Ympäristöministeriöltä avustusta ikääntyneiden asumisen kehittämishankkeille

Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma myönsi tänä vuonna avustusta yhteensä lähes miljoona euroa 18 eri hankkeelle. Avustettavilla hankkeilla tuetaan kuntien ja hyvinvointialueiden varautumista ikääntyneiden asumisen tarpeisiin, edistetään asuntokannan korjaamista, luodaan erilaisia asumisratkaisuja sekä kehitetään asuinalueita ikäystävällisemmiksi.

Ympäristöministeriön johdolla toteutettavan Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman (2020–2022) tavoitteena on parantaa ikääntyneiden asumisoloja erilaisin keinoin ja vastata ikäihmisten muuttuviin asumisen tarpeisiin. Toimenpideohjelman toteuttamiseen osallistuvat myös Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, kunnat, kuntayhtymät ja järjestöt.

Toimitus Author

Vastaa