Alueiden ympäristösertifiointi tukee kaavoitusta

TEKSTI: SUSANNA KARI
Ympäristösertifiointi tarjoaa tehokkaan työkalun kestävän kehityksen huomioimiseksi aluekehityksessä.

Väkiluku maailmassa kasvaa, kaupungit laajenevat. Rakennetun ympäristön leviämistä luonnonmaisemaan on pyritty hillitsemään esimerkiksi täydennysrakentamisella, mutta ihminen jättänyt asuinympäristönsä kädenjälkeä myös suoraan rakentamiseen sopivien paikkojen ulkopuolelle. Pohjia on täytetty, kosteaa kuivattu. Aiemmin suoja-alueiksi määriteltyjä palasia napattu käyttöön. Samaan aikaan huoli toimintamme ympäristökuormituksesta ja hiilijalanjäljestä on lisääntynyt ja noussut yhä vahvemmaksi osaksi tietoisuuttamme.

Ympäristösertifiointi on yksi kanava määrittää ympäristötehokkuutta ja vastuullisuutta rakennetussa ympäristössä. Uudishankkeiden ympäristöluokitukset samoin kuin olemassa olevien rakennusten käytönaikainen sertifiointi ovat yleistyneet jo lähes standardiksi kaupallisissa kohteissa. Asuinkohteiden osalta kiinnostus on myös selkeästi kasvanut viimeisen parin vuoden aikana. Kansainvälisesti tunnetuimpien luokitusjärjestelmien, brittiläisen BREEAM:n ja yhdysvaltalaisen LEED:n, tuoteperheet eivät rajoitu vain yksittäisiin rakennuksiin: ne kattavat rakentamisen elinkaaren aluekehityksestä alkaen.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Susanna Kari Author

Vastaa