GreenTwins – viherympäristön ­dynaamiset mallit ja sovellukset vuorovaikutteiseen suunnitteluun

TEKSTI: PETRI KANGASSALO – PILVI NUMMI
Kaupunkimalleissa ­viherympäristön mallit ovat jäljessä rakennetun ympäristön malleja. GreenTwins-hankkeen tavoitteena on korjata tämä puute ja tuoda viherympäristö osaksi Tallinnan ja Helsingin kaupunkitietomalleja ja kehittää niitä käyttäviä sovelluksia.

Haluaisitko nähdä, miten maisema muuttuu vuosien kuluessa, kun kasvillisuutta lisätään, tai kenties tehdä oman ehdotuksen oman asuinalueesi viherryttämisestä? Pian se on mahdollista uusilla 3D-työkaluilla.

GreenTwins-hankkeen algoritminen 3D-kasvikirjasto sekä kaupunkimallitietokannan viherlaajennus mahdollistavat kasvillisuuden ja viheralueiden tuomisen osaksi kaupunkien 3D-kaupunkimalleja. Lisäksi toteutamme hankkeessa kaksi pelimoottoripohjaista vuorovaikutteista 3D-sovellusta, jotka käyttävät edellä mainittuja malleja. Virtual Green Planner on kaupunki- ja viherympäristöjen yhteissuunnittelu- ja analyysityökalu. Urban Tempo puolestaan on VR-sovellus maiseman muutoksen simulointiin. Näiden lisäksi kokonaisuuteen kuuluu Tallinnaan perustettava kaupunkisuunnittelun hub, Avalinn.

Ainutlaatuisen tästä hankkeesta tekee viherympäristön dynaaminen mallintaminen, jonka avulla maiseman muutoksia voidaan analysoida ja simuloida reaaliaikaisesti pitkällä aikavälillä. Hanke edistää myös kestävän kehityksen tavoitteita ja suunnittelun demokraattisuutta tuottamalla uusia menetelmiä sekä osallistumistapoja viherympäristöjen suunnitteluun Helsingissä ja Tallinnassa. Molemmat kaupungit tavoittelevat entistä laajempaa osallisuutta ja edistävät digitaalisten välineiden käyttöä suunnittelussa ja osallistumisessa.

GreenTwins-hanketta toteuttavat yhteistyössä FinEst Centre for Smart Cities, Tallinnan teknillinen yliopisto ja Aalto-yliopisto yhteistyössä Tallinnan ja Helsingin kaupunkien kanssa.

Viherympäristön mallintaminen

Kaupunkien 3D-mallit ovat yleistymässä ja niitä käytetään jo runsaasti kaupunkisuunnittelussa visualisoinnin ja simuloinnin välineenä. Kaupunkimallit sisältävät yleensä tietoa rakennetusta ympäristöstä ja maastosta, mutta viherympäristöä ei usein ole mallinnettu yhtä tarkasti tai mallit eivät sisällä semanttista tietoa kasvillisuudesta. Tästä syystä kaupunkimallit harvoin soveltuvat viherympäristön muutoksen havainnollistamiseen tai analyysien tekemiseen.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa