Hyvän kompensaation kriteerit

TEKSTI: MATTI TOIVONEN

Kansainvälinen tiedeyhteisö ja ympäristöjärjestöt vaativat välittömiä toimia ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, sillä vuosituhannen vaihteessa asetettujen tavoitteiden takarajat ovat paukkumassa auttamattomasti rikki.

Vaikka määrätietoisia toimia tarvitaan heti, hutilointiin ei ole varaa. Ilmastotyössä tarvitaan pitkäjänteistä ratkaisuja, jotka eivät nojaa vain yhden keinon varaan vaan hyödyntävät monipuolisesti eri toimintatapoja.

Julkisuudessa on ollut laajalti esillä ilmastotekoja, kuten metsittäminen, taimenistutus ja muita hiilensidontaa edistäviä toimia, joilla parannetaan ilmaston tilaa. Tällaiset teot ovat itsessään merkittäviä, mutta ne eivät aina täytä kompensaation kriteereitä.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa