Henkilökuva: tekniikan tohtori Arttu Julin

TEKSTI: MARIKA AHLAVUO JA HANNU HYYPPÄ
Arttu Julin väitteli marraskuussa 2021 tekniikan tohtoriksi aiheenaan ”Lähifotogrammetrian ja maalaser­keilauksen hyötykäytön parantaminen fotorealistisessa 3D-kaupunkimallinnuksessa.”

Kaupunkien fotorealistiset 3D-mallit ovat yhä suositumpia alustoja kasvavissa ja tiivistyvissä kaupunkiympäristöissä. Geoinformatiikan aineistonhankintamenetelmistä erityisesti lähifotogrammetria ja maalaserkeilaus kykenevät tuottamaan tarkkoja, yksityiskohtaisia ja fotorealistisia 3D-malleja monimutkaisista kaupunkiympäristöistä. Niillä tuotettujen, usein toisiaan täydentävien ja mittatarkkojen 3D-mallien ulkonäön laatua on tutkittu yllättävän vähän fotorealististen sovellusten näkökulmasta. Myös sovellusalustat ovat 3D-mallien hyödyntämisen kannalta merkittävässä roolissa. Julinin väitöskirjatutkimuksessa tarkasteltiinkin ratkaisuja siihen, kuinka nykyistä fotorealistista 3D-kaupunkimallinnusta voidaan edelleen parantaa.

Kansainvälinen työkokemus innosti jatko-opintoihin

Tuoreen tohtorin tie jatko-opintoihin kulki kansainvälisen yrityselämän kautta. ”Minua ovat kiehtoneet eri teknologioiden yhdistäminen, mittauksesta ja fotogrammetrisesta prosessista mallinnukseen ja visualisointiin sekä pelillistämiseen. Pääsin jo opintojeni alkuvaiheessa työskentelemään kansainvälisissä tehtävissä laserkeilauksen ja fotogrammetrian parissa. Kokemus ulkomailla syvensi huomattavasti ymmärrystäni teknologioista ja niiden lukuisista käyttömahdollisuuksista. Kansainvälinen työkokemus on helpottanut paikkatieto- ja kartoitusalan toimijoiden ja toiminnan mittasuhteiden vertailua myös maailmanlaajuisesti. Alan erityisosaajat ovat globaalisti tarkasteltuna melko pieni toimijajoukko. Tutkimustyössä kyky tarkastella alan erityispiirteitä globaalilla tasolla on ollut erittäin hyödyllistä”, Arttu Julin pohtii.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa