Muu maa mustikka

TEKSTI: ARI LAITALA JA LOTTA LAITALA
Asuntokauppojen maan mainioon hintatietopalveluun asuntojen.hintatiedot.fi i­lmestyi alkuvuonna 2020 uusi sarake, tieto tontin omistuksesta. Varsin pieneltä ­tuntuva tiedonjyvänen suuressa datamassassa ei tunnu kovin merkitykselliseltä, ­mutta avaa aivan uudenlaisia näkymiä Helsingin asuntomarkkinoihin.

Kohteeksi päätettiin valita Helsingin asuntokauppadata vuoden alusta 2020. Tiedot haettiin em. hintapalvelusta syyskuussa 2020. Tarkoituksena ei ollut ryhtyä syvällisempään markkina-analyysi, vaan esimerkinomaisesti kuvailla kohteiden tilastollisia eroavaisuuksia sen mukaan, miten ne sijoittuvat vuokra- tai omistustontille.

Aineiston eräitä jatkuva muuttujia kuvaillaan taulukossa 1. Lisäksi esitetään muutamia tehtyjä havaintoja kuvioissa 1-4. Datan keräämisestä ja muuttujamuodostuksesta kerrotaan tarkemmin oheisessa oppimispäiväkirjan tiivistelmässä.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Ari Laitala Author

Vastaa