosto toi yhteen yli 500 asiantuntijaa 100 eri organisaatiosta. Joukossa oli niin paikkatiedon hyödyntäjiä ja tuottajia kuin tutkijoita ja opettajiakin. GeoForum tavoittelee jopa 1 500 paikkatiedon ammattilaisen yhteisöä, jossa noin 200 organisaatiota olisi edustettuina. Verkosto koostuu organisaatiojäsenistä ja tutkimuslaitoksista sekä ammatillisista ja opiskelijajärjestöistä.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Susanna Kari Author

Vastaa