Keynote-puhujat

Arvo Kokkonen

Diplomi-insinööri, TkT h.c. Arvo Kokkonen on toiminut Maanmittauslaitoksen pääjohtajana vuodesta 2012 lähtien. Pääjohtaja vastaa Maanmittauslaitoksen toiminnan tuloksellisuudesta ja tehokkuudesta. Maanmittauslaitoksen tehtävänä on maanmittaustoimitusten tekeminen, kartta-aineistojen tuottaminen ja niiden yhteiskäytön edistäminen, maanomistuksen ja luototusjärjestelmän turvaaminen ylläpitämällä kiinteistöjen lainhuutoja ja kiinnityksiä sekä muita kiinteistöjen tietoja rekistereissään. Keskeisiä tehtäviä ovat myös paikkatiedon tutkimus ja soveltaminen sekä tietojärjestelmien kehittämistehtävät.

Abbas Rajabifard

Professor Abbas Rajabifard is an internationally recognized scholar and geospatial engineer and is an active leader in sustainability and resilience, land system modernization, and the development of Digital Twin platforms for the urban systems. He is Director of Smart and Sustainable Development, and Director of Centre for Spatial Data Infrastructures and Land Administration at the Faculty of Engineering and IT, the University of Melbourne. He is also a Board Member of the United Nations-Academic Network for Global Geospatial Information Management (UN-GGIM), which is a research and training arm of the UN to support SDGs.

Toimitus Author

Vastaa