Verkkokaupan vaikutuksia maankäyttöön

TEKSTI: HEIKKI LAHTINEN
Verkkokauppa muuttaa ­nopeasti ­tapaamme hankkia ja kuluttaa. ­Samalla toimitusketjurakenteet ovat ­muuttumassa kohti kiertotaloutta. Kun kuluttajien ­käyttäytyminen ­markkinoilla aina hybridityön ­yleistymiseen asti ja yritysten ­palvelumallit etenevät nyt nopeasti, mitä vaikutuksia näillä on maankäytön suunnitteluun? Varasto- ja ­käsittelytilaa tarvittaneen lisää, mutta mihin ja ­millaista – ja mihin jäljelle jäävien ­kaupan palveluiden tulisi sijoittua?

Verkkokauppa on kasvanut edelleen nopeasti useissa eri maissa. Kehittyneiden länsimaiden välillä on silti vielä eroja, ja laajempi kansainvälinen tarkastelu voisi auttaa hahmottamaan kehityspolkujen nopeuksia kattavamminkin. Mutta ehkä yleistyksenä voitaneen sanoa, että sekä useiden palveluiden digitalisoituminen että käyttötavaran verkkokaupan kasvu ovat jatkuneet. Päivittäistavarakauppa otti koronapandemian myötä isoa loikkaa eteenpäin, ja kasvuennusteet ovat tulevaisuuteenkin merkittäviä. Tässä artikkelissa pyritään hahmottelemaan ajatuksia siitä, miten verkkokaupan kasvu ja yleistyminen voivat tulla vaikuttamaan maankäytön suunnitteluun ja tarpeisiin. Isoimpia haasteita lienee siinä, että kehitys- ja muutosnopeudet maankäytön ja infrastruktuurin suunnittelussa ovat sangen hitaita verrattuna yritysten palvelumallien edistymiseen. Siinä missä maankäyttöä suunnitellaan tai liikennejärjestelmäinfrastruktuuri-investointeja tehdään useita vuosikymmeniä (esim 40–70 v, kaavoituksen ja rakennetun ympäristön elinkaari) eteenpäin, pelkästään viimeisen 2–3 vuoden aikana verkkokaupassa on tapahtunut paljon ja vastaavaa loikkaa on näköpiirissä myös tuleville vuosille.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa