Kuntayhteistyö on ajankohtaisempaa kuin koskaan

TEKSTI: MATTI HOLOPAINEN

Soten jälkeen kunnat keskittyvät ra­kennettuun ympäristöön, elinvoimaan ja sivistykseen. Sote-rahoitusvastuun siirtyminen valtiolle selkiyttää yksittäisen kunnan vastuualuetta. Verkostoitunut, digitaalinen toimintaympäristö mahdollistaa kuntien laajentuvan yhteistyön. Pandemia tuo uusia mahdollisuuksia tehdä työtä erilasissa ympäristöissä. Osaammeko hyödyntää muuttuneen toimintaympäristön mahdollisuudet ja vahvistaa erilaisten kuntien kykyä tarjota asukkaille toimivat palvelut kohtuullisella veroasteella?
Mitä kunnissa pitäisi tehdä, että digitalisaation hyödyt voitaisiin ohjata kuntalaisten hyväksi? Digitalisaatio julkishallinnossa tarkoittaa tietotekniikalla toteutettuja ja tuettuja toimintaprosesseja. Tarvittavien investointien toteuttaminen on mahdollista pienissäkin kunnissa, ja vielä helpommin kuntayhteistyöhön tukeutuen. Yritysten tarjoamat palvelutoteutukset toimivat selainpohjaisesti verkossa. Palvelun käyttöönotto ei enää edellytä isoja investointeja omaan konehuoneeseen. Sähköisten asiointipalvelujen hallinta voisi olla sujuva osa kuntayhteistyötä.

Data on rahaa. Osaammeko ohjata kuntien hallussa olevan datan tuoton kunnille ja kuntalaisille itselleen? Kuntayhteistyöllä voidaan torjua valtionhallinnon koko kuntakenttää ja kuntien hallussa olevaa dataa koskevia valtaushankkeita, joita perustellaan joidenkin pienten kuntien kyvyttömyydellä vastata valtionhallinnon asettamiin vaatimuksiin.

Investointien ja käyttökustannusten oikeudenmukainen jakaminen kun­tien kesken on tärkeää, ellei ratkaisevaa kuntayhteistyötä rakennettaessa. Onko asukasluku oikea mittari vaiko muu jakoperuste? Tärkeää on löytää kaikkien yhteistyökuntien oikeudenmukaiseksi kokema ratkaisu.

Kunnalle itsenäisyys on itseisarvo. Kuntalaiset saavat itse päättää omista asioistaan mahdollisimman pitkälle. Kun Soten jälkeen kunnan kustannukset ovat aikaisempaa paremmin ennakoitavissa ja hallittavissa, kuntayhteistyö on tärkeä valinta mahdollistaa kunnan itsenäisyys. Kuntayhteistyö tarkoittaa niitä monessa yhteydessä peräänkuulutettuja ”leveämpiä hartioita”, itsenäisyydestä tinkimättä.

Tukeeko nykyinen lainsäädäntö riittävästi kuntayhteistyötä? Yhteiset viranomaiset, yhteiset palvelutoteutukset, yhteiset investoinnit? Jos ei, tarvittavat tarkistukset lainsäädäntöön tulisi tehdä kiireellisesti.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa