Uusi puolustuskiinteistöt-liikelaitos aloitti toimintansa

Uusi, puolustushallinnon kiinteistöistä vastaava Puolustuskiinteistöt-liikelaitos on aloittanut toimintansa osana Senaatti-konsernia. Uudistuksen avulla pyritään kehittämään puolustushallinnon kiinteistöjen hoitoa ja hallintaa palvelemaan puolustushallinnon tarpeita entistä paremmin.

Uudistuksessa Puolustuskiinteistöt tuottaa tilapalvelut Puolustusvoimille ja sen määrittämille kumppaneille sekä vastaa siitä, että maanpuolustukseen tarkoitetut tilat ovat käyttövalmiina kaikissa turvallisuustilanteissa. Puolustuskiinteistöt hyödyntää toiminnassaan Senaatti-konsernin yhteisiä palveluita ja toimintamalleja.

Muutoksen yhteydessä Puolustushallinnon rakennuslaitoksessa ja Senaatissa Puolustusvoimien tila-asioista vastaava henkilöstö siirtyi 1.1.2021 perustettuun Puolustuskiinteistöt-liikelaitokseen vanhoina työntekijöinä. Lisäksi osa nykyisen Rakennuslaitoksen henkilöstöstä siirtyy työskentelemään Senaatti-konsernin yhteisiin palveluihin. Uudessa liikelaitoskonsernissa on yhteensä noin 1 100 työntekijää.

Senaatti-kiinteistöt vastaa edelleen muiden valtion toimijoiden toimitiloista, niiden kehittämisestä sekä niihin liittyvistä palveluista. Senaatti-kiinteistöt vastaa myös valtiolle tarpeettomiksi jääneiden kiinteistöjen kehittämisestä ja myynnistä.

Uudistusta koskeva lakipaketti hyväksyttiin eduskunnassa joulukuussa 2020.

Toimitus Author

Vastaa