Vaikuttaako liikkuminen pienten lasten matemaattisiin taitoihin?

TEKSTI: MARIKA AHLAVUO, PIRJO AUNIO, HANNU HYYPPÄ JA JUHA HYYPPÄ
Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan Active Numeracy (Matemaattiset oppimisvaikeudet ja liikkuminen) -tutkimusryhmä tutkii matemaattisten taitojen kehitystä ja niissä ilmeneviä oppimisvaikeuksia. Tutkimusryhmä on ottanut strategisia askeleita kohti monitieteisyyttä muodostuen nyt erityisopetuksen, kasvatustieteen, psykologian ja liikuntatieteiden sekä laser- ja anturiteknologian tutkijoista. Yhtenä ryhmän tavoitteena on saada eri alan ammattilaiset täydentämään toistensa osaamista. Sen toisena tavoitteena on löytää keinoja tunnistaa ja tukea sellaisia lapsia, joilla on matemaattisten taitojen oppimisessa vaikeuksia. Yhteistyötä tiivistettiin Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen ja Aalto-yliopiston sekä Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen kanssa vuonna 2020.

Suomalaisen innovaatiopolitiikan jatkuvana kehityskohteena on puutteellinen osaamisen siirron tuki. Eri alojen osaamisen kohtaaminen ja hyödyntäminen vaatisi B2B-yhteistyön lisäksi uudenlaisia tapoja osaamisen kasvattamiseen. Kansallisen tason mekanismit tiedon siirtoon ja uudistamiseen puuttuvat. Tätä monialaista tutkimusryhmää on koottu vastaamaan myös yhteiseen kysymykseen: Kuinka erilaista pedagogiikan, liikunta- ja insinöörialan välistä huippuosaamista voidaan siirtää joustavammin eri alojen välillä?

Ryhmä tutkii lasten kehitystä ja oppimista kokonaisvaltaisesti suhteessa yksilön sisäisiin tekijöihin, mutta myös suhteessa ympäristötekijöihin hyödyntäen ja kehittäen uusia teknologiaan perustuvia tapoja kerätä tietoa, analysoida sitä ja saattaa se tiedonkäyttäjien hyödyksi järkevällä tavalla.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa