Keittokirjallinen reseptejä tutkimus-, ­kehittämis- ja innovaatiotoiminnan avoimuuteen ja oppimiseen

TEKSTI: MARIKA AHLAVUO, HANNU HYYPPÄ, MATTI KURKELA JA JUHA HYYPPÄ
Aalto-yliopisto oli 11 ammattikorkea­koulun kanssa mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön kolmivuotisessa (2018–2021) hankkeessa, jossa avoimuutta kehitettiin eteenpäin teemalla ”Avoin TKI, oppiminen ja ekosysteemi”.

TKI-ekosysteemi on jatkuvassa murroksessa
Uudenlainen avoin ja kestävä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta yhdistettynä oppimiseen (O) hyödyntää mahdollisimman avoimia toimintamalleja. TKIO vaatii suomalaiselta ekosysteemiltä muutoksia niin tekijöiltä, rahoittajilta kuin elinkeinoelämältä. Tuore keittokirja kokoaakin hankkeen tulokset yhteen esitellen tuloksia ja kuvaten reseptien muodossa avoimuuden ja kestävyyden vaikutusta ammattimaiseen TKI-toimintaan. Julkaisu sopii myös laajemmalle lukijakunnalle.

Kuinka näkyvöittää laajan toimijaverkoston hanketekemistä?
Keittokirja syntyi yhteisestä toiveesta saada eri asiantuntijoiden ja laajan toimijaverkoston tekemistä näkyväksi. Kärjistetysti voi sanoa, että maamme TKIO tuhlaa edelleen inhimillistä pääomaa ja muita resursseja, eikä nykyinen käytäntö näin ollen tue kestävän kehityksen mukaista avointa TKI-toimintaa. Oman haasteensa hanketyöhön on tuonut hankemaailman epävarmuus. Vaikka hankkeissa on yhteiskehittelyä, lopputuotokset jäävät usein aika kauas tulostavoitteista. Aina luvatut uudet tuotteet, synnytetyt yritykset, patentit, julkaisut ja työpaikat eivät konkretisoidu suinkaan tuloksina. Uusiin hankkeisiin siirrytään myös taloudellisen paineiden takia liian nopeasti ilman, että tärkein osa eli edellisen hankkeen hyödyntämisvaihe toteutettaisiin riittävän hyvin.

Poimintoja reseptikirjasta
Avoin TKIO-keittokirja pyrkii vastaamaan edellä mainittuun tietovajeeseen. Kirjan reseptit on jaettu neljään pääteemaan seuraavasti: 1. Avoin toimintakulttuuri, 2. Avoin TKI(O)integroitu oppiminen, 3. Aineistojen kestävä käyttö ja 4. Avoin innovaatioekosysteemi. Resepteissä on pyritty kuvaamaan mm. se, kenelle resepti on tarkoitettu ja miten sen saisi otettua käyttöön helposti. Ohessa muutamia poimintoja keittokirjasta.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa