Valmistautuminen seuraavaan hallitusohjelmaan

TEKSTI: MATTI HOLOPAINEN
Voidaanko nykyisiä lainsäädännön valmistelun perustavanlaatuisia rakenteellisia virheitä korjata?

Kunnat, maakunnat ja yrityssektori ja myös hallitus tyrmäsivät Ympäristöministeriön esityksen Maankäyttö- ja rakennuslain korvaamisesta Kaavoitus- ja rakentamislailla. Hyvä näin, mutta valtavasti rahaa ja kuntien niukkoja henkilöresursseja on tuhlattu tyhjän takia.

Lakiesitys tuomittiin toiminallisesti ja taloudellisesti toimimattomaksi käytännön elämässä. Voidaanko puhua vain lainsäädännön laadun ongelmista vai onko kyse perustavaa laatua olevasta ongelmasta suomalaisessa hallintojärjestelmässä? Miten tämmöiseen lopputulokseen ajaudutaan?

Hallitusta koottaessa substanssiministe­riöt esittävät näkemyksensä oman hallinnonalansa rahoitustarpeesta. Substanssiministeriön sisäänrakennettu tavoite on kasvaa ja kasvattaa valtaa ja budjettiaan pysyvästi. Rahoitus- ja kasvutarve muotoillaan hankkeiksi yhteiskunnassa ajankohtaisin, myyvin ja positiivisin käsittein kuorrutettuna: yksi luukku – digitalisaatio – vihreä – ilmasto… kestävä – hiilineutraali – tasa-arvoinen – säästävä – tehostaminen –

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa