Preussin maanmittarit ja pulpetti

TEKSTI: JÜRGEN GRÖNFORS
Suomen maanmittari-yhdistyksen Aika­kauskirjaN vuoden 1901 numeroissa käsiteltyjä asioita.

Toimitussihteeri Hagan on kaivanut tietoja ”Zeitschrift für Vermessungswesen” -lehdestä Preussin yksityisistä maanmittareista mm. seuraavasti:

Paitsi vakinaisia valtion viroissa olevia sekä kaupunkien ja kuntien palkkaamia maamittareja on useissa Saksan valtioissa, niinpä Preussissakin, suuri joukko maamittareja, jotka elävät kokonaan yksityistöistä saamillaan ansioilla. Noin 30 vuotta sitten ei maamittareilla vielä ollut sanottavasti tilaisuutta yksityistöihin, mutta sen jälkeen on täydellinen muutos tässä tapahtunut, niin että yksityistoimissa työskenteleviä ammattimiehiä, Privatlandmesser, Preussissa nykyään jo on neljättä sataa. Tähän asiain menoon on ollut luonnolliset syynsä. Edistys maataloudellisella samoin kuin muillakin aloilla on viime aikoina ollut suurenmoinen; ja mitä vilkkaammaksi elämä on käynyt, sitä enemmän on tullut kysymykseen sellaisten teknillisten töitten suorittaminen, joihin maanmittaus-ammattitaitoa tarvitaan, niinkuin kartoitustöitä, kaupunki- ja kyläjärjestelmä-ehdotusten laatimisia, vedenjohtosuunnitelmia y. m. s. Tästä on taas ollut seurauksena, että yksityisteissä toimivien maamittarien toimeentulo on käynyt yhä varmemmaksi. Sitä vastoin on ylennys valtion viroissa tullut hitaammaksi mitä enemmän näihin samoin kuin muihinkin valtionvirkoihin on ruvennut väkeä tulvimaan, Senpätähden onkin yksityistoimiin antautuneet ei ainoastaan ne maamittarit, joilla varattomina on ollut pääasiana päästä niin pian kuin suinkin ansaitsemaan elatuksensa tahi joilla syystä tahi toisesta ei ole ollut toivoa ylennyksestä valtion viroissa, vaan monet muut etevätkin maamittarit. Näissä töissä toimii, paitsi nuorempia, myöskin joukko vanhempia, valtion eläkettä nauttivia maamittareja.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa